Stora brister i insatserna mot utnyttjande av arbetskraft
Riksrevisionen anser att det finns stora brister i regeringens insatser mot arbetskraftsexploatering. Foto: Epoch Times. Arkivbild.


Det finns allvarliga brister i statens insatser mot exploatering av framförallt utländsk arbetskraft. Det framgår av en ny rapport från Riksrevisionen som riktar allvarlig kritik mot regeringen.

Exploatering av arbetskraft är ett växande samhällsproblem. Framförallt är det människor från andra länder som kommer hit för att jobba som råkar ut för den här typen av utnyttjande. Till exempel får de oskäligt låg lön, har väldigt långa arbetsdagar, lever under usla boendeförhållanden och arbetar ofta i en farlig arbetsmiljö. Det här göder även annan kriminalitet och ger en snedvriden konkurrens för seriösa företagare.

”Ingen myndighet har överblick”

Enligt Riksrevisionen beror bristerna framförallt på att regeringen varken gett myndigheterna mandat eller tydliga uppdrag för att motverka arbetskraftsexploatering.

Det befintliga regelverket skyddar inte mot exploatering. Det är till exempel inte förbjudet för arbetsgivaren att ta betalt för en anställning, kräva lönen tillbaka eller låta arbetarna bo under dåliga förhållanden. Och myndigheternas kontroller leder sällan till att arbetarna får hjälp. Polisen kan träffa på potentiella offer för arbetskraftsexploatering när de gör kontroller av arbetstillstånd, men ärendet lämnas sällan vidare för utredning om människohandel.

Det finns heller ingen lättillgänglig information till utländsk arbetskraft om deras rättigheter och vart de kan vända sig för att få hjälp om det uppstår problem

– Ett grundläggande problem är att ingen myndighet har överblick över vilka som drabbas och hur många de är. Utan kunskap är det svårt för regering och myndigheter att utforma effektiva insatser, säger riksrevisor Helena Lindberg i ett pressmeddelande.

Svårt att straffa arbetsgivare

Lagstiftningen skärptes 2018 men det har inte lett till att fler arbetsgivare straffas för människohandel, tvångsarbete eller människoexploatering. Yvonne Thorsén, projektledare för granskningen, säger i ett uttalande att risken att dömas näst intill är obefintlig.

Riksrevisionen anser att regeringen måste ta ett helhetsgrepp för att motverka arbetskraftsexploateringen. Bland annat föreslås att man ser till att det finns en handlingsplan för att förhindra att människor som kommer till Sverige utnyttjas av arbetsgivare. Man föreslår att en myndighet, lämpligen Arbetsmiljöverket, får ansvar för frågan och att reglerna skärps.

Dessutom anser Riksrevisionen att Polismyndigheten bör se till att alla som jobbar med arbetsplatsinspektioner får utbildning om arbetskraftsexploatering och hur potentiella offer ska hanteras.

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för vilseledande information. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi bevakar viktiga nyheter som annars kan ignoreras. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld. Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd! Här ser du hur du kan stödja oss.