Kulturkrönikan: Toner och ljud genom historien
Toner och ljud är en stor del av våra liv. Det kan tyckas oundvikligt då hörseln är det enda sinnet som alltid är aktivt. Men det är inte hela sanningen. Foto: Bilbo Lantto


I en miniserie i tre delar berättas om toner och ljud. Olika tidsepoker och kulturer har undersökt och beskrivit ljud på olika sätt. Det är en exposé som berör skapelseberättelser, läkekonst och förstörelsevapen.

De flesta människor uppskattar och lyssnar regelbundet på musik. Melodier, harmonier och rytmer stimulerar och påverkar. De ljudvågor som musiken består av färdas genom olika former av materia och når örat.

Människan uppfattar ljud i området 20–20 000 Hertz. Ljud med lägre frekvens än 20 Hz kallas infraljud och ljud med högre frekvenser än 20 000 Hz kallas ultraljud. Trots att människan inte kan uppfatta allt ljud med hörseln påverkas kroppen av frekvenser. Hur mycket och på vilket sätt forskas det på. Infraljud vet man kan upplevas som obehagligt.

Många djur hör bättre än människan. Exempelvis hör hundar frekvenser på upp till 60 000 hertz. Oavsett om vi hör ljud eller inte så färdas ljudvågor genom vår fysiska kropp. Ljudvågor transporteras bra i vatten, bättre än i luft, och passerar lätt igenom människans till två tredjedelar vattenfyllda kropp.

Hur påverkas vi av olika ljudvågor och frekvenser? Det som är tydligt för de allra flesta är styrkan på ljudnivån, om ljudet är starkt eller svagt. Vid 50 decibel (dB) konverserar vi med varandra i normal samtalston och vid 100 är det obehagligt starkt för de flesta. Allt för hög ljudnivå kan skada kroppen och vara även direkt livshotande, då krävs dock nivåer på 200 dB och uppåt.

Ljud kan inte bara vara skadligt det kan också vara hälsofrämjande enligt bland annat traditionell kinesisk medicin (TKM). Baserad på teorin om de fem elementen, jord, vatten, eld, trä och metall, har TKM under årtusenden utvecklat en avancerad läkekonst. Enligt metoden har människan fem huvudsystem för de inre organen: hjärta, lever, lungor, njurar och mjälte.

Var och ett av dessa fem system korresponderar med ett av de fem elementen. Forntida läkare trodde att de kunde göra människor friska med hjälp av musik därför att tonernas frekvens kunde harmonisera med de fem elementen i kroppen. Den kinesiska musiken består av ett pentatoniskt tonsystem, en skala som består av fem toner. I TKM handlar det om att skapa balans mellan det som det är för mycket av och det som det finns för lite av i kroppen. Det är ett synsätt som utgår från att försöka uppnå ett tillstånd där människan lever i balans och harmoni med himmel och jord.

Den grekiske matematikern, filosofen och musikern Pythagoras skapade teorin om att sfärernas rörelser alstrar toner i perfekt harmoni med naturens ordning. Han upptäckte det exakta förhållandet mellan tonhöjden för musiknoten och längden på strängen som producerar den.

Sfärernas musik innehåller den metafysiska principen att matematiska förhållanden uttrycker energikvaliteter eller "toner" som manifesterar sig i olika former och ljud i proportionerliga mönster. Han menade att solen, månen och planeterna alla avger sin egen unika ton baserad på deras rörelse och omloppsbana i rymden. 

Under årtusenden har synsätt, kunskaper och erfarenheter förändrats. I nästa avsnitt ska vi se på hur olika skapelseberättelser refererar till ljud och hur forntidsfolk använt ljud för att skapa eller rasera byggnadsverk.

Kristina I. Kleinert är danspedagog med inriktning klassisk balett. Hon har en MA i Samtida dansdidaktik inriktning koreografi. Hon har också kandidatuppsats i teatervetenskap samt studier i bildterapi.

Sveriges nya satsning inom nationell och internationell nyhetsjournalistik i tryck. Teckna din provprenumeration idag – endast 99kr, avslutas automatiskt – klicka på bilden nedan för mer info: