Tidiga smakportioner minskar risken för allergi

I en svensk-norsk undersökning har forskare kommit fram till att tidiga smakportioner, från tre månaders ålder, minskar risken för allergi. Foto: Getty Images


Spädbarn som får smaka jordnötter, komjölk, vete och ägg redan vid tre månaders ålder löper mindre risk att drabbas av matallergier senare. Det visar en ny studie från Karolinska Institutet och Universitetet i Oslo.

Ungefär två till fem procent av alla barn drabbas av matallergier. Symptomen kan variera från milda reaktioner till akuta livshotande allergiska reaktioner. Enligt forskarna har tidigare studier indikerat att tidig introducering av allergena livsmedel, som jordnötter och ägg, kan minska risken för matallergi hos barn med förhöjd allergirisk. Men det har inte undersökts om det även är effektivt bland barn i allmänhet.

I studien, som omfattade närmare 2 400 barn från Sverige och Norge, undersökte forskarna om risken för matallergi vid tre års ålder minskar om barnen får regelbundna smakportioner av jordnötssmör, mjölk, vete och ägg redan från tre månaders ålder.

Resultaten visade att barnen som tidigt fick smaka på allergena livsmedel hade 1,1 procent risk att utveckla matallergi mot något av de introducerade födoämnena vid tre års ålder. Det kan jämföras med 2,6 procent risk för barnen som inte fick tidiga smakportioner.

Tydlig minskning av jordnötsallergi

Enligt forskarna kunde effekten främst förklaras av en tydligt minskad risk för jordnötsallergi. Det var den vanligaste allergin i studien och jordnötsallergi kan ge väldigt allvarliga reaktioner. 

– Det är en betydelsefull skyddseffekt med tanke på att det här är en enkel åtgärd. Tidig introduktion minskade tydligt risken för jordnötsallergi; en allergi man har med sig hela livet, med risk för allvarliga allergiska reaktioner och en oro som ofta påverkar livskvaliteten, säger Björn Nordlund, adjungerad lektor, docent i barn och ungdomsallergologi och forskargruppledare vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, och specialistsjuksköterska på Astrid Lindgrens barnsjukhus, där den svenska delen av studien gjordes.

Inget barn i studien råkade ut för någon allvarlig allergisk reaktion eller någon annan säkerhetsrisk.på grund av den tidiga introduktionen av presumtivt allergena födoämnen

– För säkerhets skull introducerade vi jordnötter vid ett besök på kliniken vid tre månaders ålder, men det verkar inte vara nödvändigt. Vi såg inga barn som reagerade allergiskt på den första smakportionen av jordnöt, så det förefaller lika säkert att ge som övriga födoämnen i studien, säger Björn Nordlund.

Enligt forskarna stöder resultatet i den här studien hypotesen att det är bättre att introducera allergena livsmedel tidigt och regelbundet än att försöka undvika dem för att minska riskerna för matallergier som man tidigare trott.

– Baserat på våra resultat och övriga studier kan vi säga att det går att minska risken för matallergi genom att ge barn smakportioner av jordnötssmör, från tre månaders ålder och upprepade gånger, och att det verkar vara säkert, säger Björn Nordlund.

Påverkade inte amningen

I Livsmedelsverkets råd om mat till spädbarn står att barnet kan börja smaka på vanlig mat tidigast vid fyra månaders ålder, och i så små mängder att de inte konkurrerar med amningen. Men enligt forskarna tycks inte den tidigare introduktionen ha påverkat amningen – ungefär 90 procent av barnen i alla grupper ammades vid sex månaders ålder.

I studien lottades deltagarna in i fyra grupper. En grupp fick födoämnesintroduktion i form av regelbundna smakportioner av jordnötssmör, mjölk, vete eller tillagat ägg från tre månaders ålder. En grupp fick samma smakportioner plus mjukgörande hudbehandling. En grupp fick endast hudbehandlingen och en grupp fick ingen specifik behandling alls. Föräldrarna i de sistnämnda grupperna uppmanades att följa de nationella råden för födoämnesintroduktion.

Forskarna har även undersökt effekten av mjukgörande hudbehandling från två veckors ålder och/eller tidiga smakportioner på atopiskt eksem, som är en riskfaktor för senare matallergi. Tidigare forskning har sett att det kan finnas en koppling mellan atopiskt eksem och ökad risk för matallergi.

Studien är genomförd i samarbete med Karolinska universitetssjukhuset  och Sjukhuset Östfold i Norge.