Kriget mot familjen – en kommunistisk agenda
Ett av kommunismens mål är att förstöra familjen, enligt artikelförfattaren. Foto: Allen Taylor


Du kanske har hört talas om att det krig som pågår mot den traditionella familjen är en "kommunistisk komplott". Men skratta inte. Familjen har varit de socialistiska revolutionärernas främsta mål i över 160 år.

Faktum är att den pågående kollapsen av familjen sammanfaller med socialismens fortsatta framsteg. Vänstern har stadigt arbetat för att normalisera skilsmässa, abort, och förnekandet av skillnader mellan könen. För att förstå vänsterns roll i familjens sönderfall måste man först förstå vad ”vänster” är.

Den Heliga Familjens hemlighet är den jordiska familjen ... För att den förstnämnda ska försvinna, måste den senare förstöras, teoretiskt och i praktiken.

– Karl Marx

Om man bortser från de skiftande betydelserna i orden socialism, kommunism och marxism, så finns en gemensam uppsättning idéer i alla tre. Dessa idéer kan sammanfattas i fem delar enligt följande: (1) människans ”räddning" kan uppnås genom politisk aktivism eller revolution, (2) man skapar "fred" genom att göra alla länder till ett land (internationalism), (3) fientlighet mot privat ägande av produktionsmedel (antikapitalism), (4) man "befriar" kvinnor från moderskapet (feminism), (5) och ger universellt "välstånd" genom globalt samarbete och harmoni.

Det vi ser i socialismens, kommunismens och marxismens idéer är framträdandet av ett nytt trossystem. Det är en tro där marxist-leninisterna (det vill säga kommunisterna) ser sig själva som den ledande eliten, eller förtruppen. Sådan var sovjetstatens självgodhet, och det är det kinesiska kommunistpartiets självgodhet än idag. Det är omöjligt att rätt förstå den här nya tron utan att förstå de kommunistiska ländernas hemliga arbete och deras specialstyrkor. Enligt grundliga utredningar som gjordes av kongressutskott på 1950-talet så var Sovjetunionen samordningscentret för en global "kommunistisk konspiration" som involverade infiltration och omstörtande verksamhet (i det tysta) av många nationer världen över, inklusive Europa och USA.

Den här omstörtande verksamheten upphörde inte på 1950-talet. Enligt många källor, såsom Pete Earleys "Comrade J", fortsätter den istället än idag, trots Sovjetunionens fall.

När vi talar om kriget mot familjen måste vi först visa att kommunismen, som en vänsterorienterad tro, är mycket mer än bara en "konspiration" eller en ”omstörtande verksamhet”. Om vi tittar noga kan vi se att civilisationen gradvis har gått från en tro på andlig ”frälsning” till en tro på politisk ”frälsning” (genom politisk aktivism). Den här övergången från andlig tro till politisk tro började under den industriella revolutionen. Inte oväntat förde den vetenskapliga och tekniska utvecklingen många människor mot materialism (tron på att ingenting existerar utom materia). År 1859 lade Charles Darwin fram en materialistisk teori om människans ursprung ”genom naturligt urval". Acceptansen av Darwins evolutionsteori innebar ett bakslag för mänskligheten: Om människan bara är en evolutionens slump, vad är då meningen med livet? Hur kan människan upprätthålla sin värdighet?

Det är här marxismen kommer in i bilden. Hur skulle en driven följeslagare av den nya tron lägga grunden för himmelriket på jorden? När allt kommer omkring måste människan nu ta hand om sin egen frälsning. Den italienske kommunisten Antonio Gramsci skriver i sin bok "Brev från fängelset" att potentialen för "socialistiskt medvetande" i slutänden kommer an på förnekandet av sunt förnuft och mänsklig natur. Gramsci är inte ensam om detta påstående . I "Det kommunistiska manifestet" sade Karl Marx och Friedrich Engels att "kommunismen avskaffar eviga sanningar, den avskaffar all religion och all moral, istället för att låta dem utgöra en ny grund; därför verkar den i motsats till all tidigare historisk erfarenhet”.

Enligt marxismen är sexualmoral ett vapen för de utnyttjande klasserna. Sålunda är sexuell omoral ett vapen för klasskampen. För att knäcka kapitalismen godkänner marxismen idén om fri kärlek. Så det är inte särskilt konstigt att det kommunistiska blocket (med hjälp av vänsterinriktade allierade i väst) uppmuntrade utplånandet av sexuella normer på 1960-talet. Genom att avfärda sexualmoral som ett verktyg för ett förtryckande, mansdominerat, rasistiskt samhälle attackerade kommunisterna traditionell kultur, samhällsordning och religion.

Inflytelserika kommunistiska agenter har undergrävt idén om att mannen ska ta ansvar för familjens inkomst och kvinnan ska vårda barnen och ta hand om hemmet. Att det skulle finnas specifika manliga och kvinnliga roller har fördömts som "skadligt för kvinnor". Enligt den moderna feminismens grundare, Betty Friedan, befinner sig hemmafrun i "ett bekvämt koncentrationsläger". Friedan sade: ”De kvinnor som 'anpassar sig' till att vara hemmafruar, och som under sin uppväxt ville vara 'bara en hemmafru', befinner sig i lika stor fara som de miljoner som gick mot sin egen död i koncentrationslägren”.

Alla filosofer, statsmän och heliga personer från tidigare århundraden – såväl hedniska som kristna – skulle ha fördömt dessa idéer som galenskap. 

Varifrån fick Friedan denna märkliga idé? Hon var i hemlighet en kommunist som hade utfört omfattande propagandaarbete för partiet, vilket David Horowitz berättade i sin artikel "Betty Friedan’s Secret Communist Past” i Salon 1999.

Under kommunismens tidiga skede skrev Engels en bok med titeln "Familjens, privategendomens och statens ursprung”. I boken förespråkar han familjens avskaffande och förordar kollektiv barnuppfostran. Den här sortens böcker gav inget intryck på allmänheten under 1800-talet. Det var först på 1900-talet, efter att ha förringat hemmafruns och moderskapets roll, som kommunisterna slutligen lyckades urholka familjen. Detta öppnade dörren till "klanderfri" skilsmässa – en lag som först antogs i Sovjetunionen. Det här gjorde äktenskapet till ett overksamt kontrakt. Moderskapet blev starkt urholkat, och därpå kom legaliseringen av abort.

I kölvattnet av detta följde saker såsom en lavinartad ökning av pornografin, sexualundervisning för allt yngre barn, med mera. Vad skulle kunna vara mer demoraliserande? Vem skulle kunna motstå detta, med tanke på den revolterande lustfyllda uppmaningen?

Enligt Marx, i 3:e Vol. av ”Marx-Engels-Gesamtausgabe” (Marx-Engels totalutgåva), skulle förstörandet av familjen leda till kristendomens undergång. Marx påpekade att "Den Heliga Familjens hemlighet är den jordiska familjen". "För att den förstnämnda ska försvinna, måste den senare förstöras, teoretiskt och i praktiken”.

Den tyska sociologen Gabriele Kuby upptäckte att "alla sexuella revolutionärer under 1900-talet har sina andliga rötter i marxismen", enligt hennes "The Global Sexual Revolution: Destruction of Freedom in the Name of Freedom.” (ungefär: Den globala sexuella revolutionen: Förstörelsen av frihet i frihetens namn).

Kuby förklarar att den revolutionära föreställningen hävdar att ”synden som en form av social kontroll är så gott som oövervinnlig”. Med andra ord, när individen ger upp sexuell självbehärskning, får han en upprorisk stark kraft. För att förstå hur den här kraften fungerar, listar Kuby de som får fördelar av familjens nedgång: (1) alla som vill göra mänskligheten till en rotlös förbrukningsvara för den globala ambitionens skull, (2) alla som vill att västvärlden ska sjunka ner i en ”demografisk vinter”, det vill säga en befolkningsnedgång, och (3) alla som vill utrota kristendomen.

Ju mer vi tittar på kriget mot familjen, desto tydligare ser vi den kommunistiska elitens dolda hand. Om en makt har kraften att misskreditera moderskapet och orättfärdiga manlighet, hur kan den makten stoppas?

Förnekandet av könsskillnader, nedvärderingen av moderskapet, demoniseringen av manlighet – är alla idéer som favoriseras av den nya vänsterreligionen. Alla filosofer, statsmän och heliga personer från tidigare århundraden – såväl hedniska som kristna – skulle ha fördömt dessa idéer som galenskap. Men här står vi nu, på 2000-talet, och ser på när de här idéerna tar över.

Kulturkrigets slutliga strid är inte långt borta. Vi vet inte hur resultatet kommer att bli. Men det är säkert att säga att livet så småningom kommer att återgå till det normala. Frågan är hur mycket död och lidande som kommer att ske på vägen.

J.R. Nyquist har varit kolumnist för Worldnet Daily, Sierra Times och Financial Sence Online. Han har skrivit böckerna "Origins of the fourth world war" och ”The fool and his enemy" samt är medförfattare till ”The new tactics of global war”.

Åsikterna som uttrycks i artikeln är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis Epoch Times åsikter.

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för felinformation. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi täcker viktiga nyheter som andra medier ignorerar. Många nyheter i de flesta andra medier är partiska och vridna. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld.

Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd!

Här ser du hur du kan stödja oss.