Läckta dokument: Peking höll tyst om att viruset smittade
Personer har gått på ett tåg som går till Shanghai från en tågstation i Wuhan, Kina, den 21 april 2020. Foto: Hector Retamal, AFP via Getty Images


Kinesiska myndigheter utarbetade strategier för att bekämpa KKP-viruset, som de visste var smittsamt, redan dagar innan de informerade allmänheten om smittorisken, enligt ett internt myndighetsdokument som Epoch Times tagit del av.

KKP-viruset, vanligen kallat det nya coronaviruset, uppstod först i den kinesiska staden Wuhan, i slutet av 2019. Sedan dess har viruset spridit sig till över 200 länder och regioner, och orsakat minst 234 000 dödsfall världen över. Mörkertalet är dock stort i många länder.

Epoch Times benämner det nya coronaviruset, som orsakar sjukdomen covid-19, KKP-viruset, eftersom det kinesiska kommunistpartiets mörkläggning och undermåliga hantering tillät viruset att spridas över hela Kina och orsaka en global pandemi. 

Kina bekräftade officiellt att viruset kunde smitta mellan människor den 20 januari, då Zhong Nanshan, Kinas främsta expert på respiratoriska sjukdomar, gick ut med uppgifterna.

Nu avslöjar interna dokument som Epoch Times tagit del av att Peking dolde vad de visste. De centrala myndigheterna skickade i hemlighet ut direktiv till lokala myndigheter i landet om vad de skulle göra för att hantera utbrottet.

Den 15 januari skickade Inre Mongoliets regionala hälokommission i norra Kina ut ett ”ytterst brådskande” akutmeddelande till sina kommunala motsvarigheter, som beskrev hur sjukvården skulle hantera en ny form av lunginflammation. I meddelandet stod att Kinas nationella hälsokommission hade implementerat behandling och förebyggande åtgärder för lokala hälsovårdsorgan i hanteringen av sjukdomen (som nu benämns covid-19).

Meddelande från Inre Mongoliets hälsokommission, som instruerar lokala hälsoinstanser om hur de ska hantera viruset. (Epoch Times tillhanda)

Tre åtgärder som togs upp i meddelandet visar klart att kinesiska myndigheter visste om att sjukdomen var smittsam.

För det första bad det sjukhusen att vidta åtgärder som förhindrar att sjukdomen sprids inom sjukhuset, och att utbilda personalen i dessa åtgärder. För det andra uppmanade det sjukhusen att inrätta feberkliniker, och att ”screena och prioritera” alla som känner sig febriga, för att avgöra hur brådskande behandlingen av patienten är.

Sjukhus fick också direktiv om att fråga patienter om det hade besökt marknader i Wuhan under de senaste två veckorna. Wuhans myndigheter påstod inledningsvis att viruset troligtvis kom från en lokal djurmarknad, men studier har sedan dess visat att några av de första patienterna i Wuhan inte hade någon koppling till marknaden. 

Slutligen instruerades sjukhusen att inrätta speciella behandlingsgrupper som inkluderade experter på infektionssjukdomar, enligt meddelandet.

Inre Mongoliets hälsokommission hade inte för avsikt att informera allmänheten om dessa strategier, och uppgav att meddelandet var ”enbart för internt bruk, och kan inte delas på internet”.

I ett annat internt dokument, utfärdat den 15 januari av den lokala hälsokommissionen i Xilingol League – en av 12 administrativa enheter i Inre Mongoliet – betonade myndigheterna också att feber var ett viktigt symptom.

Hälsokommissionen uppgav att den lokala sjukvården måste ”förbättra sin hantering av screening och prioritering av patienter med feber”, och tillade att kraven på det här tillvägagångssättet var baserat på telekonferenser som hållits med tjänstemän i centrala och inre Mongoliet om viruset.

Den 19 januari sade en av Wuhans främsta hälsoexperter till reportrar att han inte kunde ”utesluta” att viruset kunde smitta mellan människor, ”men att riskerna var ganska små”.

Den 23 januari, tre dagar efter Zhongs offentliga uttalande, släppte Kinas nationella hälsokommission offentligt ut den tredje utgåvan av ett dokument med titeln: ”Diagnos och behandlingsplan för det nya coronaviruset.”

I dokumentet stod att fall som rapporteras på sjukhus i Wuhan från och med december 2019 berodde på ”en akut luftvägsinfektionssjukdom orsakad av ett nytt coronavirus”. Dessa uppgifter ingick även i den andra utgåvan av dokumentet som gavs ut den 18 januari – två dagar innan Zhongs tillkännagivande.

Den andra utgåvan, som läcktes till Epoch Times, hölls tidigare hemlig. Meddelandet är markerat med uppmaningen: "får ej avslöjas."

En kopia av den andra utgåvan av Kinas nationella hälsokommissions riktlinjer för hantering av viruset, med uppmaningen: ”får ej avslöjas” längst ner. (Epoch Times tillhanda)

Den andra utgåvan innehåller ett avsnitt som förklarar att vårdpersonal på sjukhusavdelningar som behandlar patienter med feber, luftvägs- och infektionssjukdomar ska ha på sig kirurgiskt munskydd, skyddsglasögon och skyddskläder för engångsbruk.

Trots dessa instruktioner som visar att centrala myndigheter kände till att viruset kunde smitta vårdpersonal, höll de tyst om det fram till den 20 januari.

Dokumenten från Inre Mongoliet visar att lokala hälsomyndigheter redan den 15 januari hade instruerats om skyddsåtgärder mot viruset. Samma dag skrev dock Wuhans hälsomyndighet på sin webbplats att ”risken för smitta mellan människor är låg”.

Världshälsoorganisationen, WHO, upprepade också inledningsvis Kinas påståenden om att viruset inte var smittsamt.

”Preliminära undersökningar som genomförts av de kinesiska myndigheterna har inte hittat några tydliga bevis på att det nya #coronaviruset (2019-nCoV) som identifierats i #Wuhan, kan överföras mellan människor”, tweetade WHO den 14 januari.

En ny rapport från Associated Press, som också citerade en rad interna memos, fann på ett liknande sätt att Peking kände till virusets smittsamhet i sex dagar innan de officiellt gick ut med det den 20 januari. 

Det tog ytterligare två dagar innan WHO gjorde ett uttalande som bekräftade att ”smitta mellan människor förekom i Wuhan”.

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för vilseledande information. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi bevakar viktiga nyheter som annars kan ignoreras. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld. Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd! Här ser du hur du kan stödja oss.