Organ från avrättade kinesiska fångar kan ha använts i 400 forskningsrapporter
Arkivbild på kirurger på som utför en njurtransplantation. Foto: Jaafar Ashtiyeh


Det har kommit krav på att över 400 forskningsrapporter om organtransplantation dras tillbaka på grund av att organen som användes i forskningen kan ha varit oetiskt tagna – plundrade – från kinesiska fångar som inte gett frivilligt medgivande till organdonation.

En unik studie som publicerades i medicintidskriften BMJ Open i januari har undersökt sakkunnigt granskade forskningsrapporter i engelskspråkiga tidskrifter mellan åren 2000 och 2017, som innehöll resultat från forskning om kinesisk organtransplantation.

Forskarlaget upptäckte omfattande brister. De etiska reglerna förbjuder publicering av resultat som tagits fram med hjälp av organ från avrättade fångar, eller om det saknas medgivande från donatorn.

– Jag chockades av hur många respekterade tidskrifter som godkänt studier för publicering utan att ha iakttagit skälig aktsamhet i fråga om den rapporterade forskningens etiska aspekter, sade studiens medförfattare Robyn Clay-Williams, vid Macquireuniversitetet i
Australien.

Studien om etiska forskningsbrister granskade 445 rapporter baserade på drygt 85 000 transplantationer. I mer än 92 procent av fallen saknades information om huruvida organen kom från avrättade fångar och hela 99 procent saknade uppgift om donatorns medgivande.

I 19 rapporter om transplantationer genomförda före 2010 uppges att det inte hade använts organ från avrättade fångar. På den tiden fanns emellertid inget system för frivillig organdonation i Kina, så detta kan inte stämma, hävdar den australiensiska studien.

Granskarna menar att rapporterna från före 2010 med stor sannolikhet innehåller data som hämtats från avrättade fångar ”eftersom Kina har erkänt att avrättade fångar var den primära källan till donerade organ under denna perioden”.

Forskningsledaren och professorn i klinisk etik vid Macquaieuniversitet, Wendy Rogers, konstaterade att granskare, redaktörer och publicister underlät att ställa viktiga frågor om ursprunget till organen som använts i den kinesiska forskningen.

– När det uppstår sådan missar i hanteringen blir följden att oetiska metoder kan frodas.

Enligt granskningen saknar 85 procent av de undersökta forskningsrapporterna all form av information om organens ursprung. Detta anses mycket oroande.

Såväl experter som människorättsorganisationer har ifrågasatt ursprunget för organ som används för transplantation i Kina. Kommunistregimen hävdar att organen sedan 2015 kommer från frivilliga donatorer och dessförinnan påstods att de kom från avrättade fångar.

Det finns stora skillnader i de myndigheternas officiella statistik över antalet transplantationer på Kinas sjukhus, och det verkliga antalet, visar uppgifter från International Coalition to End Transplant Abuse in China .

Efter analys av offentligt tillgänglig information från 712 sjukhus som utför lever- och njurtransplantationer kom man fram till att det genomförs mellan 60 000 och 100 000 sådan transplantationer årligen i Kina, medan den officiella siffran är 10 000 till 20 000 per år.

Mellanskillnaden utgörs enligt organisationen av organ som med tvång tagits från kinesiska samvetsfångar, till övervägande delen utövare av meditationsmetoden Falun Gong. Detta baserar man på telefonsamtal till transplantationsklinikerna som bekräftade att det fanns organ från Falun Gong-utövare snabbt tillgängliga.