Ledare: Tidningen med världens mäktigaste fiende
Inkräktare klädda i svart slår sönder utrustningen i Epoch Times tryckeri i Hongkong den 12 april 2021. De misstänks agera på uppdrag av det kinesiska kommunistpartiet. Foto: Epoch Times


Epoch Times föddes som svar på en totalitär kommunistregims järnkontroll på media. Sedan tidningen grundades år 2000 har vi haft världens mäktigaste fiende – det kinesiska kommunistpartiet.

Det finns ett uttryck i Kina som lyder ungefär ”om partiet vill krossa någon så tar det tre dagar”. Det vill säga att om Peking vill så är det ute med dig inom tre dagar, vare sig du är en person, ett företag, organisation eller troslära.

Strax efter att tidningens första utgåva – kinesiskspråkiga Da Ji Yuan – startades år 2000 så arresterades flera av tidningens medarbetare, vissa fick upp till tio års fängelse och torterades. Några miste sina liv.

I Hongkong har partiet vid flertalet tillfällen saboterat tidningens tryckeri. Dels genom att tända eld på det, dels genom att slå sönder det med släggor. Nyligen blev en av de kvinnliga journalisterna misshandlad med ett basebollträ.

Även utanför Kina har partiet saboterat för Epoch Times. I USA genom att till exempel upprepat och under lång tid systematiskt plocka ut alla tidningar från tidningsställ och slänga dem. Annonsörer har hotats med ekonomiska repressalier, en taktik som Peking har använt frikostigt även i vårt land mot regeringen, när vårt tyckande i Sverige inte passar partikadrarna i det mäktiga landet i öst.

Men det mest talande har ändå varit den massiva propagandan som Epoch Times har varit föremål för. Kinesisk statsstyrd media har tillsammans med Kinas ”50-öres armé” – ofta kinesiska studenter som tidigare fick just 50 öre för varje inlägg på sociala medier som svartmålar allt som är regimens måltavla – sjösatt en massiv förtalskampanj.

Men tidningen har inte bara överlevt – Epoch Times har kommit att bli världens största kinesiskspråkiga tidning utanför Kina och Taiwan. I USA har The Epoch Times kommit att bli en av de största engelskspråkiga nyhetstidningarna sett till antalet prenumeranter. Dessutom har den vuxit till att finnas i över 30 länder på fler än 20 språk.

Från början hade tidningen endast en mission – att exponera partiets massiva övergrepp mot kineser. Den kunde möjligen betecknas som en aktivisttidning. Men mycket har förändrats de senaste 20 åren, och tidningen har kommit att bli en allmän och bred nyhetstidning.

Och kanske är det så att i en tid då många upplever att tidningar har gjort resan från att vara klassiska nyhetstidningar med en strävan att rapportera objektivt till att bli mer av aktivisttidningar som vill sprida sin agenda så har vi gjort en resa som är precis tvärtom.

Vi vill ge Dig som läsare ett bredare perspektiv på det som händer i Din omvärld. Om vi inte klarar det och istället tvingar på Dig våra åsikter, vad de än må vara (även om Du håller med oss), ja, då kan det vara slut med oss ”på tre dagar”.

Det är nämligen Du som läsare som avgör vårt öde, inte partistaten i Kina.

Visste du att vi även finns som papperstidning med veckoutgåva? Svenska Epoch Times – en traditionell nyhetstidning med klassisk, objektiv journalistik. Teckna din provprenumeration på papperstidningen idag – endast 99kr – klicka här för mer information.