18 miljarder kronor betalas årligen ut felaktigt från välfärdssystemen

Varje år utbetalas 18 miljarder kronor felaktigt från välfärdssystemen. Foto: Epoch Times-arkivbild


Varje år betalas det felaktigt ut cirka 18 miljarder från välfärdssystemen. Sedan 2005 rör det sig om sammanlagt 300 miljarder kronor. Det skriver Sven-Erik Österberg, ordförande för Delegationen för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen, i en debattartikel på DN.

Men trots att så mycket pengar årligen försvinner finns det inte några långsiktiga åtgärder för att motverka problemet, skriver han, samtidigt som det inte sker någon samlad uppföljning och vilka effekter det får.

Behövs kontinuerliga uppföljningar

Enligt honom beror de felaktiga utbetalningarna främst på att besluten grundas i uppgifter som inte är korrekta.

För att komma tillrätta med problemet föreslår han en hel del lösningar. Bland annat menar han att regeringen behöver besluta att ”ett samlat, systematiskt och långsiktigt arbete” ska bedrivas där Finansdepartementet får en samordnande roll.

Vidare föreslår han att ett råd behöver införas för att på så vis få en helhetssyn vad gäller frågan om felaktiga utbetalningar och utnyttjande av systemet.

Han menar också att det behövs kontinuerliga uppföljningar och att man bör tillsätta mer resurser för att upptäcka och utreda fusket.

Ett annat förslag för att upptäcka de felaktiga utbetalningarna skulle, enligt Österberg, kunna vara att ta tillvara potentialen i digitalisering och AI (artificiell intelligens).

Stor skillnad mellan EU och Sverige

I jämförelse med hur felaktiga utbetalningar från EU-budgeten hanteras är det stor skillnad. Där gör man årliga uppföljningar av felnivåerna, som samtidigt diskuteras av EU-ministrarna vid olika tillfällen. Sedan informerar och förankrar regeringen frågan hos riksdagen under året.

De felaktiga utbetalningarna från EU-budgeten är cirka 0,9 miljarder kronor per år i jämförelse med fusket i de svenska välfärdssystemen där beloppet årligen är 18 miljarder kronor.

Österberg menar att ett träffsäkrare system och minskat fusk är viktigt om förtroendet för välfärdssystemet och välfärdssamhället i stort ska kunna upprätthållas.

Mellan åren 2018 och 2030 kommer 270 miljarder kronor att betalas ut i felaktiga utbetalningar om det fortsätter som i dag, enligt SVT. Man misstänker att ungefär hälften beror på medvetet bidragsfusk och resterande på misstag.

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för felinformation. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi täcker viktiga nyheter som de flesta andra medier ignorerar. Många nyheter i medier är partiska och vridna. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld. Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd! Här ser du hur du kan stödja oss.