Regeringen ändrar inte migrationsförslag
Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S). Arkivbild. Foto: Fredrik Sandberg/TT


Regeringen ska förtydliga det migrationsförslag om ny humanitär skyddsgrund som fått Liberalerna att hota med att lämna januarisamarbetet. Men det blir inga substansändringar, enligt Miljöpartiet.

– Det är ju inte fråga om att förändra det i sak, utan att förtydliga och räta ut frågetecken, säger Rasmus Ling, migrationspolitisk talesperson för MP.

Liberalernas migrationspolitiske talesperson Fredrik Malm tror inte att det förändrar läget eller partiets inställning till regeringens linje.

– Regeringens förslag är så ogenomtänkt och hastigt framtaget att det är svårt att överblicka konsekvenserna, annat än att man kan konstatera att det blir betydligt mer generöst, säger Malm till TT.

Duger inte

För L finns bara ett alternativ, om regeringen vill ha partiets stöd. Det är att lägga fram det förslag om den smalare skyddsventil som fick stöd i den parlamentariska migrationskommittén i höstas.

– Vi förväntar oss fortfarande att det läggs fram, säger Malm.

Statsminister Stefan Löfven (S) har tidigare gjort klart att regeringen tänker gå vidare med S-MP-förslaget. Skälen till varför det lagts fram, ovanpå migrationskommitténs eget, är goda enligt honom.

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) uppgav i SVT:s Agenda i helgen att regeringen arbetar med att förtydliga förslagen om vilka som kan omfattas av den föreslagna nya humanitära skyddsgrunden.

Flera remissinstanser ser oklarheter i förslaget och ett antal påpekar att det bland annat gäller om ensamkommande barn och unga kan komma ifråga. Det kan i så fall beröra flera tusen personer.

Förslaget som S och MP lagt fram går längre än det som den parlamentariska migrationskommittén lade fram i september. Kommittén föreslog att uppehållstillstånd kan beviljas om det finns synnerligen ömmande omständigheter. Regeringen föreslår det svagare "särskilt ömmande", vilket kan ge fler möjligheter att stanna.

Centerpartiet har aviserat att man stödjer förslaget men Liberalerna är emot. L hävdar att förslaget öppnar för många fler att få stanna, än med den grund som migrationskommittén föreslog. Det kan innebära ökade kostnader och påverka budgeten, som ju C och L samarbetar om med regeringen.

Undantag blir regel

Migrationsverket skriver i sitt remissvar att regeln om särskilt ömmande med tiden inte kommer att bli ett undantag. Det hänger till en del ihop med att det är tänkt att asylsökande ska få tillfälliga uppehållstillstånd när en ny migrationslagstiftning finns på plats i sommar och att många troligen kommer att få förlängningar flera gånger. Det skulle kunna resultera i att personer får uppehållstillstånd för att har varit här länge, inte för att de har skyddsbehov.

"Antalet personer som beviljas fortsatt uppehållstillstånd kan därför förväntas öka i förhållande till betänkandets förslag, samt komma att öka med tiden", skriver Migrationsverket i sitt remissvar och påpekar också:

"Ändringar i lagstiftningen som innebär att andra än skyddsbehövande får ökade möjligheter att beviljas uppehållstillstånd inifrån landet utgör undantag från den grundläggande principen om reglerad invandring."

Morgan Johansson har dock beskrivit det som att det är "ett mikroförslag på marginalen".

– Det ska man inte bara rycka ut och förstora upp, sade han i SVT:s Agenda.

(Lars Larsson/TT)

 

Hjälp oss att driva tidningen vidare! En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Här ser du hur du kan stödja oss.