Så kan ordinerad kreativitet förbättra mental och fysisk hälsa
Konsthantverk kan göra gott för oss på sätt vi kanske inte trodde.


Att ordinera konst och att socialisera har dokumenterade effekter på hälsa, och på sjukdomar som demens.

Tanken att ordinera att vara mer social och att göra något konstnärligt kan verka ny, men det är mer än tio år sedan Storbritanniens statliga policy först försökte koppla patienter till icke-medicinskt stöd i samhället.

Under de senaste åren har det blivit allt vanligare i landet att ordinera konstnärliga aktiviteter. En ny rapport av Arts Council Wales är ett exempel där idén får stöd, och i somras lade parlamentsrepresentanter, organisationer och lokala myndigheter fram rekommendationer för att lägga om vården där det passar.

För närvarande finns ett flertal program för ordinerad konst i Storbritannien. Dessa omfattar all möjlig kreativ aktivitet, till exempel sittande dans, kreativt skrivande, forumteater och att hantera saker i muséer. Det finns en ökande mängd bevis som visar att olika konstformer som ordineras har en positiv verkan på olika hälsotillstånd. En ny rapport listar tio viktiga, positiva saker för de som medverkar i den här sortens program. Några av dessa är en ökad självkänsla och självförtroende, förbättrad fysisk hälsa, bättre socialt liv och att man lär sig nya förmågor.

Men varför just konst? Målet med att ordinera människor något socialt är att bemöta de sociala orsakerna bakom dålig hälsa och att ge människor det stöd de behöver. Det kan handla om råd om förmåner, anställning och boende. Det kan även handla om möjlighet till motion, volontärarbete, och kreativa eller konstnärliga aktiviteter. Det kan verka som att ett rådgivningssystem kan göra samma nytta, men att ordinera specifika konstnärliga aktiviteter kan ha vissa unika fördelar.

Mental hälsa och välmående

Bevisen ökar för att flera olika program för konstformer inte bara är kostnadseffektiva, utan även kan förbättra välmåendet och ha en positiv verkan på ångest och depression.

Dans är en kreativ aktivitet.

Ta sång som exempel. Forskning har visat att det kan ha en positiv effekt både på mental hälsa och välmående. Flera studier som har gjorts på äldre människor har visat att sjunga tillsammans verkar ha en signifikant effekt på deras livskvalitet. Det hjälper människor som har ångest och depression. Dessutom visar en ny studie att nyblivna mammor som deltar i sång- eller musikgrupper upplevde en snabbare minskning av symptom från förlossningsdepression jämfört med de som ingick i kontrollgruppen.

När vi åldras riskerar vi att känna oss ensamma och att bli socialt isolerade när vi förlorar sociala nätverk. Samtidigt får vi uppleva nya begränsningar som ett resultat av sämre fysisk hälsa. Konst kan skapa sociala kopplingar och forskning har visat att genom att delta i konstprogram får äldre möjlighet att få kontakt med andra och att utöka befintliga stödjande nätverk i samhället, vilket hjälper till att lätta på ensamhet och isolering.

I vårt pågående projekt ”Creative journeys” (kreativa resor), ser vi hur konst kan hjälpa till att bygga sociala relationer på äldreboenden. Studien avslutas i oktober 2018 men tidiga resultat pekar på att konstnärliga aktiviteter ökar det sociala samspelet mellan de boende, liksom mellan personal och boende, med förbättrat humör och välmående som resultat.

Det finns bevis som inte bara pekar på att deltagande i konstnärlig aktivitet kan fördröja uppkomst av demens; det kan också påverka den kognitiva förmågan genom att stimulera minnen och uppmärksamhet. Dessutom kan det konstnärliga skapandet förbättra humöret, självförtroendet och det sociala engagemanget hos människor som lever med demens. Det har också visat sig kunna förbättra relationen mellan vårdgivare och de människor de hjälper.

Långvariga tillstånd

Konstnärliga aktiviteter är även effektiva tillsammans med behandling av en rad långvariga tillstånd. Musik, sång och visuell konst, allt kan förbättra självförtroendet och livskvaliteten hos människor som till exempel haft stroke. Även människor med Parkinsons sjukdom som deltar i sång och dans i grupp, upplever förbättringar i sina röster och rörelser.

Dessutom stödjer British Lung Foundation sånggrupper för människor med kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Forskning pekar på att det ger en förbättrad lungfunktion och livskvalitet för människor som deltar i ”sång för andning” i grupp.

Oavsett om det är lektioner i traditionell konst, att gå med i en sånggrupp i samhället, eller någon annan kreativ aktivitet, så är bevisen tydliga: att delta i dessa aktiviteter har en positiv effekt på hälsa och välmående.

Att ordinera konstnärliga aktiviteter är en start, men vi behöver fortfarande se till de relativa styrkorna och hur man får det kostnadseffektivt att implementera det över hela Storbritannien. Det är bara då vi verkligen kan börja utveckla bra behandlingsprogram för olika tillstånd.

Hilary Bungay är universitetslärare inom forskning om hälsovård vid Anglia Ruskin University i Storbritannien. Artikeln publicerades ursprungligen för The Conversation.

 

Den unge mannen är tunnhårig när han går in till frisören, men när han är klar – vilken förvandling

Den här förföljelsen har pågått i 19 år – känner du till den?