Ledare: Gudstjänster – allmänna sammankomster?
Gustaf Vasa-kyrkan i Stockholm. Foto: Epoch Times. Arkivbild.


Människor med tro har alltid varit de värst förföljda av totalitära regimer, framförallt av kommunistregimer. Skälet till det är två skolboksexempel som kommuniststater använder sig av när de ska kontrollera folk, nämligen moroten och piskan.

Moroten är löften om avancemang och mer pengar ifall du visar total lojalitet till kommunistpartiet. Piskan är den bestraffning du får om du inte visar total lojalitet. Det kan handla om fängelse, Gulag, arbetsläger eller andra statliga institutioner som kommunismen skapat på vägen mot sitt ”paradis”. Eller institutionaliserade massmord.

Så varför är troende människor de som förföljs mest? Jo, de varken lockas av moroten eller räds piskan. De står fast vid sitt samvete och vägrar svika Gud. 

Nog är det svårt för en ateist att förstå. Sverige är kanske världens mest sekulariserade land. Att vi är mer sekulariserade än andra västländer kan ha att göra med att vi har haft ett vänsterblock som har styrt landet i princip oavbrutet i en mansålder. Socialismen är ateistisk, den tror på människan endast som produktionskapacitet, inte som en andlig varelse av kött och blod med känslor. 

Det kan vara skälet till att regeringen har inskränkt friheten för trossamfund så godtyckligt. Dessutom har ju troende ytterligare ett signum: de gör sällan väsen av sig då de bara vill ha utrymme att följa sin tro. De som inte gör väsen av sig behöver man sällan bry sig om nu för tiden, när den allmänna opinionen, framförallt den högljudda, ofta är vägledande för politikers uttalanden och beslut. 

Gudstjänster faller inom ramen för allmänna sammankomster där endast åtta deltagare tillåts. Man hade enkelt kunnat låta kyrkolivet falla under kvadratmetersregeln, då ingen kan påstå att en gudstjänst inte kan bedrivas mindre smittsäkert än ett gymbesök. Men det där med kyrkoliv är inte så där jätteviktigt i Sverige kanske makten tänker; inga militanta kristna som opponerar sig.

Idéhistoriker och docent Johan Sundeen, som är katolik, vittnar om den repression som kristna och kyrkan upplever sig drabbas av när de utövar den religionsfrihet som är grundlagsskyddad. Dessutom i den viktigaste av alla högtider för världens kristna – påsken.

Staten hotar kyrkor med dryga böter om de tillåter fler än åtta personer att delta i mässa. Åtta deltagare i en hel kyrka. Johan Sundeen vittnar om hur ett trettiotal personer inklusive han själv av omtanke om andra lämnade kyrkan och gick miste om att delta i påskmässan.

Lägg därtill vår svenska avundsvärda plikttrohet som skapat ett fantastiskt samhälle de senaste hundra åren, men som lätt kan slå fel när det handlar om religion och omtanke. Sundeen berättar om hur någon eller några i bästa DDR-anda har polisanmält ett kloster för att man brutit mot restriktionerna.

Ja, det här med religiösa traditioner är sannerligen inte lätt i ett sekulärt land där vetenskap har blivit den högsta religionen.

Visste du att vi även finns som papperstidning med veckoutgåva? Svenska Epoch Times – en traditionell nyhetstidning med klassisk, objektiv journalistik. Teckna din provprenumeration på papperstidningen idag – endast 99kr – klicka här för mer information.