Ortnamn kan berätta hur bebyggelsen växte på medeltiden
Studier av ortnamn avslöjar både deras ursprungliga betydelse och det sammanhang där de tillkommit. Foto: Bilbo Lantto


De flesta tänker nog att det finns en historia bakom en orts namn som kan vara värd att berätta. Många undrar säkert varför en by heter på ett visst sätt. Enligt ett pressmeddelande från Umeå universitet kan man hitta en del av svaren i en ny avhandling.

Avhandlingen handlar om ortnamn i Hackås och Ovikens socknar i Jämtland, och har skrivits av Josefin Devine vid Umeå universitet.

Ursprung och sammanhang

Hon har kommit fram till att ortnamn är en källa som i många fall kan ta oss längre tillbaka i historien än både medeltida brev och runinskrifter. Studier av ortnamn avslöjar både deras ursprungliga betydelse och det sammanhang där de tillkommit.

– I Hackås och Oviken möter vi namn som vittnar om förkristen kult, svanfångst, gränsdragningar mellan bygder eller till och med enskilda, historiska invånare som Roald och Jacob, säger Josefin Devine i pressmeddelandet.

Enligt henne visar en språklig analys av socknarnas äldre bynamn att det fanns bofasta bönder i Hackås redan under järnåldern. Utmarkerna i Oviken användes då för jakt, fiske och järnframställning och koloniserades förmodligen i större skala i början på medeltiden.

Många ortnamn som slutar med -gården och -åsen visar att det varit en tydlig bebyggelseexpansion där. I avhandlingen undersöker Josefine Devine namn som slutar med -åsen och konstaterar att namnelementet mer verkar beteckna bebyggelse än beskrivning av terrängen. 

– Det har i sin tur inneburit att det nu finns namn innehållande -åsen på platser där det inte finns någon ås.

Tvådelat

I en fördjupningsstudie kom hon fram till att socknarnas fäbodnamn oftast är tvådelat, avslutats med -bodarna eller -vallen och beskriver ägar- eller brukarförhållanden.

– Namnskicket är främst muntligt traderat och av den anledningen borde bristen på äldre belägg kanske inte tillmätas avgörande betydelse i diskussionen kring fäbodväsendets ålder, säger Josefin Devine.

Avhandlingen ”Bygden, byarna och buan: studier av bebyggelsenamnen i Hackås och Ovikens socknar, med ett särskilt avsnitt om fäbodnamnen”, disputeras den 26 mars.

Sveriges nya satsning inom nationell och internationell nyhetsjournalistik i tryck. Teckna din provprenumeration idag – endast 99 kr, avslutas automatiskt – klicka på bilden nedan för mer info: