Obligatorisk samhällsintroduktion för asylsökande införs till hösten
Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Foto: Susanne W. Lamm


Till hösten planerar regeringen att alla asylsökande som kommer till Sverige ska genomgå en obligatorisk samhällsintroduktion under sin första tid i landet.

Förutom grundläggande information om asylprocessen ska introduktionen informera om svensk lagstiftning, demokrati och de normer och värderingar som gäller i landet.  

Rättigheter och skyldigheter

Det kan till exempel vara regler kring boende, som kan verka självklara för den som redan bor här, men som är något helt nytt för den nyanlände. Det kan också handla om att informera om lagar som förbjuder hedersrelaterat våld och förtryck samt skydd mot diskriminering och kränkande särbehandling.

– Alla asylsökande som vistas här i landet ska veta vilka rättig­heter och skyldig­heter som gäller och hur livet här ser ut, säger justitie- och migrations­minister Morgan Johansson (S) i ett uttalande.

Migrationsverket har fått i uppdrag av regeringen att förbereda införandet av introduktionen senast den 1 oktober i år. Tanken är att bygga ut den information som idag erbjuds asylsökande till en mer omfattande och sammanhängande samhällsintroduktion.

– Samhälls­introduk­tionen ska vara en del av asyl­processen och den ska fungera som en naturlig start på en kedja av etablerings­främjande insatser som ges asyl­sökande i Sverige, säger Johansson.

Samma förutsätningar 

Introduktionen, som alla asylsökande över 15 år ska genomgå under den allra första tiden i Sverige, ska motsvara en heldag. Utgångspunkten ska vara att kvinnor och män ska ha samma förutsättningar att kunna delta.

Introduktionen ska i första hand lämnas muntligt i Migrationsverkets lokaler, men kan även kombineras med bland annat digitala självstudier.

I uppdraget ingår även att ta fram ett förslag på skriftlig information till barn under 15 år och ensamkommande barn. Informationen ska vara anpassad både till barn som kommer med sina familjer och ensamkommande barn.

Senast den 28 april ska Migrationsverket ha redovisat sitt uppdrag till regeringen.

 

Hjälp oss att driva tidningen vidare! En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Här ser du hur du kan stödja oss.