Socialstyrelsen polisanmäler falska sjuksköterskor


Flera sjuksköterskor som har fått svensk legitimation utan att ha genomfört sin utbildning har nu blivit polisanmälda av Socialstyrelsen.

Tidigare i november avslöjade SVT:s Uppdrag granskning att 27 personer inom legitimerade yrken i vården hade lurat till sig sina jobb. Flera personer hade lämnat in examensbevis från vårdskolor i Rumänien utan att fullt ut ha deltagit i undervisningen. Andra hade förfalskat sina examensbevis.

Ser allvarligt på uppgifterna

Socialstyrelsen ser allvarligt på uppgifterna, och därför har man nu lämnat in en polisanmälan som avser ett antal personer.

– Trots förnyad utredning har vi inte fått fram några nya uppgifter som ger skäl att ompröva de här individernas beslut om legitimation. Det innebär att de aktuella personerna är fortsatt legitimerade. Men det kan ändras om det tillkommer ytterligare information, säger Anna Vieru, enhetschef på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Uppdrag gransknings avslöjande om det misstänkta fusket och felaktigt utfärdade examensbevis fick också stor uppmärksamhet i Rumänien. Socialstyrelsen har via den svenska ambassaden i Bukarest haft kontakt med Rumäniens utbildningsminister Ecaterina Andronescu. Hon säger att ministeriet har påbörjat en grundlig undersökning av alla de högskolor som utbildar vårdpersonal.

100 skolor granskas i Rumänien

– Dessutom har vi fått besked om att landets skolinspektörer har fått i uppdrag att övervaka närvaron i skolor och på praktikplatser och utreda hur den slutliga examinationen är organiserad och genomförs, säger Socialstyrelsens biträdande chefsjurist Lars Hobert.

Regeringen i Rumänien säger att man kommer att göra en genomgående kontroll av samtliga eftergymnasiala vårdskolor i landet. Det rör sig om över 100 skolor.

– Vi är väldigt bestämda. Skolor som vi hittar brister hos kommer vi att stänga, sade Ecaterina Andronescu till Uppdrag granskning i januari.

Socialstyrelsen i Sverige har inte upptäckt bedrägeriet eftersom dokumenten som legitimationsansökningarna bygger på har kommit från vårdskolor som intygat att eleverna har studerat där. Flera personer som har fått falsk sjuksköterskelegitimation från Rumänien har därefter kunnat få anställning i Sverige. Myndigheten utreder nu hur fusket ska kunna stoppas.