Depression och ångest kan behandlas med fysisk aktivitet