Utbetalningar av socialbidrag fortsätter att öka
Utbetalningar av socialbidrag fortsätter att öka. Foto: Epoch Times-arkivbild


Kostnaderna vad gäller ekonomiskt bistånd fortsatte att öka förra året, rapporterar Sveriges Radios Ekot. Två tredjedelar av kommunerna hade ökade kostnader för socialbidrag. 

Under 2019 ökade utbetalningar av ekonomiskt bistånd, det som tidigare kallades socialbidrag, med fem procent. Det visar preliminära siffror från Socialstyrelsen, enligt radion.

Två orsaker

En orsak till att kostnaden har ökat beror på att många nyanlända har lämnat den så kallade etableringsfasen utan att komma i arbete.

– Det kom ju väldigt många till Sverige år 2015 och de börjar ramla ur etableringen nu. Många har svårt att få jobb av olika skäl, de har olika utmaningar, säger Leif Klingensjö, sektionschef på Sveriges kommuner och regioner, SKR, till Ekot.

Ytterligare en orsak handlar om Arbetsförmedlingens nedskärningar, enligt radion. Det innebar att färre personer tilldelades subventionerade arbeten eller beviljades insatser i arbetsmarknadspolitiska program.

– Det kom ju väldigt många till Sverige år 2015 och de börjar ramla ur etableringen nu. Många har svårt att få jobb av olika skäl, de har olika utmaningar, säger Klingensjö till radion.

En tredje orsak till ökade kostnader är att färre personer får sjuk- och aktivitetsstöd beviljat från Försäkringskassan, enligt kommunerna.

– Det här är individer som har behov av flera samordnade insatser för att komma ur beroendet av ekonomiskt bistånd. SKR anser att det skulle behövas en särskild utredning som specifikt tittar på de här individerna och deras behov av stöd, säger Leif Klingensjö i ett pressmeddelande.

Många kommuner har ökade kostnader

Under förra året hade två tredjedelar (65 procent) av kommunerna ökade kostnader för ekonomiskt bistånd. Det visar en enkätundersökning som SKR har skickat till samtliga kommuner. Den största procentuella ökningen återfinns i kommunerna på landsbygden, enligt SKR:s rapport.

93 procent av kommunerna säger att de ökade kostnaderna för socialbidrag beror främst på att antal nyanlända som lämnade den så kallade etableringsfasen har ökat.

Under 2018 betalade landets kommuner ut cirka 11,2 miljarder kronor i socialbidrag till 206 000 hushåll, enligt siffror från Socialstyrelsen. Sammanlagt fick 394 000 personer ekonomiskt bistånd under det året. Två tredjedelar av de vuxna som fick försörjningsstöd var utrikesfödda.

Socialstyrelsens sammanställning för 2019 kommer att publiceras någon mellan juli och september i år.

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för felinformation. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi täcker viktiga nyheter som de flesta andra medier ignorerar. Många nyheter i medier är partiska och vridna. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld. Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd! Här ser du hur du kan stödja oss.