Ledarsidorna: Därför gör Italien rätt som avvisar migrantfartyget


Italien har, med inrikesminister Matteo Salvini i spetsen, vägrat att ta emot de 629 migranterna som färdades i fartyget M/S Aquarius. Han har konsekvent vägrat att låta fartyget angöra hamn. Migranterna räddades senare utanför Libyens kust. Salvini har hänvisat Aquarius till Malta i stället. Men även Malta vägrade att ta emot fartyget.

Italiens nya hållning beror på att man har lovat hårdare tag mot flyktingar och migranter. ”Om någon tror att jag inte kommer att röra en fena medan vi får ännu en sommar med idel fartyg som kommer i land, så tror de fel,” har Salvini sagt.

I en ledare på Ledarsidorna skriver Erik van der Heeg att det i strikt mening inte handlar om flyktingar utan det ”handlar till en överväldigande del om ekonomiska migranter utan flyktingskäl” då de ombord på M/S Aquarius kommer från länder som Sudan, Nigeria, Gambia, Senegal, Somalia, Marocko och Eritrea. Enligt hans sätt att se på det flyr de inte från krig eller förföljelse utan vill ta sig till Europa för att få ett bättre liv.

van der Heeg skriver också att Italiens samarbete med den libyska kustbevakningen har lett till att man har fått ned stora migrantströmmar som har kommit över Medelhavet under flera år. Han anser att man efterlever Havsrättskonventionen och det kan därmed inte ses som ett avsteg från principen vad gäller mänskliga rättigheter.

Foto: Skärmdump/Google Maps

Italien har tidigare satt ner foten och försökt förhindra människorättsorganisationer att självmant göra räddningsinsatser utanför Libyens kust för att sedan lämna över migranterna i italiensk hamn.

Italien anser att det inte är rättvist att man lämnar landet åt sitt öde vad gäller hanteringen av flyktingkrisen. Landet vill också komma tillrätta med de organiserade flyktingsmugglarna i Libyen. Så som det ser ut nu betalar flyktingarna cirka 10 000 kronor till flyktingsmugglarna som sedan placerar dem i flottar eller gummibåtar i libyskt territorialvatten. Därifrån plockar människorättsorganisationernas båtar upp dem och för dem sedan vidare till Italien.

”Det är denna form av närmast rutinmässig taxiverksamhet i människorättsorganisationernas regi” som Italien ”vill få bukt med”, skriver van der Heeg. Enligt skribenten kommer Italiens ståndpunkt i frågan att vara till nytta på många sätt då det kommer att rädda liv och spara pengar åt skattebetalarna i Europa.

Skribenten anser att den nya italienska policyn är rätt väg att gå och han vill att även Sverige och andra länder i Europa tar efter. Trots allt tvingas många migranter riskera sina liv för att ta sig till Europa och man göder samtidigt en kriminell smugglingsindustri.

vad der Heeg anser att det asylsystem som vi har i dag gynnar endast de som är friska och starka och de som är rika att ta sig till Europa. Han menar i stället att man på allvar borde värna asylrätten och låta det baseras på ett system som bygger på frivilliga kvoter då det ”skulle kunna skapa rättvisa bland de människor som verkligen befinner sig på flykt”. 

Stora skuggor simmar in mot stranden – men vad är det för underliga varelser?

Slav under kommunismen