Vrakfynden vid Vaxholm var från 1600-talet
Vaxholms fästning. Foto: Hasse Holmberg/TT-arkivbild


Analys av träprover från höstens fynd av två gamla örlogsskepp utanför Vaxholm bekräftar marinarkeologernas första antaganden om att de är från 1600-talets första hälft.

Tyvärr saknades ett okänt antal årsringar vilket gör det omöjligt att fastställa exakt årtal, rapporterar Vrak - museum of wrecks, som är en del av Statens maritima och transporthistoriska museer.

Men proverna visar att skeppen bör ha byggts under 1620–1630-talen, vilket stämmer bra överens med teorierna om att fynden skulle kunna komma från något av regalskeppet Vasas systerfartyg.

Nu väntar fler dykningar och undersökningar för att med säkerhet kunna identifiera den två örlogsskeppen.

(TT)