Forskare: Munskydd bör rekommenderas med försiktighet
Forskare vid University College London menar att försiktighetsprincipen ska förhindra att möjliga bieffekter av åtgärder blir ignorerade. Foto: Sofia Drevemo


Folkhälsomyndigheten har varit avvaktande med att rekommendera munskydd för allmänheten. En del regioner har själva valt att rekommendera ökad användning i samhället på grund av större smittspridning. Samtidigt varnar forskare för negativa effekter.

Från 1 april rekommenderar smittskyddsläkaren i Region Örebro ökad användning av munskydd hos allmänheten; i offentliga inomhusmiljöer och i kollektivtrafiken, alla tider.

– De nationella råden är kraftfulla om de följs och det allra viktigaste är fortfarande att träffa så få människor som möjligt och hålla avstånd. Att använda munskydd är en extra åtgärd för att ytterligare minska smittspridningen, säger Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare i Region Örebro län, i ett uttalande.

Rekommendationen är en följd av ökad smittspridning och att fler personer vårdas på sjukhus.

Folkhälsomyndigheten, FHM, bedömer 25 mars att kunskapsläget är begränsat vad gäller effekten av användning av munskydd i samhället på spridningen av covid-19. Enligt den europeiska smittskyddsmyndigheten är en bred och generell användning inte motiverad. Däremot finns det situationer när munskydd tillsammans med övriga åtgärder kan ha värde för att minska smittspridningen.

Risker

Samtidigt som det finns forskning som visar att munskydd kan minska överföringen av viruspartiklar så visar annan forskning på negativa effekter av att använda munskydd. Läkaren och epidemiologen Antonio I. Lazzarino, University College London, har sammanfattat några risker i ett brev som publicerats i den medicinska tidskriften BMJ.

Han och hans kollegor menar att man bör tillämpa försiktighetsprincipen och se över möjliga bieffekter. Förutom de ofta nämnda riskerna att munskydd kan ge en falsk känsla av säkerhet och att felaktig användning kan öka smittorisken nämner de flera andra risker.

”Vi tror att det finns andra [bieffekter] som är värda att se över innan man implementerar någon global allmän hälsopolicy som omfattar miljarder människor.”

De skriver att eftersom munskydden påverkar talet finns risken att man omedvetet flyttar sig närmare varandra. Det finns även en ökad risk för smitta via ögonen. När man använder munskydd kommer utandningsluft ut mot ögonen, vilket kan ge en impuls att röra vid dem. Virus som finns på händerna kan då överföras till ögonen.

Försvårar andning

Munskydd gör det även svårare att andas. Forskning har visat att personer med lungsjukdomen KOL inte klarar att använda munskydd eftersom det ökar deras andningssvårigheter. När man andas med munskydd andas man även in en del av den koldioxid man har andats ut. Lazzarino menar att man därför andas oftare och djupare, vilket kan göra att virus i luften lättare dras ner i lungorna.

Munskydd kan påverka immunförsvaret som ska förhindra att till exempel virus sprider sig i kroppen. Ju större virusmängd, desto svårare att ta hand om angreppet.

”Om munskydd ger en fuktig miljö där SARS-CoV-2 kan förbli aktivt på grund av vattenångan i utandningsluften och som stannar i munskyddet, så ger det en ökning av virusmängden och kan därför besegra det medfödda immunförsvaret och öka smittan”, skriver forskarna.

Framför allt sker smittspridningen i Sverige i hemmet, på arbetsplatser och i sociala sammanhang, enligt FHM. Det visar erfarenheter från regionala smittskyddsenheter. Vetenskapliga rapporter från andra länder visar samma sak.

Visste du att vi även finns som papperstidning med veckoutgåva? Svenska Epoch Times – en traditionell nyhetstidning med klassisk, objektiv journalistik. Teckna din provprenumeration på papperstidningen idag – endast 99kr – klicka här för mer information.

 

Fakta

FHM:s rekommendationer om munskydd

CE-märkta engångsmunskydd uppfyller särskilda kvalitetskrav.

Munskyddet ska bäras på rätt sätt och alltid täcka näsa och mun, samt sluta tätt.

Skägg kan hindra att munskyddet sluter tätt och minska skyddet.

Skolmiljö: bred användning av munskydd i skolmiljö bedöms inte vara en verkningsfull åtgärd.

Användning av munskydd ersätter inte de allmänna råden.

Det finns situationer när det kan uppstå kontakt mellan personer under längre tid och där det kan ha betydelse att använda munskydd. Ett exempel är i kollektivtrafiken.

Barn födda 2005 eller senare är undantagna rekommendationen att använda munskydd i kollektivtrafiken, liksom personer som av medicinska skäl inte kan bära munskydd.

Regionerna gör egna bedömningar och rekommendationer för den lokalt rådande situationen. På www.krisinformation.se finns information om smittskyddsläkares rekommendation om munskydd i olika regioner.

Källa: Folkhälsomyndigheten