Därför skall du äta två äpplen om dagen
Att äta ett äpple om dagen är bra. Att äta två äpplen om dagen är fantastiskt.
Äpplen innehåller en rad olika näringsämnen som är bra för vår kropp. De består även av bakterier som vi behöver för e frisk och stark tarmflora. Foto: Pixabay


Det gamla talesättet ”Ett äpple om dagen håller doktorn borta” har fått ytterligare stöd inom forskningen, då vetenskapliga studier på frukten har lett till nya upptäckter som går i god för dess hälsosamma fördelar.

Att det är hälsosamt att äta äpplen är inte något som folkmedicinen bara har hittat på. I en studie upptäckte man att om man åt ett äpple om dagen under fyra veckors tid, så ledde det till en 40 procentig minskning av oxiderat kolesterol (LDL)/ beta2-glykoprotein 1 (som kan bidra till åderförkalkning) i blodet hos friska, medelålders individer.

Äpplen är en populär frukt och en god källa till polyfenoler och fibrer, som är viktiga för sina hälsoskyddande effekter.

Äppelkonsumtion har också studerats för att undersöka om äpplen kan minska risken för cancer, såsom levercancer, bröstcancer och matstrupscancer. En studie som publicerades i februari tyder på att äpple har förmågan att skapa en viktig metabolisk aktivitet i tarmfloran. Allt som krävs är två äpplen om dagen.

Forskning

Äpplen är en populär frukt och en god källa till polyfenoler och fibrer, som är viktiga för sina hälsoskyddande effekter.

Biomarkörer för matintag har blivit ett viktigt verktyg för att bedöma hur väl personer i forskningsstudier följer sina kostriktlinjer. Med hjälp av biomarkörerna kan man mäta det verkliga intaget, och forskarna kan se mer exakt hur mycket av ett visst näringsämne eller livsmedel som konsumerats. På det här sättet löser man problem som kan uppkomma när studiedeltagarna själva skall rapportera sitt kostintag i enkäter, såsom att man glömmer eller medvetet påverkar rapporteringen i en viss riktning.

Under de senaste decennierna har nya biomarkörer för olika livsmedel dykt upp i olika studier, men antalet bekräftade biomarkörer för matintag är fortfarande mycket begränsade.

Forskarna försökte identifiera biomarkörer hos dem som hade ätit äpple under en längre tid. De undersökte hur frukten påverkade mänsklig plasma och metaboliter i urinen. Till studien rekryterades fyrtio patienter med mild hyperkolesterolemi (en form av blodfettsrubbning) som fick äta två äpplen eller inta en dryck med samma energi dagligen under åtta veckor.

Det är ett väletablerat faktum att en frisk tarmflora är en viktig del av vår övergripande hälsa.

När de mot slutet av studien jämförde gruppen som åt äpplen med kontrollgruppen som fick drycken, fann de 61 urin- och nio plasmametaboliter som var statistiskt viktiga. Metaboliterna innehöll flera polyfenoler som kunde fungera som biomarkörer.

Det intressanta med studien var att forskarna kunde titta på sambandet mellan metaboliter som påverkats av äppelkonsumtion och specifik fekal bakterieflora. Med andra ord kunde forskarna se hur ett näringsämne påverkade en specifik bakterie som lever i vår tarm.

Forskarna skrev i rapporten att, ”Identifieringen av polyfenolmetaboliter tyder på att äppelkonsumtion orsakar en viktig metabolisk aktivitet i tarmfloran som bör undersökas ytterligare.”

Det finns dokument som visar att äpplen har använts för sina medicinska egenskaper i över 2000 år. Foto: Patrick Fore/Unsplash

Tarmhälsan påverkar hela kroppen

Att det finns ett samband mellan människans tarmflora och hälsa är allmänt erkänt idag, och det är ett väletablerat faktum att en frisk tarmflora är en viktig del av vår övergripande hälsa. Kort sagt, ju friskare ekosystemet av mikrober (främst bakterier) som lever i din kropp är, desto friskare är du.

Tidigare studier bekräftar att mångfalden i den mänskliga tarmfloran har ett samband med metaboliska markörer. I en studie på 123 normalviktiga och 169 överviktiga danskar, upptäckte forskarna att de två särskilda grupperna hade olika antal gener kopplade till tarmfloran och därmed också olika mängd tarmbakterier.

Personer med en låg bakteriemångfald hade till exempel en mer markant fetma och insulinresistens, jämfört med försökspersoner som hade en hög bakteriemångfald. De överviktiga försökspersonerna som tillhörde gruppen som hade en lägre bakteriemångfald tenderade också att öka mer i vikt med tiden.

Äpplen håller på att få en status som superfood med läkande krafter, som vi inte bör gå miste om.

I en serie av i stort sett enbart förkliniska observationer, visade det sig att förändringar i kommunikationen mellan hjärnan och tarmmikrobiomet kan vara en del av sjukdomsutvecklingen och patofysiologin hos irritabel tarm-syndrom (IBS), fetma och flera andra psykiatriska och neurologiska sjukdomar.

Upptäckten att äpplen har hälsosamma effekter på tarmfloran innebär att de inte bara ger näring till vår kropp, utan också ger näring till rätt typ av bakterier som vår kropp behöver.

Fler fördelar med äpple

Äpplen håller på att få en status som superfood med läkande krafter, som vi inte bör gå miste om.

Ytterligare en av den här fruktens fördelar är att den ger oss en typ av näringsämnen som kallas karotenoider, vilka kan bromsa åldrandet och lindra allergier, alopeci eller håravfall, diarré, insulinresistens, strålningsinducerad sjukdom och stafylokockinfektion. När det gäller cancerbehandling har äpplen visat sig både förebygga och undertrycka cancer hos däggdjur i en djurmodell, och karotenoider som utvunnits ur frukten har visat sig hämma spridningen av läkemedelsresistenta cancercellinjer.

GreenMedInfo.com databas innehåller 156 sammanfattningar om äppelforskning, där man har granskat hälsofördelarna med äpplen.

GMI Research Group (GMIRG) är dedikerad till att undersöka de viktigaste hälso- och miljöfrågorna idag. Särskild tyngd läggs vid miljöhälsa. Vår djupgående och fokuserade forskning utforskar de många sätt på vilka människokroppens aktuella tillstånd speglar det verkliga tillståndet i den omgivande miljön. Ta del av GreenMedInfos nyhetsbrev här. Artikeln publicerades ursprungligen på GreenMedInfo.com

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för vilseledande information. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi bevakar viktiga nyheter som annars kan ignoreras. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld. Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd! Här ser du hur du kan stödja oss.