Ledare: WHO i Kina – en följetong utan slut
Foto: Fabrice Coffrini/AFP via Getty Images


För några veckor sedan skrev jag om WHO:s expertteam som reste till Kina för att undersöka ursprunget till covid-19. Många hade stora förhoppningar på vad som skulle framkomma.

WHO flaggade tidigt för att man skulle lämna en sammanfattning av resans fynd innan man släpper hela rapporten den 15 mars, enligt generaldirektören Tedros Ghebreyesus. Det kom dock på skam när man bestämde sig för att inte släppa en sammanfattning med hänvisning till att ett stort publikt intresse för resan kräver hela rapporten nu. 

Epoch Times har länge slagit larm om att WHO tassar på tå för Kina medan andra svenska medier verkar ha litat fullständigt på allt WHO säger. Jo, man kan lita på WHO, men inte när det kommer till Kina, tyvärr. Vi har tidigare beskrivit de olika personkopplingarna som finns mellan enskilda beslutsfattare i WHO och Peking så jag ska inte ödsla tid och utrymme på det ännu en gång. 

Problemet är alltså inte endast det faktum att WHO är en medlemsorganisation som är beroende av sina medlemmar för finansiering, i det här fallet Kina, även fast Kina bara bidrar med aningen mer i bidrag än Sverige. Problemet är djupt rotat i de kopplingar som finns i forskningsutbyte och bidrag till kinesisk forskning från ledande medlemmar i WHO.

Men låt oss nöja oss med att även The Washington Post nu kräver en ”oberoende, tvärvetenskaplig och ohämmad undersökning av utbrottets ursprung av både de zoonotiska och de laboratoriska frågeställningarna”. Det vill säga, man vill veta hur viruset tagit sig från fladdermöss till människa eller om det har läckt ut från det så kallade Wuhan-labbet, Kinas främsta högsäkerhetslaboratorium. Vad gäller ”ohämmad” så betyder det på rent språk ”utan restriktioner från Peking”.

Vad som fått The Washington Post att nu offentligt kräva ovanstående är ett öppet brev från 26 vetenskapsmän publicerat i The Wall Street Journal. De kräver just det som The Washington Post kräver.

Brevet tar dessutom upp flera oroande omständigheter.

”I synnerhet vill vi öka allmänhetens medvetenhet om att hälften av det gemensamma team som sammankallats består av kinesiska medborgare vars vetenskapliga oberoende kan vara begränsat, att internationella medlemmar i det gemensamma teamet var tvungna att förlita sig på information som de kinesiska myndigheterna valde att dela med dem, och att varje gemensam rapport måste godkännas av både de kinesiska och internationella medlemmarna.”

Med andra ord, det hela var en Potemkinkuliss.

Det öppna brevet fortsätter.

”Vi har därför kommit till slutsatsen att det gemensamma teamet inte hade mandat, oberoende eller nödvändiga tillgångar för att genomföra en fullständig och obegränsad utredning av alla relevanta SARS-CoV-2-ursprungshypoteser…”

Även fast det nu gått över ett år sedan utbrottet har alltså Kina inte överlämnat till WHO det som krävs för att världen ska kunna undvika eventuella liknande utbrott i framtiden. Man fortsätter att mörka, och det kommer man fortsätta med. Just därför är detta en följetong utan slut.

Sveriges nya satsning inom nationell och internationell nyhetsjournalistik i tryck. Teckna din provprenumeration idag – endast 99kr, avslutas automatiskt – klicka på bilden nedan för mer info: