Lövin: Vi kommer att successivt öka bensinskatten
Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP). Foto: Susanne W Lamm/Epoch Times-arkivbild


Enligt överenskommelsen mellan S, C, L och MP ingår en ”grön skatteväxling”, vilket betyder att miljöskatter höjs med 15 miljarder. Det innebär att bensin- och dieselskatten kommer att höjas, rapporterar SVT Nyheter.

I en intervju i Agenda säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) att den högre, automatiska höjningen av bränsleskatten åter kommer att införas. Skatten infördes under förra mandatperioden, men togs bort i den senaste M-KD-budgeten.

– Med Januariavtalet och regeringens politik så kommer vi att succesivt öka bensin- och dieselskatten, säger hon.

Samtidigt varnar forskare och debattörer att höjd bensinskatt kan öka klyftorna mellan stad och landsbygd. Det kan också leda till missnöjesyttringar så som sker i Frankrike med de Gula västarnas protester i samband med miljöskatter på bensin och diesel.

Lövin säger att det är för tidigt att uttala sig om hur mycket bensinskatten kan komma att höjas under mandatperioden. Men enligt henne måste hela landet delta så att man kan genomföra den så kallade gröna skatteväxlingen.

– Vi måste jobba både med piska och morot. Klimatkrisen kommer att drabba alla, fattig som rik. Torkan och bränderna i somras drabbade inte minst landsbygden och bönderna. Vi måste klara av omställningen på ett socialt hållbart sätt, säger hon till SVT.

Ett sätt som kan gynna människor på landsbygden som är beroende av bilen skulle vara att de får en större andel skattereduktion för bilpendlande, enligt Isabella Lövin.

Den gröna skatteväxlingen innebär att skatten höjs på sådant som anses vara miljöfarligt, samtidigt som man sänker skatten på annat som exempelvis arbete. Förutom höjd bensin- och dieselskatt har man även nämnt flygskatten, sopförbränningsskatten, höjda kemikalieskatter, slopade skattesubventioner för diesel i gruvindustrin och höjd skatt för fossila bränslen i kraftvärmeverk.