7 sätt att känna att du har mer kontroll över livet
Livet kräver mycket av oss. Och ger mycket tillbaka. Men för att få ut det mesta av det behöver du ta ansvar för din del i saker och ting. Foto: Jessica Rockowitz


Att utveckla en större drivkraft kan hjälpa till att ta viktiga livsbeslut och känna sig mindre överväldigad, att man sitter fast eller känner sig vilsen.

Leslie och Josh kom till terapin för att prata om deras sons problem i skolan. Men det visade sig snart att de hade ett annat problem – ett som arbetande föräldrar känner igen.

Som erfaren barn- och familjepsykolog (Anthony) och psykolog som arbetar med företagsledare (Paul), slogs vi av hur lika dessa områden är. Vi hör samma sak om och om igen från människor som kommer till oss. Deras vardag innehöll en svindlande lista av aktiviteter och ansvar som höll dem konstant stressade.

Att få ut barnen genom dörren för att gå till skolan var en prövning, med mycket tjat och med frukosten i flykten. Efter en lång arbetsdag kom de hem till en lång lista med andra uppgifter. Konstanta avbrott från elektroniska enheter höll dem i beredskap för arbetet och bortkopplade från varandra. Trots att de inte mådde bra så visste de inte vad de kunde göra eller hur de skulle kunna få till en förändring.

Det är vanligt att människor känner att livet är övermäktigt. De kämpar för att göra val och ta beslut. De känner sig ofta fast, på drift eller motarbetade.

Det vi behöver är mer drivkraft; förmågan att gå rakt igenom allt det som drar i oss, hitta känslomässig och fysisk balans, tänka klarare, och ta eget ansvar så att vi kan gå i en riktning som verkar förnuftig.

För många av oss har tempot i livet ökat till en sådan nivå att vi inte till fullo kan anpassa oss. Vi befinner oss i ett orosmoln där vi inte är säkra på att vi gör det som det är meningen att vi ska göra, och oron som vi känner gör det i sin tur svårt att få saker och ting gjorda, vilket skapar en dålig spiral. Det vi behöver är mer drivkraft; förmågan att gå rakt igenom allt det som drar i oss, hitta känslomässig och fysisk balans, tänka klarare, och ta eget ansvar så att vi kan gå i en riktning som verkar förnuftig.

Med drivkraft kan vi känna mer att vi står vid rodret i våra liv.

I vår nya bok The Power of Agency berättar vi om sju steg för att skapa en mer personlig drivkraft, så att du kan gå in på en mer kraftfull väg – om det så är i jobbet, i dina relationer eller livet i allmänhet. Det här är vad vi skulle rekommendera:

Kontrollera stimulansen

Drivkraften börjar med vad du släpper in i ditt sinne, alltså vad som kommer in från omgivningen. Om du saknar drivkraft är det troligt att annat har kidnappat din uppmärksamhet och du behöver komma på hur du tar tillbaka den.

Till exempel har forskning visat att om man har en telefon bredvid sig medan man arbetar så distraherar det en och stör ens tankeförmåga. Att å andra sidan ta en promenad (särskilt utomhus) är ett bra sätt att ta tillbaka uppmärksamheten så att man kan koncentrera sig bättre senare.

För att hjälpa dig att öka din drivkraft, gå regelbundet till tysta och skärmfria utrymmen för att undvika överstimulering. Det kan innebära att vara i naturen, stänga av telefonens aviseringar medan du är på arbetet, eller att undvika att äta i högljudda miljöer.

Umgås selektivt

Det är omöjligt att inte bli påverkad av dem som är omkring oss. Det är lätt att ta upp deras känslor eftersom våra hjärnor tenderar att synkronisera när vi umgås med andra människor. Det innebär att man borde sätta gränser mot svåra personer, lösgöra sig från negativa interaktioner online och att vara mer medveten om hur man kan vara sårbar för ”grupptänkande” – press att uppföra sig eller tänka på sätt som går emot ens värden.

Omge dig istället med vänner, familj och kretsar av människor som uppmuntrar dig att nå din fulla potential, ger näring till dina talanger, bekräftar dina värden, och stöttar svåra beslut. Hitta dem som ger dig en verklighetskoll när du har uppfört dig dåligt eller sitter fast i negativt tänkande. Du kan också involvera dig i samhället genom volontärarbete eller bara genom att småprata med lokala försäljare eller grannar. De här positiva sociala interaktionerna kan förbättra ditt sinnestillstånd och din fysiska hälsa, två kritiska byggstenar för drivkraften.

Rör på dig

Fysisk rörelse, tillsammans med vila och näring, får kropp och sinne i balans, ger en större motivation, styrka och ryggrad. Forskning har visat att det är farligt för hälsan att sitta mycket och att även korta pauser under koncentrerade perioder av inaktivitet – som att resa sig för att stretcha eller att gå ett varv runt kvarteret – är bra för oss. Enligt studier kan fysisk träning också leda till större självkontroll – förmågan att känna tillfredsställelse, vilket är nyckeln till drivkraften.

Om du är fördjupad i ditt arbete så sätt ett larm för att ta en paus en gång i timmen och påminn dig själv att ta en stund för att titta närmare på ditt humör. Om du känner att du kört fast eller att det känns övermäktigt, res dig upp och rör på dig. Och om du har några problem på arbetet så diskutera dem på ett promenadmöte (istället för ett sittande möte). Det kan hjälpa att lugna konflikter.

Ta rollen som elev

Människor med stor drivkraft lär sig hela tiden mer och utökar sin förmåga att lära sig genom att ha en mer öppen inställning med stor samarbetsvilja, när det gäller allting i livet. Det här kräver att ge näring till sin nyfikenhet och att tillåta sig själv att utforska nya idéer, förmågor och människor.

Du kan också lära från andra människor genom att vara nyfiken och ställa öppna frågor, lyssna för att förstå och att undvika snabba bedömningar.

Du kan gå en intressant kurs, utforska din värld med händer och kropp, spela musik eller använda din fantasi. Du kan också lära från andra människor genom att vara nyfiken och ställa öppna frågor, lyssna för att förstå och att undvika snabba bedömningar.

Det här är inte alltid lätt. Att ha ett öppet och växande tänkesätt – där man inser att man är i ständig utveckling, kapabel till att lära och förändras – kan hjälpa att ta striden mot rädslan att misslyckas eller att bedöma, som ofta följer med när man lär sig nya saker. Om du har svårt att släppa perfektionism så kan det hjälpa att göra mindfulnessmeditation, som har visat sig kunna minska självkritik, eller använd tekniker från den kognitiva beteendeterapin, som kan vara till hjälp för att få perspektiv på misstag.

Ta hand om känslor och föreställningar

Vi utgår alltför ofta från undermedvetna föreställningar – ”Jag är för gammal för att lära mig något nytt i jobbet”, eller ”Ingen vill någonsin vara i ett förhållande med mig” – utan att vara medvetna om hur de hindrar oss från att ens försöka. När vi drivs av undermedvetna känslor som rädsla, sorg eller oro, så kan det dra ner energin och få oss att känna oss utdömda eller överväldigade, vilket också skadar drivkraften.

Att upptäcka de här inre tankarna och känslorna kan kräva lite arbete, men att reflektera mer över sig själv hjälper en att hålla sig på jorden genom att sakta ner tankeprocessen.

Att öka medvetenheten om hur våra känslor och föreställningar styr vårt tänkande, påverkar vårt beteende och vårt omdöme, kommer att hjälpa oss att navigera i livet med större förtroende. Att upptäcka de här inre tankarna och känslorna kan kräva lite arbete, men att reflektera mer över sig själv hjälper en att hålla sig på jorden genom att sakta ner tankeprocessen.

Försök till exempel att stanna upp nästa gång du är arg på dig själv. Acceptera inte automatiskt den skadliga känslan, eller vad värre är, att låta den hålla sig kvar. Ta istället en paus och ifrågasätt den. Fråga dig ”Varför känner jag på det här sättet? Pressar jag mig själv för mycket? Kanske mina föreställningar och förväntningar behöver förändras.”

Börja med att sakta ner tänkandet. Ta lugna, djupa andetag. Gå till en lugn plats. Släpp medvetet på den spänning som byggs upp i musklerna. De här enkla teknikerna får dig att slappna av och håller dig mer självmedveten. Det här ökar din drivkraft genom att göra dig mer till chef över vad du känner och tänker.

Genom att lära sig hur man känner igen sina inre känslor och tankar, sätter namn på dem och låter dem passera igenom oss kan vi utöva mer självkontroll, vilket också hjälper till att bygga en större drivkraft.

Hur är det med intuitionen?

Tänk på intuitionen som en djup, inre kunskap som består av miljontals datapunkter som våra hjärnor har observerat genom alla våra liv. När den används klokt kan den ge en oerhörd skjuts för kreativiteten och kan hjälpa oss att ta viktiga beslut, och därigenom öka vår drivkraft.

Den där magkänslan kring människor eller saker, som när man träffar en ny chef och direkt känner att han har dåliga nyheter.

Många av oss är bekanta med den där magkänslan kring människor eller saker, som när man träffar en ny chef och direkt känner att han har dåliga nyheter. Den här sortens intuition kan vara användbar när man befinner sig i situationer där det finns oklara sociala krav med få ledtrådar för att styra framåt. Men, var försiktig så att du inte blandar ihop intuition med partiskhet eller fördomar.

I känslostarka situationer – till exempel vid en jobbintervju eller när man scrollar på Tinder – är det bäst att sakta ner, ta ett andetag, stämma av med andra och få mer information snarare än att enbart vila på snabba, reflexmässiga intryck.

Strategisk intuition, som är en annan sorts intuition, styrs mer av avsikten. Om du till exempel bestämmer dig för att sluta tänka på ett särskilt irriterande problem på jobbet, då kan en lösning dyka upp av sig själv när du är på en lång löptur, i duschen eller efter att du har mediterat.

Till sist har vi ”expert-intuition” som inträffar efter att ha tränat på en viss färdighet i långa perioder, ibland år. Här kan mindre medvetna delar av hjärnan ta över, om man håller sig lugn. Tänk på en pilot som genomför en nödlandning. Piloten låter sinne och kropp göra det som krävs, utan att medvetet tänka igenom varje steg.

Genom att lära dig att tysta sinnet, utveckla en större medvetenhet om vad du tänker och känner, och genom att lyssna på din kropp kan du bli bättre på att använda din intuition när du ska ta beslut.

Tänk först, handla sedan

Människor med svag drivkraft upplever vanliga hinder när de försöker ta kloka beslut. De kan förhala beslutet, bli besatta av detaljer, eller oroa sig överdrivet under processen; de kan sakna förtroende och vara ovilliga att ta risker, eller så kan de vara för snabba i tanken och agera impulsivt.

När man tar ett viktigt beslut, som vart man ska flytta eller hur man kan gå framåt i karriären är det till hjälp att stanna upp och tänka efter först. Hitta en miljö där det går bra att reflektera och utforska. Se till att du har tid på dig och är lugn. Fokusera sedan på saken tillräckligt mycket för att klargöra ditt huvudsyfte och vad som står på spel. Det hjälper också att ställa öppna frågor och att samla relevanta fakta.

Det är bra att först ta fram en mängd valmöjligheter och se till att tankarna inte drivs av starka känslor eller partiskhet. Sedan kan du lägga upp en möjlig plan för dig själv baserad på dessa valmöjligheter, där du får ner tankar och beslut i skrift. Planen bör förenkla dina valmöjligheter och innehålla de viktigaste fakta. Låt sedan sinnet få vila och låt intuitionen komma. Lägg planen åt sidan och återkom lite senare för att göra en ny bedömning av den. Då kan du också göra de förändringar som krävs.

Kom ihåg att det inte krävs 100 procent säkerhet för att skrida till handling. Människor med större drivkraft kommer att göra något om de är säkra till 80 procent eller mer. Så tänk inte för mycket innan du tar steget till handling. Om det behövs kan du alltid göra en ny bedömning senare.

Genom att använda din drivkraft mer kommer du att ha mer inflytande över ditt liv och större påverkan på andras liv.

Att ha mer drivkraft innebär att ta ansvar för ditt liv. Nästa gång du känner att någonting händer omkring dig – eller inom dig – som inte känns riktigt rätt, ignorera det inte eller bara automatiskt jobba på. Disciplinera dig till att stanna upp, var uppmärksam och arbeta på att hitta en bättre väg för dig själv. Genom att använda din drivkraft mer kommer du att ha mer inflytande över ditt liv och större påverkan på andras liv.

Anthony Rao är barnpsykolog. I över 20 år var han psykolog vid Boston´s Children´s Hospital och lärare vid Harvard Medical School. Han är medförfattare till The Power of Agency: The 7 Principles to Conquer Obstacles.” Paul Napper är psykolog och medförfattare till boken. Han leder konsultationer i Boston för kunder som Fortune 500-företag, universitet och nystartade företag.

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för felinformation. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi täcker viktiga nyheter som de flesta andra medier ignorerar. Många nyheter i medier är partiska och vridna. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld. Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd! Här ser du hur du kan stödja oss.