Fastighetsprofessor: Bostadspriserna bör falla rejält


Ny statistik visar att bostadspriserna fortsätter neråt i storstäderna. Men för att nå en normalnivå borde de falla betydligt mer, enligt fastighetsprofessor Hans Lind.

Priserna på småhus i storstäderna går fortsatt nedåt, enligt Statistiska centralbyråns kvartalsredovisning. I tio av länen sjönk priserna, likaså i de tre storstadsområdena.

Branschorganet Svensk Mäklarstatistik visar att priserna i Stockholm på ett år har fallit med nästan tio procent.

Hans Lind, professor i fastighetsekonomi vid KTH, har jämfört utvecklingen historiskt när det gäller bland annat våra inkomster, BNP, räntor och bopriserna.

– Priserna på svenska bostäder har i princip femdubblats sista tjugo åren. När jag tittar på priser så tittar jag också på underliggande kostnader. Utifrån det så är dagens priser absurt höga, säger han till SVT.

Halvering krävs

– Den kalkylen jag gjort pekar på att priserna bör falla med femtio procent ungefär. Om de hittills fallit tio procent bör de falla fyrtio till för att hamna på en rimlig nivå, säger han.

De höga priserna gör det svårt för familjer med normala inkomster att kunna köpa ett radhus i en storstadsförort. Det borde vara ett normalläge att kunna det, menar Lind, och därför bör bopriserna halveras för att nå dit.

Det bästa vore, enligt Lind, att få priserna att plana ut med tiden och där borde regeringen ta ett större ansvar. Men ser man bakåt i tiden så har det alltid gått snabbt och blivit en krasch, som resultat av till exempel en lågkonjunktur, säger han till SVT.

En åtgärd som skulle få ner priserna är om kommunerna skulle öka tillstånden för bostadsbygge på mark utanför storstäderna där det nu finns åker och skog.

Bostadskrasch

Lind skriver i Fastighetsnytt om förhållandena under tidigare perioder då det var lätt för hushåll med lägre inkomster att hitta bostad. I mitten på 70-talet och mitten på 90-talet hade det varit en längre högkonjunktur och mycket byggnationer i en allt snabbare takt. Efter detta kom en bostadskrasch. Förhållandena ser likadana ut nu, skriver han. Men han ser det som en lösning.

– Det enda som nu krävs för att få en bostadsmarknad som fungerar för alla är en bostadskrasch.