Sexuell tortyr i kinesiska fängelser: ”Det finns inga gränser för det perversa”
Falun Gong-utövaren Yin Liping visar ett foto av arbetslägret Masanjia för kongressledamöter i Washington D.C, 14 april 2016. Yin utsattes för svår tortyr som fängslad. Foto: Minghui.org


Redaktörens anmärkning: Epoch Times publicerar nu ett antal artiklar som exponerar den kinesiska regimens användning av tortyr mot olika målgrupper, och kommer även att se på de långsiktiga skador detta innebär för offren.

Trots att tortyr officiellt sett är förbjudet i Kina används det systematiskt i landets vitt spridda fängelsesystem, enligt människorättsorganisationer. En stor del utgörs av sexuell tortyr, som är känt för att vara särskilt effektivt för att förnedra offren och bryta ner deras försvar.

Enligt människorättsorganisationen International Society for Human Rights utnyttjas offer sexuellt av poliser eller fängelsevakter; de kan också kläs av nakna och lämnas i celler med manliga brottsfångar. Vakterna gör klart för fångarna att de får utnyttja kvinnorna utan att vara rädda för att bli straffade.

”Det finns inga gränser för perversionerna hos en del i de här kinesiska säkerhetsinstitutionerna, enligt de som överlevt tortyren”, skriver organisationen på webbsidan.

Amnesty International rapporterar att sexuell tortyr har använts i åratal mot samvetsfångar bland uigurerna i nordvästra Kina, i Xinjiang-provinsen.

”En del har torterats med särskilt hemska metoder som, enligt Amnesty Internationals kännedom, inte används någon annanstans i Kina. Däribland finns att sticka in tagel i mannens urinrör, eller en speciell tråd med små piggar som ligger slät mot tråden när den går in, men fälls ut när tråden dras ut.”

Amnesty har också rapporterat att tibetanska kvinnor har utsatts för sexuell tortyr, inklusive en grupp nunnor som kläddes av nakna, misshandlades och blev sexuellt förgripna med elbatonger – medan manliga fångar tittade på.

Den sexuella tortyr som används på den grupp av samvetsfångar som är Falun Gong-utövare är särskilt hemsk. Enligt minghui.org har tusentals fall av sexuell tortyr förekommit på Falun Gong-utövare, både på män och kvinnor. Webbsidan dokumenterar förföljelsekampanjen som sattes igång av Kinesiska kommunistpartiet mot Falun Gong-utövare 1999.

Den välkände människorättsadvokaten Gao Zhisheng reste till flera provinser i mitten på år 2000 för att undersöka övergrepp mot utövare som satt häktade. Han sade att nästan alla Falun Gong-utövare, män och kvinnor, har utsatts för sexuell tortyr.

Människorättsadvokaten Gao Zhisheng. Foto: Epoch Times

Gao utsattes själv för tortyr och sexuellt våld när han häktades efter att ha exponerat Falun Gong-utövarnas situation. Bland annat blev han stucken med tandpetare i könsorganet. 

Minghui rapporterar att våldtäkt används systematiskt som ett sätt att förödmjuka och traumatisera kvinnliga Falun Gong-utövare i fängelse. I ett fall i det ökända arbetslägret Masanjia satte vakterna 18 kvinnliga utövare i en cell med män och uppmuntrade dem att våldta kvinnorna. Det ledde till dödsfall, handikapp eller mental instabilitet hos offren.

Yin Liping räddades från Kina till USA. Hon vittnade i april 2016 inför den amerikanska kongressen om hur hon vid flera tillfällen torterades tills hon var nära att dö när hon satt fängslad i Masanjia.

Iscensättning av sexuell tortyr. Foto: Minghui.org

Hon utsattes också för sexuell tortyr. Yin berättade om hur hon och åtta andra Falun Gong-utövare en dag togs till ett så kallat svart fängelse för att bli våldtagna av de manliga fångarna. Hon låstes in i ett rum med fyra män som misshandlade henne tills hon förlorade medvetandet. Sedan utsatte de henne för gruppvåldtäkt. När hon återfick medvetandet förstod hon att det hela hade spelats in, vilket bidrog ytterligare till förödmjukelsen. 

Enligt webbsidan Status of Chinese People används minst 100 olika tortyrmetoder mot fängslade Falun Gong-utövare i Kina. Några av dem är våldtäkt, elchocker mot könsorganen med elbatong, våldtäkt med främmande föremål (inklusive toalettborstar ochelbatonger), att hälla chili i vaginan, att nypa och dra i bröstvårtorna både på män och kvinnor och till och med dra bort dem, att sparka på könsorganen, att med tvång ge kvinnor mediciner så att menstruationen upphör, påtvingad abort, med mera.