Ny svensk insats ska rädda liv i Medelhavet
Befälhavaren Claes Jakobsson på kombinationsfartyget KBV 002 Triton vid kajen på Skeppsbron i Stockholm. Foto: TT


Migrantbåtarna på den dödliga Medelhavsrutten till Italien ser ut att bli allt fler och allt sämre.

Besättningen på det svenska kustbevakningsfartyget Triton räknar med en intensiv sommar.

Den drygt 80 meter långa Triton med 25 man ombord lämnade på fredagen Stockholm för Medelhavet söder om Italien. Fartyget ska i sommar bistå Italien med gränsövervakning inom ramen för en EU-operation. Det innebär framförallt sjöräddningsinsatser.

Kustbevakningen har fått underrättelseinformation om att människosmugglarnas aktiviteter ökar.

– Det är ju mycket rörelse nu. Speciellt förväntar man sig framåt sommaren när vädret blir bättre att många försöker ta sig upp mot Europa den vägen, säger fartygets befälhavare Claes Jakobsson.

Dödssiffran stiger

Nästan 46 000 migranter har lyckats ta sig till Italien från främst Libyen hittills i år. Det är en ökning med 33 procent jämfört med samma period 2016.

En oroande tendens är att smugglarnas båtar, oftast gummibåtar, är i allt sämre skick och att allt fler människor packas ned i dem. FN:s flyktingorgan UNHCR bedömer att nästan 1 400 människor försvunnit eller omkommit hittills i år på väg till Italien.

Enligt kustbevakningen så kan i dag upp till 180 människor ha packats ned i sjöodugliga båtar jämfört med 120 för två år sedan.

– Det är många människor i dåligt utrustade båtar. Man gör allt för att de inte ska kapsejsa, tippa omkull eller något sådant, säger Jakobsson.

Båtar bordas

Ombord på det svenska fartyget finns även poliser. Deras uppgift är bland annat att borda migrantbåtarna, ta upp dem till fartygssidan så att migranterna kan gå ombord via en fallrepstrappa. Vid grov sjögång kan räddningsinsatsen vara riskabel.

Jakobsson var med i samma operation sommaren 2015. Hittills har han inte varit med om att förlora något människoliv.

Besättningen räknar med att få ta hand om migranter som är i sämre skick än för två år sedan.

– De är mer utsatta redan från början, innan de kommer ut på havet, säger Jakobsson.

Flera migranter bär spår av misshandel och beskjutning från sin resa genom Libyen. Många kommer hela vägen från Nigeria, Guinea och Elfenbenskusten. Till skillnad från 2015 har det svenska fartyget denna gång även med sig sjukvårdspersonal.

Alla tas omhand

Det svenska kustbevakningsfartyget KBV 002 Triton lämnade i fredags Stockholm för att delta i EU:s gränsövervakningsoperation söder om Italien. Hemmabasen är vanligtvis Slite på Gotland, men blir under sommaren Catania på Sicilien. Foto: TT

Ombord på kustbevakningsfartyget visiteras migranterna, som också frågas ut om namn och nationalitet. Som mest har Jakobsson haft 680 migranter ombord, trots att fartyget officiellt ska ta emot runt 500.

De som räddas transporteras till Italien, en resa som kan ta ett par dagar. Poliserna ombord har då att hålla ordning ombord på fartygsdäcket.

– Det är människor som kommer från olika ställen. Det kan finnas inre konflikter, det kan också finnas farliga människor ombord, säger Stefan Hector, chef för Polisens Nationella Operativa Avdelning.

– Det har varit småbråk, skärmytslingar och ordväxlingar.

Ibland kan även smugglarna själva gömma sig bland migranterna. Den svenska polisen försöker då göra en första utredning ombord för att sedan kunna lämna över misstänkta smugglare till italienska myndigheter.

Totalt har 10 600 människor räddats av svenska fartyg i Medelhavet i de senaste åren, inklusive Egeiska havet mellan Grekland och Turkiet.

Enligt Anders Kjaersgaard, överdirektör på Kustbevakningen, så har svenskarna ett gott rykte.

– Vi behandlar människor i svåra situationer på ett väldigt fint sätt, säger han.

(TT) 

Fakta

EU:s Operation Triton

Operation Triton inleddes 2014. Den organiseras av EU:s gränsövervakningsbyrå Frontex.

Syftet är att EU-länder ska bistå med att förstärka Italiens och EU:s yttre gräns. Uppdraget är att både upptäcka migranter och människosmugglare.

Operationen sker främst på internationellt vatten mellan Italien och Libyen. Sjöräddningsinsatser kan även ske på libyskt vatten.
Den nya svenska fartygsinsatsen varar juni, juli och augusti.

Sverige deltog 2015 med ett fartyg. Då räddades omkring 5 300 personer. Sverige har också deltagit med övervakningsflyg.
Svenska fartyg deltog även i Frontex Operation Poseidon utanför Greklands kurs från oktober 2015 till april 2017.

Totalt har svenska fartyg räddat 10 600 människor i Medelhavet.

Under 2016 kom 181 459 migranter över Medelhavet till Italien. Det var en ökning med 18 procent jämfört med 2015.

Källa: Kustbevakningen