Rullstolsburen i Värmland fick inte betala färdtjänsten kontant – lämnades på gatan


En rullstolsburen man lämnades kvar på gatan i Ekshärad eftersom han inte tilläts betala färdtjänstresan med kontanter. Fyra timmar senare kunde han undsättas av en förbipasserande som hjälpte mannen hem. "Jag blir galen när jag hör sådant här," säger Björn Eriksson, initiativtagare till Kontantupproret till TT.

I söndags hade en rullstolsburen man bokat färdtjänst via Värmlandstrafiken för att ta sig från sitt hem till Ekshärad centrum i Hagfors kommun för att handla. Mannen kunde bara betala med kontanter, vilket Värmlandstrafiken inte godkänner som betalmedel. Men mannen tilläts ändå att följa med den förste chauffören in till Ekshärad. När mannen åter skulle hem uppstod dock problem, då den andre föraren vägrade köra mannen om han inte kunde betala. Eftersom mannen endast hade kontanter, lämnade därför föraren honom ensam kvar på gatan, vilket Aftonbladet var först med att rapportera om.

Den rullstolsburne mannen hade kontanter som han vägrades få betala med av färdtjänstchauffören, som lämnade kvar mannen på gatan. Foto: Värmlandstrafiken

– Jag blir galen när jag hör sådant där. För det första är det ynkligt rent allmänt. För det andra finns det en dom, från Växjö, att utför man offentliga tjänster är man tvungen att ta emot kontanter, punkt slut. Det gäller dock inte privata aktörer, säger Björn Eriksson.

Gör annan bedömning

Värmlandstrafikens färdtjänst körs dock av just privata aktörer men servicetrafikchefen Anders Wahlén tycker oavsett inte att domen från Högsta förvaltningsdomstolen handlar om transport.

– Den domen gällde ju vård, vi bedömer inte att den domen berör oss, säger han till TT.

Känner ni något ansvar för en persons säkerhet?

– Om man tittar på det formellt så är färdtjänst en transportform från a till b. Där ligger vårt ansvar. Men som i den här situationen så handlar det ju också om medmänsklighet och konsekvenstänkande, säger Anders Wahlén.

Omänskligt och felaktigt

Björn Eriksson menar dock att domen inte bara gäller sjukvård utan även andra former av offentliga tjänster.

– Jag tycker det är både omänskligt och felaktigt. Jag driver tesen att man ska jaga offentliga aktörer, de ska ta emot kontanter. Att överge en människa för att man inte orkar ta emot kontanter tycker jag är skrämmande. Vi får väl hoppas att det åtminstone blir en JO-anmälning om detta, säger Björn Eriksson.

Den övergivne mannen i Ekshärad satt ensam kvar på gatan i fyra timmar innan 20-årige Victor Nyman fick syn på honom och hjälpte honom. Undsättaren Victor beskrev i en Facebookpost till Hagfors kommun att han hade hittat mannen hälften livlös och alldeles täckt av mygg, men att han ska ha fått hem honom välbehållen.

(Emil Berglund/TT)

Högsta förvaltningsdomstolens bedömning

Högsta förvaltningsdomstolen avslog överklagan i september 2015 och fastslog därmed att landstiget i Kronoberg bröt mot lagen när man vägrade ta emot kontanter för betalning av patientavgift. Domstolen kom fram till att "...en borgenär i princip är skyldig att ta emot betalning i kontanter." Och lutar sig på riksbankslagen som säger att sedlar och mynt som ges ut av Riksbanken är lagliga betalningsmedel. Denna skyldighet gäller dock inte utan undantag.

Källa: Högsta förvaltningsdomstolen