Svaga resultat av regeringens satsning på utbildningar inom bristyrken
Regeringens satsningar på att bygga ut högskoleutbildningarna inom vissa bristyrken har inte gett det resultat som man önskade. Foto: Susanne W Lamm/Epoch Times-arkivbild


Regeringen har satsat på att bygga ut högskoleutbildningar inom vissa bristyrken. Men satsningen får stark kritik av Riksrevisionen. De uppsatta målen har inte ens nåtts till hälften.

De senaste åren har det rått stor brist på flera samhällsviktiga yrkesgrupper som lärare, förskolelärare, ingenjörer och vårdpersonal. För att råda bot på det har regeringen gett universitet och högskolor i uppdrag att utöka antalet platser på vissa utbildningar inom dessa yrken.

Riksrevisionens granskning visar dock att regeringens satsning inte har bidragit till någon avsevärd ökning av högskoleutbildade personer inom dessa yrken. I vissa fall hade utbildningarna till och med färre antal studenter 2019 än innan uppdraget gavs.

– Till exempel har flera av utbildningarna redan från början lockat få studenter, och det har varit brist på disputerade lärare och praktikplatser. Då hjälper det inte att enbart skapa fler utbildningsplatser, säger Keili Saluveer, projektledare för granskningen, i ett uttalande.

Myndigheten konstaterar bland annat att lärosätena inte har fått tillräckligt med tid för att planera och genomföra utbyggnad av utbildningar.

– Uppdragen till lärosätena har för det mesta varit väl motiverade, och det är bra att regeringen agerar för att öka kompetensförsörjningen inom bristyrken. Men för att få bättre resultat behöver uppdragen i större utsträckning utgå från lärosätenas förutsättningar att genomföra dem, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Tror du också på den klassiska journalistikens ursprungliga roll att rapportera – utan någon agenda? Prova då Sveriges nya nyhetstidning i en månad för endast 99 kr, avslutas automatiskt – klicka på bilden nedan för mer info: