Organskörd i Kina: Offren betraktas som slaktdjur berättar läkare
Levande människor såväl som döda kroppar har blivit till råvaror för kommersiella produkter.
Kinesiska läkare bär färska organ för donation vid ett sjukhus i Henan-provinsen den 16:e augusti , 2012. (Screenshot/Sohu.com)


Redaktörens anmärkning: Epoch Times publicerar ett antal artiklar som exponerar den kinesiska regimens användning av tortyr och andra övergrepp mot samvetsfångar i Kina. Som en del av artikelserien tittar vi även på förekomsten av organstölder från samvetsfångar i Kina.

Samtidigt som den första rapporten om organskörd i Kina släpptes i mars 2006 kontaktade en äldre militärläkare Epoch Times och avslöjade chockerande detaljer om hur organskörden i Kina går till.

Läkaren, som av säkerhetsskäl vill vara anonym, arbetar på den allmänna logistikavdelningen vid Shenyangs militärbefäl. Han berättar att organskörden samordnas av militären och att offren är dömda brottsfångar och framför allt Falun Gong-utövare* som fängslats för sin tro.

– Militären fungerar som ett administrationssystem för organtransplantationerna. Det finns en enorm källa till levande organ, och många sjukhus med militär bakgrund rapporterar sina transplantationer till sina övervakningsmyndigheter. Samtidigt utför de även organtransplantationer i stor skala privat. Faktum är att antalet inofficiella organtransplantationer i Kina är många gånger fler än de officiella siffrorna, säger han.

Den allmänna sjukhuset i Shenyangs militärområde i Liaoning-provinsen, Kina. Foto: Minghui.org 

Läkaren säger att han känner till åtminstone 36 hemliga interneringsanläggningar, som han kallar koncentrationsläger. I vissa av dem finns ett stort antal Falun Gong-utövare.

– Koncentrationslägret i Jiutai området i Jilin-provinsen är det femte största lägret som har Falun Gong-utövare. Bara i detta läger finns över 14 000 Falun Gong-utövare fängslade, säger han och fortsätter:

– Baserat på information som jag har tillgång till så finns det största koncentrationsläget i Jilin-provinsen. Det här koncentrationslägret, kodat 672-S, har över 120 000 personer fängslade. Ett stort antal Falun Gong-utövare, brottslingar och politiska fångar från hela Kina finns där.

– Vi måste skifta vårt fokus till många av militäranläggningarna. De är de verkliga koncentrationslägren, tillägger han.

Förfalskade namn på donatorer

Läkaren berättar att när Falun Gong-utövarna fördes bort från fängelser, arbetsläger, interneringsanläggningar och hemliga läger, då deras organ skulle skördas, så ersattes deras verkliga namn med en kod kopplad till ett förfalskat namn på en frivillig donator.

– Det fanns också en namnunderskrift på organdonationintyget, men det var självklart undertecknat av någon annan. Jag har sett mer än 60 000 sådana förfalskade intyg. Det står att personen frivilligt donerar organet och tar ansvar för alla konsekvenser. Många underskrifter var skrivna med samma persons handstil, säger han.

Det här materialet finns kvar i 18 månader och förstörs sedan. Det förvaras hos militärbefäl på provinsnivå och kan endast nås med godkännande från den centrala militärkommissionen. 

Läkaren berättar att offret får veta att han eller hon ska genomgå en hälsoundersökning. Undersökningen följs av lokalbedövning [operation sker även utan bedövning] och sedan tas ett eller flera organ ut från den levande kroppen.

”Organstöld”. En levande Falun Gong-utövare i Kina berövas på sina organ. Oljemålning av Xiqiang Dong. Foto: Xiqiang Dong

Han säger vidare att Falun Gong-utövare som hålls i dessa militäranläggningar förflyttas till andra platser i stor skala på ett väldigt effektivt sätt.

– Jag har själv sett ett godståg som transporterade över 7000 personer i en omgång från Tianjin till Jilin-området. Det avgick på natten och bevakades av den kinesiska armén. Alla på tåget var fastlåsta med handfängsel till särskilt utformade stänger uppe i taket – precis som grillkycklingar.

Människor har blivit en råvara

Läkaren berättar att när det kommer till den punkt då organen ska extraheras betraktas offret inte längre som en människa, utan som ett slaktdjur.

– Läkare som bara har gjort sådant här en eller två gånger kan fortfarande uppleva en viss rädsla, men efter tiotusentals transplantationer på levande människor och förstörande av deras kroppar blir man som bedövad, säger han.

Inte bara organen säljs till höga priser, utan även deras kroppar. Han berättar att efter 1992, när kostnaden för industriellt råmaterial steg som ett resultat av den snabba industriutvecklingen, ansågs mänskliga kroppar officiellt vara ett värdefullt råmaterial.

– Levande människor såväl som döda kroppar har blivit industriellt råmaterial. Kropparna säljs till höga priser till många olika typer av statliga fabriker som råvaror för olika produkter, via många olika kanaler. Nästan alla de stora krematorierna i Kina är engagerade i sådana underjordiska företag, säger han.

Enligt läkaren definierar det kinesiska kommunistpartiets centralkommitté Falun Gong-utövare som "klassfiender", vilket innebär att de kan hanteras på vilket ekonomiskt fördelaktigt sätt som helst, utan att behöva rapportera till högre myndigheter.

– Med andra ord betraktas Falun Gong-utövare inte längre som människor utan som råvaror för kommersiella produkter. De har blivit råvaror, säger han.

En ung Falun Gong-utövare håller en banderoll som uppmanar Kina att sluta mörda samvetsfångar för deras organ, i en parad i Washington den 20 juli 2017. Foto: Benjamin Chasteen, Epoch Times 

Han tillägger att Kinas blomstrande transplantationsindustri har gjort landet till ”centrum för internationell levande organhandel”.

– Kina har stått för över 85 procent av det totala antalet transplantationer i världen sedan år 2000. Enligt uppgifter som rapporterats till den centrala militärkommissionen har vissa personer blivit befordrade till generaler på grund av sina "prestationer" inom det här området, säger han. 

Läkaren bad om ursäkt för att han inte kunde fördjupa sig i detaljerna eftersom hela verksamheten är sekretessbelagd, och när någonting blir hemligstämplad information inom militären är det omöjligt att få ytterligare information. Dessutom är det extremt farligt att avslöja sådana saker.

– Personal som är ansvarig för militär kontroll har befogenhet att arrestera, fängsla eller avrätta vilken som helst polis, beväpnad polis eller forskare som läcker information, säger han.

* Falun Gong, eller Falun Dafa, är en traditionell andlig qigongmetod som grundar sig på principerna sanning, godhet och tålamod. Hundratusentals utövare har satts i Kinas enorma fängelsesystem efter det att kommunistpartiet inledde en landsomfattande förföljelsekampanj mot metoden år 1999. Vi den tiden fanns enligt en undersökning gjord av regimen mellan 70 och 100 miljoner utövare i Kina.