Hur kunde läkare i Kina bli mördare?


Den vanligaste frågan jag får är "Hur kan de mest respekterade människorna i ett samhälle bli mördare?", sade den kinesiske före detta kirurgen Enver Tohti under sitt besök i Irland förra året.

Enligt forskare dödar den kinesiska kommunistregimen samvetsfångar för deras organ. Det är en storskalig verksamhet i statlig regi som omsätter flera miljarder dollar.

– 1995 blev det att bli min tur att göra det, sade Enver Tohti till tidningen The Journal.

Tohti berättade om hur han deltog i att ta ett organ från en levande man i Kina.

– Jag dödade honom. Detta hemsöker mig. Jag måste berätta för världen... för att släppa dessa saker i mitt hjärta... för att få lite lättnad.

Tohti sade att han blev till en dödsmaskin medan han tänkte att han gjorde detta för den goda sakens skull.

Hans handlingar hemsökte honom så mycket att han till slut flydde från Kina till Storbritannien 1999, där han tre år senare beviljades politisk asyl.

Sedan dess har han vittnat om sina erfarenheter vid liknande parlamentariska utfrågningar i Storbritannien, Japan och USA, för att avslöja de pågående organstölderna i sitt hemland Kina.

Videon som innehåller hans bekännelse har tiotals miljoner visningar på internet. 

Så hur kan kirurger som Tohti, som är betrodda med uppgiften att rädda människor, bli en del av detta dödsmaskineri i Kina?

En industri i mångmiljarddollarklassen

Efter år 1999 ökade antalet organtransplantationer i Kina snabbt, och man blev det land i världen med näst störst antal organtransplantationer.

– Omkring år 1999 fanns det cirka 150 transplantationscentra. Sex, sju år senare hade de 600 transplantationscentra. Inom en så kort tidsperiod och utan att ha ett organdonationsprogram ökade man med 300 procent, sade Torsten Trey, som leder Doctors Against Forced Organ Harvesting (DAFOH), en opinionsbildande amerikansk medicinsk-etisk organisation.

Som ett svar på granskande frågor om denna misstänkta ökning inrättade Kina ett rikstäckande frivilligt organdonationssystem.

Det kinesiska folket lägger emellertid traditionellt sett stor vikt vid frågor som rör tillvaron efter döden och anser att de döda fortfarande behöver ha sin kropp intakt. Som ett resultat av detta är Kinas organdonationgrad bland de lägsta i världen: Endast 2,98 givare på en miljon, vilket framgår av The Financial Times och som baseras på information från en kinesisk tjänsteman i mars 2017.

Kina hade tidigare sagt att organen tagits från avrättade fångar. Mot bakgrund av den internationella kritiken mot organstölderna, hävdade Kina att man sedan 2015 bara använt sig av frivilliga organdonationer för transplantationer.

Emellertid kan antalet frivilliga donatorer och dödsdömda fångar tillsammans inte förse med så många organ som behövts till det stora antalet organtransplantationer som utförts i Kina. Detta antal beräknas vara mellan 60 000 och 90 000 per år sedan 2000, enligt en rapport som släpptes i juni 2016 av en grupp bestående av tre utredare.

– Inkomsten av den här industriella organskörden ligger på cirka 9 eller 10 miljarder dollar per år, och pågår för närvarande över hela Kina. Det är mycket pengar. Många sjukhus finansierar en stor del av sin verksamhet genom den, sade David Kilgour, tidigare kanadensisk parlamentsledamot och statssekreterare för Asien-Stillahavsområdet, och en av medförfattarna till rapporten.

Varifrån får Kina organen?

Utredarna säger att Kina har en enorm organbank från levande människor, de flesta är samvetsfångar som är utövare av Falun Gong eller Falun Dafa, en traditionell kinesisk qigongmetod som består av fem meditativa qigongövningar. Läran baseras på de tre principerna sanning, godhet och tålamod. Andra grupper som är offer för dessa organstölder och organhandel är uigurer, tibetaner och kristna.

– Det hela utvecklades av kommunistpartiets ordförande till en storskalig industriell organhandel som riktades mot 70-100 miljoner Falun Gong-utövare, sade Kilgour.

Den person som han hänvisade till är den tidigare ledaren för det kinesiska kommunistpartiet, Jiang Zemin, som iscensatte förföljelsen av Falun Gong i juli 1999, efter att ha sett metodens stora popularitet bland kinesiska medborgare. Efter att Jiangs order utfärdats så har miljontals Falun Gong-utövare gripits, torterats, satts i tvångsarbetsläger och alltså även dödats för sina organ.

Ett folkmord som påminner om Nazitysklands

Förföljelsen av Falun Gong kan jämföras med Nazitysklands folkmord, enligt Edward McMillan-Scott, Europaparlamentets dåvarande vicepresident, som talade vid ett möte i parlamentet 2010.

– Under andra världskriget blev judarna måltavla för nazisterna och nazisterna gjorde vad de gjorde mot judarna, detsamma händer idag med Falun Gong i Kina. Det är därför det är folkmord. Det är därför jag säger att det är så allvarligt, sade han.

McMillan-Scott utvecklade det vidare genom att säga:

– Organtransplantationsindustrin är i militärens händer. Folkets befrielsearmé ansvarar för sjukhusen, transport av kroppsdelar och försäljning av dem. Det är därför en statlig verksamhet och utgör folkmord enligt artikel 2 i folkmordskonventionen.

Den undersökande journalisten och författaren Ethan Gutmann pekade också på den kinesiska militärens och polisens medverkan i detta illdåd. Han sade vid mötet:

– Och var börjar organskörden? Den börjar på militärsjukhusen. Och sedan blir Folkets beväpnade polis involverad och det blir faktiskt nästan en konkurrenssituation mellan Folkets beväpnade polis sjukhus och de militära sjukhusen. Det är omöjligt att Kinesiska kommunistpartiet inte bevakar och godkänner den här aktiviteten.

Hur kunde det hända?

Experter säger att Kina har lanserat en rad propagandakampanjer för att rättfärdiga förföljelsen av Falun Gong och för att dölja organstölderna.

– Som jag sade, eftersom det 1999 var mellan 70 och 100 miljoner människor som utövade Falun Gong sågs det av Jiang Zemin, dåvarande ledare för kommunistpartiet, som ett hot mot hans position. Det var det naturligtvis inte, men han såg möjligheten att skapa ”den inre fienden”, sade McMillan-Scott.

Med hänvisning till den hatiska propaganda som spridits av den kinesiska kommunistregimen för att baktala Falun Gong, sade McMillan-Scott:

– Som jag nämnde innan så har jag har träffat hundratals Falun Gong-utövare. Det är inte en sekt, det är inte någon kult, det finns inga pengar involverade, det sker ingen hjärntvätt; inga av de vanliga attributen som finns hos en sekt finns där, helt enkelt. Det är människor som utövar de andliga övningarna på egen hand.

I motsats till Kina uppskattar Taiwan att Falun Gong finns. Denna jättelotusblomma och de tre kinesiska tecknen för sanning, godhet och tålamod skapades av över 5000 Falun Gong-utövare på Liberty Square, i Taipei, den 27 november 2010.

Den kanadensiske internationella människorättsadvokaten David Matas pekade på några av de faktorer som gör organstölder möjliga på grund av ointresset för frågan i det kinesiska samhället. När Matas talade vid en mindre konferens organiserad av ”International Coalition to End Organ Pillaging in China” 2017, så sade han:

– Om man undrar över vilken sorts motivation som ligger bakom, så tror jag att det finns ett antal faktorer. En av dem är uppdelningen i sektorer. Människor i de olika sektorerna vet inte vad de andra gör, och detta bidrar till ”frivillig blindhet”.

Matas fortsatte:

– Folk kommer att säga: "Jag känner inte till något om det. Jag ser en kropp på operationsbordet. Jag vet inte vems kropp det är”. Eller ”Jag har ett lik som jag kremerar. Jag vet inte vems kropp jag kremerar” och så vidare. Så det är en faktor.

Den andra faktorn är censur, sade han.

– Inget av detta rapporteras. Man får ingen information från media om vad som händer. Man har inte tillgång till de vanliga informationskällorna.

Den tredje faktorn är att man "väcker hat".

– Kommunistpartiet hittar alltid på dessa så kallade fiender, men de säger inte att de betecknar någon eller någon grupp som en fiende, de börjar bara med dessa propagandakampanjer, sade Matas.

– Så var det med Falun Gong, som det kinesiska kommunistpartiet avpersonaliserar, avhumaniserar, och marginaliserar så till den grad att det faktiskt är få människor som ser och vet vad som händer. De kommer att säga, "Ja, men Falun Gong är våra fiender", "Falun Gong är inte människor. Vi kan göra vad vi vill med dem".

– Och sedan är det naturligtvis profithungern. Alla dessa pengar som kommer in och pressen från kommunistpartiet om du bryter med dem. Så den här kombinationen, allt detta leder sammantaget till detta hemska resultat, avslutade Matas.

Det är så som läkare som Enver Tohti blev förvandlade till dödsmaskiner. Han klargjorde:

– De gjorde det omöjligt för dig att tänka själv. Hela min hela kropp blev som en robot, bara programmerad till att utföra vad den blivit beordrad till att göra. De fick dig verkligen att tro att det du gör är för den goda sakens skull. Det var lite senare som jag insåg att jag förkortade den här människans liv. Det är detsamma som att vara en mördare. 

Stoppa folkmordet

Kina får allt fler internationella påtryckningar om att stoppa organtransplantationerna och att upphöra med kränkningarna av Falun Gong-utövarnas mänskliga rättigheter.

– Jag tror starkt på att den här 19-åriga kampanjen för att utrota Falun Gong kommer att ses som en av de mest skamfulla illgärningarna i Kinas nutida historia, sade Chris Smith, tidigare ordförande för den amerikanska kongressens Kinautskott.

– Den är ett brott mot mänskligheten. Det är avskyvärt, och det måste sluta, kommenterade Gabriel Danovitch, professor i medicin vid University of California, Los Angeles.

Den undersökande journalisten Gutmann har krävt gemensamma ansträngningar från människor över hela världen för att stoppa det pågående folkmordet i Kina. Han avslutade med orden:

– Detta är en ny form av folkmord och de mest respekterade medlemmarna i samhället använder sig av den för att genomföra det. Detta är en av vår tids största tester. Vi kan inte undvika detta längre.  

Den här förföljelsen har pågått i 19 år – känner du till den?

 

Fakta

falun gong

Falun Gong eller Falun Dafa är en självförbättringsmetod för kropp och sinne. Den lär ut sanning, godhet och tålamod som ett sätt att förbättra hälsan och moralen och för att få andlig visdom.

För mer information om metoden eller för att ladda ner ”Zhuan Falun”, se www.falundafa.org Alla böcker, övningsmusik och instruktioner finns tillgängliga helt gratis.