Frihetsmarsch i Stockholm: ”Vi är fria, vi är starka”
Stor manifestation trots restriktioner om allmänna sammankomster
Demonstrationen den 1 maj 2021 i Stockholm gick lugnt till. Foto: Emil Almberg


Den 1 maj samlades människor från olika delar av landet i Stockholm ”För frihet och sanning”. Då man bröt mot den tillfälliga pandemilagen beslutade polisen att upplösa sammanslutningen som efter marsch i centrala Stockholm samlades i Vasaparken.

Över 500 personer hade samlats i Stockholm den 1 maj. Max Winter och Filip Sjöström var två av arrangörerna bakom manifestationen.

– Vi vill samla frihetsrörelsen och alla olika grupperingar som ser vad som händer. Vi behöver komma samman och samarbeta. Det är jätteviktigt, säger Max Winter till Epoch Times.

Han säger att det finns för mycket som är oklart kring pandemin och viruset.

– Åtgärderna de vidtar är inte i linje med problemet.

Vill se tydligare information

Filip Sjöström vill att man är tydligare med information om hur många som har dött av covid-19 och hur sjukvårdsbelastningen ser ut jämfört med tidigare år.

– När det inte finns någonting som sticker ut i sjukvårds- och dödsstatistiken jämfört med tidigare år så finns det ingen anledning att vi ska göra de största nedstängningarna och restriktionerna i mänsklighetens historia.

– Jag tror att många människor känner att de här restriktionerna skadar fler människor än vad de avses skydda och hjälpa. Vi borde lägga allt fokus på att hjälpa sjukvården.

Han föreslår att istället lägga stödpengarna till företag på att köpa iva-platser och snabbutbilda sjuksköterskor.

Sjöström säger att det räcker att gå in på SCB och se statistiken för dödligheten, för att se att tidningarnas rubriker inte stämmer med verkligheten.

Max Winter (mitten) och Filip Sjöström (höger) vid den första stora manifestationen i Stockholm 2021, den 6 mars. Foto: Emil Almberg

– Vi vill se förändringar i samhället, på olika plan. Jag tror att många kan förstå det här: varför får man bara sitta fyra ihop på en restaurang eller varför får restaurangerna inte servera alkohol längre? säger Filip Sjöström.

Han menar att många småföretagare lider av restriktionerna.

– Skapar vi samhällsnytta genom att låta dem lida?

Han tror inte att vi skulle få en ”skenande smittspridning och många människor som dör” om vi öppnade upp samhället.

– Det är väldigt långt ifrån sanningen.

Max Winter berättar att media ger en felaktig bild av rörelsen.

– De försöker placera oss i fack och säger att vi är saker vi inte är. De svartmålar och begår karaktärsmord. De säger att vi är högerextremister, eller så är det vänster. Men vi är för alla som står bakom budskapet sanning och frihet.

Marsch i centrala Stockholm

Uppskattningsvis 500 personer samlades på eftermiddagen vid Norra Bantorget där polisen fanns på plats med piketbilar. Redan efter några minuter tog polisen beslutet att upplösa sammankomsten. Folksamlingen vandrade i marsch på gatorna bakom en banderoll med texten ”För frihet och sanning”.

”Vi är fria, vi är starka, vi blir fler och fler”, sjöng en del av deltagarna medan de gick. Dialogpolisen gick bredvid. Flera i tåget bar pappershjärtan och röda rosor. Vissa bar plakat med text som ”Massmedia är virus”, ”Sann demokrati” och ”Frihet”.

En man i tåget berättade för Epoch Times varför han deltog.

– Vi vill inte att det ska bli en polisstat.

Han hänvisade till Slovakien och Tjeckien och sade att många han känner är av samma åsikt.

– Det går inte att leva normalt längre.

Han sade att gemensamt för de som har samlats till marschen är att de inte vill att Sverige ska bli en kontrollstat.

Polisen fanns på plats för att övervaka sammankomsten den 1 maj i Stockholm. Foto: Emil Almberg

Polisen meddelade flera gånger i megafon att sammankomsten skulle upplösas.

Efter en knapp timme nådde folksamlingen Vasaparken, där man höll tal och sjöng. Polisen grep minst fem personer, för att sedan köra iväg dem och släppa dem en bit därifrån.

Knappt två timmar efter starten upplöstes folksamlingen självmant.

Deltagare i Vasaparken håller armkrok för att minska risken att bli bortförda av polisen. Foto: Emil Almberg

"Dialog och tydlighet"

Polisen meddelar i ett uttalande att deras uppgift är att se till att de som vill utrycka sina åsikter ska kunna göra det, oavsett om man har sökt tillstånd eller inte. Samtidigt behöver man ta hänsyn till de rådande restriktionerna, där antalet deltagare vid allmänna sammankomster är begränsat till åtta personer.

Inför första maj hade polisen uppgifter om flera allmänna sammankomster som inte hade sökt tillstånd.

– Vi kommer att jobba ute i centrala Stockholm under lördagen för att på bästa sätt se till att de som vill utrycka sin åsikt ska kunna göra det inom gällande regelverk. Dialog och tydlighet är viktiga delar av vårt arbete, säger Peter Ågren, biträdande kommenderingschef för lördagens arbete.

Polisen planerade även att använda drönare för övervakning av allmänna sammankomster i centrala Stockholm klockan 10–18. ”Drönare används för att ge polisen en bättre lägesbild men också i utredande syfte om brott begås”, skriver polisen på sin webbsida.

Länsstyrelsen i Stockholm har meddelat att fyra personer som identiferats som arrangörer av manifestationen kommer att få vite på 30 000 kronor vardera. Filip Sjöström har ålagts vite sedan tidigare för att ha arrangerat en liknande manifestation den 6 mars. Detta har han överklagat.

 

Visste du att vi även finns som papperstidning med veckoutgåva? Svenska Epoch Times – en traditionell nyhetstidning med klassisk, objektiv journalistik. Teckna din provprenumeration på papperstidningen idag – endast 99kr – klicka här för mer information.