Studie: Malmö bekämpar inte bidragsfusk
Malmö stad får hård kritik för att man inte bekämpar bidragsfusk. Foto: Epoch Times-arkivbild


Socialsekreterare i Malmö är generösare med socialbidrag än vad man är i Stockholm och Göteborg. Samtidigt bekämpas inte bidragsfusk. Det rapporterar Sydsvenskan.

Tidningen har granskat en studie med över 1 000 socialsekreterare samt en kartläggning som revisorer i Malmö stad har gjort.

Över 1 miljard kronor

Kommunen granskade 1 730 hushåll på en socialtjänstavdelning. Det visade sig att 274 av dessa familjer fick mer pengar än vad Försäkringskassan rekommenderar. I genomsnitt har de fått 1 475 kronor mer i månaden än vad som rekommenderas.

I vissa fall är man ”mer generös än vad som krävs” mot exempelvis barnfamiljer, ensamkommande barn och familjer som inte har rätt att vistas i landet.

Under 2019 har över 1 000 socialsekreterare från hela Sverige, varav 232 från Malmö, fattat beslut i åtta socialbidragsfall som var påhittade.

Socialsekreterarna i Malmö betalar ut mer ekonomiskt bistånd än de andra storstäderna. I staden är det 9,2 procent hushåll med socialbidrag jämfört med 5,7 och 2,6 procent för Göteborg respektive Stockholm.

I hela landet betalas det ut cirka 11 miljarder kronor i ekonomiskt bistånd. Mellan januari och november 2019 betalade Malmö stad ut över en miljard kronor i socialbidrag, enligt Sydsvenskan.

Hård kritik från revisorerna

Kommunens revisorer riktar nu hård kritik mot Malmö. Bland annat menar man att det inte finns något organiserat arbete som bekämpar bidragsfusk.

Detta trots att man på socialtjänsten vet om att det förekommer falska hyreskontrakt och bidragstagare som får inkomster från svartjobb. Dessutom förekommer det även fall där par iscensätter skenseparationer för att få mer socialbidrag.

Kritik riktas också mot kommunen som inte alltid återkräver felbetalda socialbidrag och samtidigt som man inte alltid polisanmäler bidragsbrott.

Det ekonomiska biståndet kan också variera beroende var man bor i staden. Samtidigt finns det de socialsekreterare som ger bidrag till datorer medan andra nekar och hänvisar till bibliotekens datorer.

Tidningen skriver att Malmö stads revisorer ser mycket allvarligt på det resultat som framkommer i granskningen.

18 miljarder kronor betalas felaktigt ut från välfärdssystemen varje år, skrev Sven-Erik Österberg, ordförande för Delegationen för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen, i en debattartikel i DN i december förra året. Sedan 2005 fram tills nu rör det sig om 300 miljarder kronor i felutbetalningar, enligt honom.

Mellan åren 2018 och 2030 kommer 270 miljarder kronor att betalas ut i felaktiga utbetalningar om det fortsätter som det gör i dag, enligt SVT. Man tror att ungefär hälften beror på bidragsfusk och resterande på misstag.

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för felinformation. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi täcker viktiga nyheter som de flesta andra medier ignorerar. Många nyheter i medier är partiska och vridna. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld. Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd! Här ser du hur du kan stödja oss.