Kalkstenen i Slite skyddas som riksintresse
Nationellt viktigt område
Cementas kalkbrott i Slite, Gotland. Foto: Calistemon/CC BY-SA 4.0


Kalkstensförekomsten i Slite, där cementföretaget Cementa bryter kalksten, är så viktig för Sverige att den har förklarats som riksintresse. Det innebär att man ska ta särskild hänsyn till den vid andra intressen i området.

Mattias Gustafsson är statsgeolog vid Sveriges geologiska undersökning, SGU. Han berättar att ett första beslut att förklara kalkstensfyndigheten i Slite på Gotland ett riksintresse togs 1994. Tio år senare, 2004, avgränsade man ett område som skulle gälla för riksintresset.

– Det innebär att man har sagt att det här är ett område som har goda egenskaper för att bryta kalksten, säger Mattias Gustafsson och förklarar vidare:

– Den här kalkstenen har rätt egenskaper; det är låg svavelhalt, låg kiselhalt och hög kalciumkarbonathalt. Halterna är jämna i stenen, vilket gör det lätt att göra en cementråvara med jämn kvalitet, utan spill.

Riksintressen är områden som är av nationell betydelse. Gustafsson säger dock att det inte innebär att man får härja fritt för att något är klassat som riksintresse.

– Man måste ju ta hänsyn till andra intressen som finns runt omkring.

Klassningen är en flaggning för att området är viktigt, menar han.

Mattias Gustafsson är statsgeolog vid SGU. Foto: Privat

Enligt SGU gäller att ”Riksintressen ska skyddas mot påtaglig skada och riksintressens kärnvärden ska beaktas i kommunernas planläggning.” Som exempel i fallet med kalkstenen i Slite säger Mattias Gustafsson att om någon vill bygga bostäder i området så ska man ta hänsyn till kalkstensbrytningen.

– Då måste man tänka på om intressena kan kombineras.

Om det behövs kan en domstol få avgöra vad som är viktigast.

Det kan även finnas andra riksintressen som kan konkurrera, till exempel Natura 2000-områden, tillägger han.

– I ett område kan det ju finnas flera riksintressen på varandra, som kanske inte alltid är förenliga med varandra.

Några exempel på riksintressen är vissa områden som är viktiga för försvaret, för vindkraft och för vattenförsörjning. Riksdagen beslutar om vissa riksintressen medan tolv myndigheter, däribland SGU, ansvarar för andra. Riksintressen regleras i miljöbalkens kapitel tre och fyra.

 

Vill du läsa en politiskt oberoende (på riktigt) nyhetstidning med ledarartiklar och klassisk inrikes- och utrikesjournalistik utan politisk färgning eller överdrifter? Just nu, tidsbegränsat sommarerbjudande, endast 1 krona (99kr normalt) första månaden – ingen bindning – säg upp enkelt när du vill via mejl eller telefon. Förnyas automatiskt för 99 kr/mån tills du väljer att säga upp. Du riskerar inte mer än första kronan. Klicka här för att starta din provprenumeration nu!