V och S i Umeå vill skrota valfriheten inom hemtjänsten
V och S i Umeå kommun har lagt fram ett förslag om att ta bort valfriheten inom hemtjänsten. Foto: Skärmdump/Svenskt Näringsliv


V och S i Umeå kommun har lagt fram ett förslag om att ta bort valfriheten inom hemtjänsten. Nyligen samlades brukare och företagare för att vinna gehör för valfriheten att själva få välja. Det rapporterar arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv.

Lagen om valfrihet, LOV, innebär att brukaren eller patienten har rätt att välja alternativ inom vård och hemtjänst.

"Kommunalt kommando"

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i kommunen vill nu att den nuvarande valfrihetsmodellen ska upphöra. I stället vill man lägga ut vårdjobb på offentlig upphandling.

Enligt Ulrika Edman, Vänsterpartiets gruppledare, gynnar inte företagens fria etablering den gemensamma välfärden.

– Det behövs ett kommunalt kommando för att ha en väl fungerande och samordnad omsorg. LOV handlar mer om vinstjakt än verksamhetsutveckling, säger hon till Svenskt Näringsliv.

En person som inte håller med är Peter Andersson, vice vd för hemtjänstföretaget Civil Care. Han menar att om man inte bedriver någon god omsorg kommer ingen brukare att välja deras företag och ”då får vi inga intäkter”.

Lotta Lundsten, som driver Lottas Omsorg, menar att hennes kunder har ”olika företag och är nöjda med det”.

Oppositionen har tidigare kritiserat förslaget och menar att man själv ska ha rätt att bestämma vem man får vård av. Man menar också att det inte har gjorts någon konsekvensanalys av vad beslutet kan innebära.

"Vet nog vad jag vill ha"

Kristdemokraternas gruppledare, Veronica Kerr, anser att kommunen skulle vinna mycket på om företag kan etablera sig i staden. Detta eftersom brukarna då får den vård och omsorg som de önskar.

Hon menar att det är upp till kommunen och politikerna att bestämma vilka kvalitetskrav som ska gälla för de företag som etablerar sig.

Samtidigt säger S att deras förslag inte kommer att innebära att brukarnas val försvinner. Man vill dock ha bättre kontroll av företagen som etablerar sig och man vill även dela på hemtjänsten där hälften kommer från kommunen och den andra delen från privata företag.

– Det blir både märkligt och oansvarigt att inte inse att det kommer innebära risker både för de enskilda och hela kommunen. Om man väljer att fullfölja avskaffar man människors rätt att välja vem som ska hjälpa dig där du bor hemma, sade Veronica Kerr tidigare till SVT.

Brukaren Eva Junghagen säger till Svenskt Näringsliv att hon själv vill bestämma vem som ska komma hem till henne.

– Vi vill inte att någon annan ska tala om för oss vem som ska komma hem till oss. Jag vet nog vad jag vill ha, säger hon.

I januari kommer fullmäktige i Umeå att fatta beslut för ett avgörande om förslaget.