Ny rapport: Majoritet av utrikes födda blir inte självförsörjande
En majoritet av utrikes födda har svårt att bli självförsörjande, visar en ny rapport. Foto: Bilbo Lantto/Epoch Times-arkivbild


En majoritet av utrikes födda, främst från Afrika och Mellanöstern, blir inte självförsörjande i Sverige. Det visar en ny rapport från Entreprenörskapsforum.

År 2016 var drygt 600 000 utrikes födda i arbetsför ålder inte självförsörjande i Sverige konstaterar de två nationalekonomerna Johan Eklund och Johan P Larsson som ligger bakom studien.

”Ingen markerad positiv förändring”

Individer från Afrika och Mellanöstern kunde det året försörja sig upp till 38 respektive 36 procent. I jämförelse var inrikes födda och immigranter från Norden självförsörjande till 73 procent.

De två forskarna skriver att det i genomsnitt tar 12–13 år för utrikes födda innan man har nått upp till en försörjningsgrad på 12 800 kronor efter skatt.

Efter drygt fyra år har 50 procent av de invandrade en sysselsättning. Samtidigt skriver de att det tar tre gånger så lång tid att nå en självförsörjningsgrad på 50 procent.

– Det ger en mer rättvisande bild av storleken på det ekonomiska utanförskapet om vi tittar på självförsörjningsgrad istället för sysselsättningsgrad. Fem år efter ankomsten till Sverige är sysselsättningsgraden runt 55 procent mot under 30 procent för självförsörjningsgraden, säger Johan Eklund i ett pressmeddelande.

I en debattartikel i SvD skriver han att det ”ekonomiska utanförskapet är alltså betydligt mer omfattande än vad den officiella sysselsättningsstatistiken ger sken av”. Han menar att nivåerna ”är skrämmande låga” och över tid ”finns ingen markerad positiv förändring”.

Svårt hitta jobb utan utbildning

De två forskarna bakom rapporten har studerat utlandsfödda i åldern 20–64 mellan åren 1990 och 2016. De konstaterar alltså att en majoritet av dem blir inte självförsörjande.

Vidare ser de att de utrikes födda som saknar utbildning har svårast att hitta arbete. Samtidigt konstaterar de att Stockholms arbetsmarknadsregion påvisar en högre självförsörjningsgrad än övriga delar av landet. Enligt de två författarna har de som bor i utsatta områden lägre sannolikhet att bli självförsörjande.

Entreprenörskapsforum har nyligen startat ett projekt, ”Integration Sverige”, där man ämnar samla underlag för att bättre förstå den problematik som kopplas till ekonomiskt utanförskap. Syftet är att studera hur man kan bryta utanförskapet i Sverige bland de utrikes födda så att det leder till ekonomisk integration.

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för felinformation. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi täcker viktiga nyheter som de flesta andra medier ignorerar. Många nyheter i medier är partiska och vridna. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld. Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd! Här ser du hur du kan stödja oss.