Ledare: Så vill Kina skaffa sig världsherravälde
Kinas främsta internationella måltavla är USA, men kommunistregimen har också ökat sitt globala inflytande genom FN, där man har lyckats besätta flera centrala positioner. Här skakar FN:s generalsekreterare Antonio Guterres hand med Kinas ledare Xi Jinping. Foto: Andy Wong/Getty Images


Det råder egentligen inga tvivel om vad Kina har för mål för sina internationella strävanden. Den officiella retoriken har ändå hävdat att Kinas kommunistregim inte är ute efter världsherravälde och inte utmanar USA. Men nu har täckelset fallit.

Jin Canrong, professor vid Renminuniversitetet i Peking och rådgivare till Kinas kommunistpartis (KKP:s) högsta ledning, höll 2016 två icke offentliga tal på ett hotell i Guangzhou. Utskrifter av dessa tal har fått spridning och det har visat sig att Jin Canrong var häpnadsväckande tydlig med Kinas avsikter. Först ut med att skriva om talen var Manyin Li i National Review (7/3 2021). Redan artikelns rubrik berättar att Kina vill ha en ny världsordning. I talen, som till delar återges på engelska, beskriver Jin Canrong hur Kina långsiktigt utmanövrerar USA.

Strategierna utgår från ledaren Xi Jinpings två hundraårsmål: Att Kina år 2021, då kommunistpartiet fyller 100 år, ska vara ett välmående samhälle utan fattigdom, för att år 2049, då folkrepubliken fyller 100 år, ha blivit en väletablerad socialistisk makt som har ersatt USA som världens enda supermakt.

Försvagar USA genom valpåverkan

Epoch Times har analyserat talen och beskriver Jin Canrongs strategi som tvådelad. Den ska dels försvaga USA genom inre och yttre påverkan, dels stärka den kinesiska regimens ekonomiska, militära och diplomatiska styrka.

Enligt Jin Canrong ska KKP påverka USA:s val, med det yttersta målet att göra den amerikanska kongressen till ”Kinas andra nationella folkkongress”. Man försöker ta kontroll över USA:s marknad genom investeringar. Ett annat grepp är att splittra landets beslutsfattare så att de engagerar sig i många olika frågor istället för att agera kraftfullt i de viktigaste. Det åstadkommer KKP genom att stärka USA:s fiender. Det ideala för Kina är att USA har fyra fiender, menar Jin Canrong och räknar upp terrorism, Ryssland och Brasilien (vilket man inte lyckats med trots omfattande investeringar och nu försöker hitta en ersättare till). Han räknar även in skuldkrisen. Dessutom utnyttjas USA:s roll som internationell konflikthanterare, som har dragit in landet i dyra och fruktlösa krig i Irak och Afghanistan, alltmedan Kina i tysthet har vuxit sig starkare.

Växer genom stöld av amerikansk teknologi

Den egna styrkan ökar KKP primärt genom att stjäla amerikansk teknologi, expandera sitt territorium – primärt i Sydkinesiska havet, det gigantiska infrastrukturprojekt Bält- och väginitiativet och ett frihandelsavtal för Asien- och Stillahavsområdet.

Man skaffar också inflytande över internationella organisationer som FN, Interpol, Internationella valutafonden, Internationella olympiska kommittén och OECD. Målet är enligt Jin Canrong att alla dessa ska kontrolleras av Kina.

Manyin Li konstaterar i National Review att Kina har lyckats dölja sina avsikter ”och lurat in oss i en situation där vi har gjort det möjligt för KKP att ändra på oss”.

Man kan inte annat än att hålla med henne: KKP är ett verkligt hot mot den fria världen.

Visste du att vi även finns som papperstidning med veckoutgåva? Svenska Epoch Times – en traditionell nyhetstidning med klassisk, objektiv journalistik. Teckna din provprenumeration på papperstidningen idag – endast 99kr – klicka här för mer information.