Rapport: Kina borde ha miljontals smittade istället för tiotusentals
En man i munskydd och skyddsvisir färdas på en gata i Peking den 7 april 2020. Foto: Nicolas Asfouri/AFP via Getty Images


Kinesiska kommunistpartiet har underrapporterat antalet sjukdomsfall av covid-19, enligt en ny rapport av tankesmedjan American Enterprise Institute (AEI). En bättre uppskattning vore 2,9 miljoner fall av KKP-viruset.

Den Washington-baserade tankesmedjan har baserat sin undersökning på en rapport i kinesisk statlig media; Sydkoreas infektionstal, där statistiken är pålitlig, och med ett konservativt antagande av antalet dagar som viruset spreds i Kina innan Wuhan isolerades.

Rapporten släpptes den 7 april med slutsatsen att det borde finnas ungefär 2,9 miljoner fall smittade av KKP-viruset, vanligen känt som det nya coronaviruset, i Kina, istället för färre än 100 000 kända fall som nu har rapporterats av den kinesiska regimen.

Författaren Derek Scissors granskade en artikel från den 27 januari av CGTN, Kinas statliga tv-bolag CCTV:s internationella arm, och hittade brister i deras data.

Scissors ifrågasatte uppgiften att 1,5-2 miljoner människor reste från Wuhan till andra områden i Kina innan staden isolerades, och menar att siffran är överskattad.

Enligt AEI finns det omkring 170 000 migrantarbetare från en stad i provinsen Henan intill Hubei, som arbetar i Wuhan. Den kinesiska artikeln uppgav att ungefär 465 000 flög från Wuhan till de tio vanligaste kinesiska destinationerna mellan den 30 december och 22 januari.

”Om färre än en halv miljon människor flög till de [10 städerna] och den vanligaste destinationen inte fick fler än 170 000 [med hänvisning till migrantarbetarna], så är det osannolikt att 1,5 miljoner lämnade [Hubei] provinsen, än mindre två miljoner”, skriver Scissors.

Med hjälp av Sydkoreas infektionstal kunde han göra en uppskattning av hur många av de som lämnade Wuhan innan isoleringen som borde ha varit smittade. Enligt Sydkoreas smittskyddsinstitut var infektionstalet 2,3 procent.

Genom att anta att 1,2 miljoner – lägre än CTGN:s lägre uppskattning på 1,5 miljoner – lämnade Hubei innan Wuhan isolerades räknar Scissors med att det borde vara åtminstone 27 000 (1,2 miljoner multiplicerat med 0,023, eller 2,3 procent) kända smittofall.

Den kinesiska regimens officiella uppgift den 6 april var ungefär 15 200 kända fall utanför Hubei.

”Den nivå som Kina rapporterar [ungefär 15 200] kan fås genom att dela Sydkoreas redan låga infektionstal i nästan hälften. Det är dock inte berättigat att göra det. Vad värre är, detta skulle innebära att migrantarbetarna i Wuhan inte hade smittat några alls. Kinas siffror är inte rimliga”, säger Scissors.

Med utgångspunkt från 27 000 kända smittofall skriver Scissors att antalet skulle kunna växa till 130 000 fall efter 21 dagar – baserat på att det tog Italien ungefär 21 dagar att gå från 27 000 fall till över 130 000.

Kinas befolkning, om man räknar bort Hubei, är ungefär 23 gånger större än Italiens.

”Genom att helt enkelt skala upp 130 000 till [Kinas] befolkningsmängd ger det över 2,9 miljoner fall utanför Hubei”, säger han (130 000 multiplicerat med 23 blir 2,9 miljoner).

Scissors säger att den tid det tar i verkligheten för viruset att spridas i Kina är ”nästan säkert längre” än 21 dagar.

Trots den höga siffran på 2,9 miljoner har han uppmuntrat andra att fundera på om det är troligt att det efter att 1,2 miljoner människor lämnat Wuhan bara ”resulterade i en nationell smitta på strax över 15 000 fall”.

Följ Frank på Twitter: @HwaiDer

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för felinformation. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi täcker viktiga nyheter som de flesta andra medier ignorerar. Många nyheter i medier är partiska och vridna. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld. Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd! Här ser du hur du kan stödja oss.