För att rädda sin far rullade den lilla flickan över vassa spikar
Gamla kinesiska berättelser
Foto: Vidar Nordli-Mathisen


Det finns gott om gamla traditionella berättelser från Kinas femtusenåriga kultur. Det är moralstärkande och sedelärande historier från skilda epoker och dynastier. Berättelserna handlar ofta om modiga och godhjärtade människor som gör goda gärningar och att godhet alltid lönar sig.

Zhu Shij var en man som levde på 1300-talet, i början av Mingdynastins Hong Wu-period. Han var ansvarig för skatter på livsmedel och en dag blev han falskt anklagad för oegentligheter av en korngäldenär. Han sattes i fängelse och dömdes till döden. Även hans två söner fängslades.

Zhu Shij hade också en dotter som hette Zhu E, som då var åtta år gammal. Till att börja med grät hon dag och natt när hennes familj splittrades. Men en dag beslöt hon att gå till huvudstaden för att vädja om upprättelse och rädda sin far och bröder. Tillsammans med sin farbror reste hon till huvudstaden.

På den tiden fanns en lag som föreskrev att den som ville klaga först måste rulla över en matta med spikar; endast då kunde fallet tas upp för granskning. Utan att tveka lade sig Zhu E på de vassa spikarna och rullade över dem. Hennes beslutsamhet chockerade alla som såg det.

Nyheten om den åttaåriga flickan som rullade över de vassa spikarna blev snart vida spridd, och hennes fars fall togs snabbt upp till ny prövning. När sanningen kom fram blev fadern frikänd och släpptes ur fängelset. Det enda straff som utdömdes var att en av bröderna måste bli soldat i gränsarmén.

Men Zhu E blev svårt skadad av de vassa spikarna och efter en kort tid dog hon. Alla i samhället blev väldigt ledsna när de fick beskedet om hennes död. För att visa sin respekt och beundran för hennes osjälviska handling reste de en staty över henne i byn.

En liten flicka på åtta år rullade över en vass spikmatta för att rädda sin far. Hennes ädla handling högaktades och berömdes av alla. I hennes hjärta hade hon bara tanken på att rädda sin far och bröder. Hennes starka vilja att bevisa sin faders oskuld kommer att bli ihågkommen för alltid.

Översatt till engelska av Dora Li. Berättelsen är återpublicerad med tillstånd från boken “Treasured Tales of China,” Vol 1.

Översatt från engelska till svenska av Epoch Times Sverige.