Wifi i skolorna – ett experiment med nästa generation Del 1
Kommersiella trådlösa system utsätter barn för de högsta strålningsnivåerna
I sin utbildning använder barn elektroniska hjälpmedel i en miljö som är mättad av strålning från kommersiella wifi-nätverk. Foto: April Bryant/Pixabay


Det här är del ett i en serie på två om hälsoriskerna med trådlösa nätverk i skolor. Här finns del 2.

Internet har frigjort den mänskliga kunskapen. Aldrig tidigare har det varit så lätt att lära sig så mycket. Samtidigt har det naturligtvis även gett oss en distraktion och skapat en grogrund för internet-troll och felinformation. Ska internet få beröm för något så är det ändå hur det underlättat utbildningen.

När det gäller tillgång till detta hav av information har vi två val: trådbundet eller wifi. De flesta skolor har anammat den trådlösa revolutionen. Det är lätt att se varför. Jämfört med fast internet är trådlöst enklare, billigare och snabbare för skolor att installera.

Idag har elever bytt anteckningsböcker och läroböcker mot bärbara datorer, mobiltelefoner, iPads och olika slags ”smarta” enheter anslutna till en kraftfull trådlös infrastruktur som gör att de kan användas praktiskt taget var som helst på skolan.

Den trådlösa webben medför dock samtidigt en stor nackdel. Enligt läkare och forskare riskerar elever och lärare som vistas i dessa skolor sin hälsa.

Strålningsrisker

Dr Martin Pall, professor emeritus i biokemi och medicinsk vetenskap vid Washington State University, påvisade i sin artikel “Wi-Fi is An Important Threat to Human Health" en allvarlig situation med dessa faror. Artikeln publicerades i juli 2019 i den vetenskapliga tidskriften Environmental Research.

– Att införa wifi i skolor runt om i landet kan mycket väl utgöra ett hot mot våra barns hälsa, liksom ett hot för lärare och de mycket känsliga foster som lärare också kan bära på, skriver Pall.

Eftersom wifi finns överallt, från privata hem till offentliga utrymmen, verkar Palls alarmerande påstående vara svårt att förstå. Ändå är hans bevis övertygande: 23 kontrollerade vetenskapliga studier som visar en mängd negativa effekter av strålningsexponering från wifi. Utöver dessa finns dussintals studier om skador från wifi, som inte ingick i artikeln.

Trots bevis på skador har trådlös strålning blivit vardag. Studier som går flera decennier tillbaka visar hälsoproblem i samband med exponering. Några av de starkaste bevisen kom förra året från slutrapporten av en 19 år lång studie som kostade 30 miljoner dollar. Den finansierades av USA:s Food and Drug Administration, USA:s livsmedels- och läkemedelsverk, och genomfördes av det nationella toxikologiprogrammet, NTP, en federal myndighet med uppgift att testa toxiner.

Studien var upplagd för att slutligen kunna ge svar på frågan om huruvida trådlös strålning är skadlig eller inte. Den visade tydliga bevis på cancer och DNA-skador kopplade till mobiltelefonanvändning.

Koncentrerad risk

Situationen i skolor är särskilt oroande, säger experter, eftersom det är där man idag hittar den mest intensiva koncentrationen av trådlös strålning. De wifi-system som skolorna har installerat är betydligt mer omfattande än våra genomsnittliga wifi-system i hemmen eller i kaféer. De här kommersiella kvalitetssystemen använder flera routrar eller "anslutningspunkter" i hela klassrummet, ofta i taket ovanför elevernas huvuden.

Lägg nu till all strålning som sänds ut från alla trådlösa enheter som varje elev använder, så upptäcker du att barnen tillbringar upp till sju timmar per dag i en tjock soppa av elektrosmog.

Jämfört med vuxna är barn mindre och har mindre och tunnare kranium vilket gör att strålningen lättare tränger in och når större delar av hjärnan.

Än värre är att de människor vi placerar i detta koncentrerade fält av trådlös strålning är mer sårbara för det. Jämfört med vuxna är barn mindre och har mindre och tunnare kranium vilket gör att strålningen lättare tränger in och når större delar av hjärnan. Det är också problematiskt att barns immun- och nervsystem fortfarande är under utveckling. Dessutom delar sig barns celler i snabbare takt, vilket ökar risken för mutationer som kan leda till cancer.

Dessa faktorer gör enligt Pall att barn är mer mottagliga för sjukdomsprocesser som trådlös strålning konsekvent har visat sig orsaka: oxidativ stress (vilket kan leda till cancer och icke-cancerogena tillstånd, såväl som DNA-skador), spermie- och testikelskador, neuropsykiatriska effekter, celldöd, förändringar i det endokrina systemet och överbelastning av kalcium.

Bevis på sjukdom

Dessa sjukdomsprocesser är inte bara teoretiska. Epidemiologiska studier utförda av Dr Lennart Hardell, onkolog vid Örebro universitetssjukhus, visade att barn som utsätts för den här strålningen är mer benägna att utveckla cancer och att utveckla det snabbare.

Andra läkare och forskare säger att exponering sannolikt är en betydande bidragande faktor till den ökande andelen andra barnsjukdomar. Dr Hugh Taylor, professor och ordförande för obstetrik, gynekologi och reproduktiv vetenskap vid Yale University, har visat att fostrets exponering för trådlös strålning påverkar utvecklingen av nervsystemet och beteende och kan leda till Attention Deficit and Hyperactivity Disorder (ADHD) – ett tillstånd som har fördubblats under de senaste tio åren.

Dr Martha Herbert, professor vid Harvard Medical School och barnneurolog vid Massachusetts General Hospital, ger ett övertygande argument för att ökningen av autismspektrumstörningar även kan kopplas till vår ökning av exponering för trådlös strålning.

Herberts rapport på 60 sidor från 2012 ger inte bevis på orsaker, men den avslöjar flera likheter mellan symtom som är kända för att uppstå vid exponering för trådlös strålning och biologiska manifestationer i autism, såsom cellulär stress, vävnadsskada, onormal proteinveckning och membranskador.

Herbert beskriver autism, inte som ett tillstånd med en trasig hjärna, utan med en hjärna som har svårt att reglera sig själv. Hon tror att om en sådan hjärna fastnar i ett moln av trådlös strålning, konfronteras den med en störande faktor, vilket gör det ännu svårare för beteende och biologi att komma i balans.

Samtidigt som hjärnorna hos autistiska barn kan vara mest sårbara för mikrovågsstrålning, säger Herbert att varje hjärna påverkas – utan undantag.

– Jag är verkligen orolig för människors hjärnor, säger Herbert.

– Det är inget skämt att få in det här i de här känsliga, gelkristallina strukturerna i våra huvuden, som gör de här fantastiska sakerna. Den var inte avsedd för den här exponeringsnivån.

Elektromagnetisk neurologi

Herbert förklarar att, precis som våra trådlösa enheter, använder våra hjärnor elektromagnetiska signaler för att kommunicera. Allt eftersom våra mätinstrument har blivit känsligare har forskare upptäckt att varje cell i våra kroppar i själva verket använder elektromagnetiska signaler.

När vi nu lever i en trådlös värld där alla går runt i ett fält av elektromagnetisk strålning nästan hela tiden, anser Herbert att det finns tillräckligt vetenskapligt stöd för att hävda att den här påverkan kan vara en viktig faktor i att bryta ner kroppens optimala kemisk-elektriska funktion – och därigenom få våra hjärnor och nervsystem ur fas.

En gång ansåg man att orsaken till autism enbart var en genetisk avvikelse. Men i takt med att kunskapen om tillståndet har ökat har forskare upptäckt ett mer komplext landskap, där en mängd olika miljöfaktorer har visat en inverkan på genuttrycket.

Herbert hävdar att på grund av våra kroppars elektriska karaktär kan trådlös strålning skapa mer störningar än giftiga kemikalier.

Det betyder att istället för att beskylla en enda faktor för det här snabbt växande tillståndet, finns det sannolikt många faktorer. Den senaste uppskattningen från Centers for Disease Control, USA:s smittskyddsinstitut, är att 1 av 40 barn har autism, en ökning från 2015 då det var 1 av 166. TIll exempel har man länge kunnat visa att giftiga kemikalier påverkar utvecklingen av fostrets hjärna.

Men Herbert hävdar att på grund av våra kroppars elektriska karaktär kan trådlös strålning skapa mer störningar än giftiga kemikalier.

– När man utsätts för ett giftigt ämne kan det påverka hjärnan, men det måste gå igenom metaboliska banor som kan påverka elektromagnetiken för att göra det, säger Herbert.

– Men när man har elektromagnetisk strålning är det en direkt påverkan. Det är samma språk, så det kan bli mer omedelbart.

Sjuk i skolmiljön

Dafna Tachover, före detta telekommunikationsansvarig som blev advokat, företräder människor som skadats av trådlös strålning. Hennes fall i Israels högsta domstol ledde till de första begränsningarna av wifi i skolor över hela världen. Tachover lade fram bevis på 200 barn som blivit sjuka av wifi – enbart från sex skolor.

Tachover säger att hon nu i USA kontaktas av flera föräldrar varje vecka med barn som har blivit sjuka av skolans trådlösa system. Hon säger att de vanligaste symptomen bland annat är huvudvärk, ökad känslighet för buller, näsblod, koncentrations- och minnesproblem, illamående, utmattning och hyperaktivitet.

– Tyvärr är de här skadorna inte potentiella utan existerande och det i en epidemisk skala, säger Tachover.

Den akuta eller kroniska sjukdomen som härrör från trådlös strålning kallas elöverkänslighet. Det är samma sjukdom som den amerikanska marinen kallade ”mikrovågssyndromet” när soldater som arbetat längre perioder med tekniker som radar uppvisade samma symtom. Sjukdomen är uppkallad efter mikrovågsfrekvenser som driver trådlös teknik. De som drabbas av elöverkänslighet kan inte vistas i fält med trådlös strålning utan att få smärtsamma och ibland försvagande symtom.

Tachover arbetar bland annat med en 13-årig flicka från Oregon vars skolbänk stod direkt under klassrummets wifi-router. Efter att hon utvecklat elöverkänslighet flyttade hennes föräldrar henne till en privat Waldorfskola, eftersom det är en av få skolor som inte använder wifi.

I vissa fall tvingas föräldrar att hemskola sina barn eftersom de inte har tillgång till skolor utan wifi. I andra fall tvingas sjuka barn att stå ut så gott det går.

Tachover berättar att en förälder hade två söner som utvecklade mikrovågssjuka. Mamman uppmanade deras skola att anpassa skolmiljön med kabelanslutning i klassrummet och erbjöd sig till och med att betala för det. Skolan vägrade. Som ett resultat kan hennes barn bara gå i skolan några timmar per vecka.

– När de är i wifi-miljö upplever de huvudvärk, koncentrationsproblem, hudutslag och hyperaktivitet, säger Tachover.

Följ Conan på Twitter: @ConanMilner

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för vilseledande information. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi bevakar viktiga nyheter som annars kan ignoreras. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld. Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd! Här ser du hur du kan stödja oss.