Ledare: Några obekväma sanningar om mäns våld mot kvinnor
Illustration: Jens Almroth


Under den gångna veckan har frågan om mäns våld mot kvinnor varit på tapeten, och partier som annars gärna ifrågasätter hårda straff har överbjudit varandra i straffskärpningar. Längst gick Miljöpartiet, som ville dra in det djupt problematiska hatbrottsbegreppet i frågan. 

Många verkade dock påfallande lättade över att det fanns ett socialt problem som dels inte framstod som uppenbart besvärande för sittande regering (som faktiskt satsat en hel del i frågan) och dels drog bort uppmärksamheten från betydligt obekvämare frågor.

Mäns våld mot kvinnor tycks uppfattas som en säker fråga att gå ut och sätta ner foten i. Sättet flera av partierna och deras företrädare gör det på bygger dock på en hel rad märkliga fiktioner. En av dem är en på olika sätt uttryckt tanke om att vilken man som helst kan vara en livsfarligt våldsam, förföljande och kontrollerande man, som i slutänden riskerar att döda sin partner.

Andelen män som utövar det här mycket grova våldet, och som på eget bevåg maniskt förföljer sina partners är få, och de faller främst in i två kategorier. Den ena kategorin är typiskt sett psykopater, eller lider av andra allvarliga personlighetsstörningar. Den andra stora kategorin är män uppfostrade i vad som lite förenklat kan kallas hederskulturer, som ofta har förväntningar eller rentav press på sig att utöva våld mot eller till och med döda kvinnor. 

Retoriken om att svenska män fostras till att misshandla kvinnor är falsk, vilket alla svenskar också egentligen vet. Dessa påståenden har också mött en hel del mothugg. Mäns våld mot kvinnor är generellt sett oerhört stigmatiserat bland dagens svenskar, till och med bland kriminella. Tankarna på att värderingar, uttryckta som en sexistisk eller nedsättande jargong ska vara något slags inkörsport till våld är just det – tankar och spekulationer.

Visst kan hela samhället bli bättre på att hantera dessa frågor – allt från socialtjänst till sjukvård till polis till rättsväsende. Precis som samhället kan bli bättre på allt annat också. Men i debatten om vad som kan göras för att förebygga mäns våld mot kvinnor finns det en uppenbar elefant i rummet: Män och kvinnor är inte likadana.

All form av samhällsorganisation, och all form av makt, backas i sista instans upp av våld. Det gäller såväl statens insamling av skattepengar som mellanmänskliga relationer. Män på gruppnivå är betydligt starkare och aggressivare än kvinnor. Detta är ingen social konstruktion, det är den hårda verkligheten.

Vår västerländska civilisation har skapat och odlat sina egna former för att reglera olika typer av ojämlikheter, bland annat denna. Och i mötet mellan samhällets två minsta enheter – två enskilda människor – kommer fysisk styrka och aggressivitet alltid vara en faktor. Inte den enda faktorn, men en viktig faktor.

Om vi räknar bort människor vars kulturella koder faktiskt accepterar eller uppmuntrar till våld mot kvinnor, samt personer med personlighetsstörningar som gör dem oemottagliga för positiv påverkan, återstår ändå en betydande grupp män som kommer att utsätta kvinnor för våld och trakasserier. De kommer troligen aldrig döda eller utöva den grövsta sortens våld, men kan ändå förstöra andras liv. Det här våldet kan bottna i missbruk, bristande självkontroll, psykisk ohälsa, egna erfarenheter som offer för våld, eller andra faktorer. 

Vad kan vi då göra för att förebygga mäns våld mot kvinnor? Ja, en viktig faktor torde vara att från unga år främja och utveckla en positiv manlighet. En pojke bör läras av män att män behandlar kvinnor med respekt och skyddar dem. Men om man ska lära honom detta kan man inte samtidigt upprätthålla fiktionen att det inte finns några betydande skillnader mellan män och kvinnor. Man kan inte heller skambelägga honom för att han är en pojke, som en dag ska bli en man. Man kan inte försöka ta bort det manliga i honom genom att hålla honom i en alltigenom feminiserad miljö och alltid bemöta honom på feminina vis.

Tvärtom: Om vi vill ha män som inte bara själva respekterar kvinnor, utan även faktiskt kan hjälpa till att skydda dem från den andelen män som ändå kommer att begå våld, behöver vi starka normer för en god manlighet. Och detta kräver både kvinnors och mäns gemensamma arbete.

Visste du att vi även finns som papperstidning med veckoutgåva? Svenska Epoch Times – en traditionell nyhetstidning med klassisk, objektiv journalistik. Teckna din provprenumeration på papperstidningen idag – endast 99kr – klicka här för mer information.