Toner och ljud genom historien – del 3
Sfärernas musik
Klassisk musik kan skapa vackra former i vattenkristaller. På bilden dirigerar Bernard Haitink Londons symfoniorkester som framför Mozarts 22:a pianokonsert. Foto: Tolga Akmen AFP/Getty Images


I en miniserie i tre delar berättas om ljud, vibrationer och energi. Olika tidsepoker och kulturer har beskrivit ljud på olika sätt. Vi tar del av forskningsresultat från Masaru Emoto och Argonne National Laboratory. 

”Energi är vibrationer, för allting består av atomer, och atomer vibrerar i kärnan. I organisk massa kan vi kalla vibrationerna för liv”, skriver den japanska forskaren Masaru Emoto i boken Budskap från vatten. Emoto var doktor i alternativ medicin, och hade även en examen i internationella relationer vid Yokohama Municipal University. I USA upptäckte han mikroklustervatten och analysteknologi med magnetresonans. Under många år bedrev han forskning på vatten runtom i världen. 

I samband med sina omfattande experiment fann han att vattnet avslöjade sin sanna natur i frusen form. Genom sitt arbete kunde Emoto visa att ljud och frekvenser påverkar vatten, och att det bildas olika unika vattenkristaller beroende på vilket ljud eller ord som vattnet exponeras för. Genom att fotografera det frusna vattnet med en speciellt utvecklad teknik framträder olika mönster.

Vad han och hans forskarlag upptäckte var att när vattnet exponerades för klassisk musik eller annan finstämd musik med tydliga harmonier skapades vackra och geometriska vattenkristaller.

Å andra sidan, när vattnet utsattes för hårdrock eller negativa ord som hat, hädelse och krig så skapades oregelbundna och kaotiska former. De ord som skapade de vackraste vattenkristallerna var ”kärlek” och ”tack”.

Emoto och hans kollegor gjorde experiment med förorenat vatten och kunde påvisa hur ord och även bön kunde påverka vattnets kristallmönster och kvalitet. Det går att läsa om hans forskning i bland annat boken Vattnets dolda budskap.

Argonne National Laboratory vid US Department of Energy söker lösningar på viktiga nationella problem inom vetenskap och teknik. De bedriver ledande grundläggande och tillämpad vetenskaplig forskning inom praktiskt taget alla vetenskapliga ämnen.

Forskare vid laboratoriet har upptäckt ett sätt att använda ljudvågor för att levitera enskilda droppar av lösningar som innehåller olika läkemedel.

Den akustiska apparaten använder två små högtalare för att generera ljudvågor vid frekvenser något över hörbart intervall, ungefär 22 Hz. När de övre och nedre högtalarna är exakt inriktade skapar de två uppsättningar ljudvågor som i sin tur skapar ett fenomen som kallas en stående våg. Vid vissa punkter längs en stående våg, kända som noder, finns det ingen överföring av energi alls.

Eftersom det akustiska trycket från ljudvågorna är tillräckligt för att bryta tyngdkraftseffekten, kan lätta föremål sväva när de placeras vid noderna. Den akustiska apparaten som jag sett på bild är relativt liten, ca 80 cm, så vilken effekt skulle en större apparat ha? Den här forskningen är bara i sin linda, så det ska bli intressant att se vad som händer framöver.

Nikola Tesla var en uppfinnare och ingenjör som arbetade med elektricitet och energi. Mycket av hans forskning var banbrytande och före sin tid.

Den här miniserien avslutas med två av hans många citat; "Om du vill hitta universums hemligheter, tänk på energi, frekvens och vibrationer." "Den dag vetenskapen börjar studera icke-fysiska fenomen kommer den att göra mer framsteg på ett decennium än under alla tidigare århundraden av dess existens."

Kristina I. Kleinert har en MA i Samtida dansdidaktik med inriktning koreo­­grafi och har medgrundat dansskolor både i Sverige och utomlands.

Visste du att vi även finns som papperstidning med veckoutgåva? Svenska Epoch Times – en traditionell nyhetstidning med klassisk, objektiv journalistik. Teckna din provprenumeration på papperstidningen idag – endast 99kr – klicka här för mer information.