Vedspisen får grönt ljus igen
Fritt fram att värma kastrullen med ved. Foto: Jonas Ekströmer/TT-arkivbild


Boverket backar från förbudet mot vedeldade äldre köksspisar. Hälsovinsterna med förbudet är inte tillräckligt stora och spisarna inte tillräckligt många för att motivera de kostnader som förbudet skulle medföra.

Häromåret beslöt Boverket att skärpa utsläppsvillkoren på begagnade vedspisar, vilket i praktiken innebar ett förbud, något som väckt ilska och resulterat i vedspisupproret på Facebook.

Vedspisupprorets medlemmar skickade vedträn med protester till Boverket och regeringskansliet och även hela järnspisar.

Det är oklart om de skrymmande gåvorna hade någon effekt, men hur som helst gav regeringen Boverket i uppdrag att komplettera konsekvensutredningen av reglerna för begagnade köksspisar.

Och nu backar Boverket och föreslår att äldre köksspisar inte längre ska omfattas av utsläppskraven.

"Utredningen visar att det endast finns ett fåtal begagnade köksspisar på marknaden och att hälsovinsterna med att reglera dessa är små", skriver Peter Fransson, avdelningschef på Boverket.

Den administrativa kostnaden är därmed större än nyttan med regeln, enligt myndigheten.

Boverket förslår att utsläppsreglerna för de äldre köksspisarna tas bort från och med den 1 oktober i år vilket innebär att kravet slopas innan den utsatta övergångsperioden löper ut.

Från och med 2022 kommer däremot nyproducerade köksspisar att omfattas av utsläppskrav enligt en EU-förordning.

(TT)