Politiken om funktionshinder uppdateras
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér (S). Arkivbild. Noella Johansson/TT


Olika myndigheter i Sverige får uppdraget att kartlägga vilka hinder som finns i samhället för människor med funktionsnedsättningar. Bland annat får Boverket ett sådant uppdrag när det gäller bostäder.

–Det handlar mycket om att se över olika strategiska samhällsområden, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér (S) på en pressträff.
Även fler samhällsdelar ska belysas, exempelvis arbete och utbildning.

– Det är tyvärr så att många unga med funktionsnedsättning varken arbetar eller studerar även fast de skulle vilja göra detta, säger Regnér.
Kartläggningen är en del av den inriktningsproposition om funktionshinderspolitik som regeringen presenterar i dag, och som riksdagen ska besluta om i höst. Det handlar om mål och styrning, och propositionen innehåller inte några lagförslag. Konkreta förslag om reformer kommer senare, meddelar Regnér.

Propositionen innebär en uppdatering av målet - det senaste sattes år 2000 - och utgår från FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Senare i maj kommer en utredning som handlar om hjälpmedel för människor med funktionsnedsättning. Nästa år följer en utredning om den kanske mest brännande frågan inom politikområdet - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och assistansersättningen.

(TT)