Envishet och optimism skyddar den mentala hälsan
Att hålla fast vid sina mål kan minska oro, depression och panikattacker visar forskning.
Beslutsamhet att hålla fast vid sina mål kan ibland göra livet tuffare, men det ger också en större tillfredställelse, även om vi inte kan uppnå målen.


En ny studie publicerad i American Psychological Association visar att människor som inte ger upp sina mål och har en positiv syn på livet verkar lida mindre av depression, ångest och panikattacker. Forskningen tittade på tusentals amerikaner under 18 år.

Studien som publicerades i Journal of Abnormal Psychology skilde sig från tidigare forskning då den inte visade på att självdisciplin eller känslan av att ha kontroll över sitt öde påverkade deltagarnas mentala hälsa under 18-årsperioden.

– ihärdighet utvecklar en känsla av målmedvetenhet som kan skapa motståndskraft mot, eller minska graden av allvarlig depressiv sjukdom, generellt ångestsyndrom och panikattacker, säger Nur Hani Zainal från Pennsylvania State University, och huvudförfattare till studien.

– Att se på svåra händelser från den ljusa sidan har samma effekt eftersom människor då känner att livet är meningsfullt, förståeligt och hanterbart, säger hon.

Psykisk sjukdom kan vara försvagande

Många människor som lider av psykisk sjukdom, och även deras familjemedlemmar, vet alltför väl att ångest, depression och panikattacker kan vara kroniska och försvagande, och kan påverka personens fysiska hälsa negativt.

– Människor med de här sjukdomarna fastnar ofta i en cykel av negativa tankemönster och beteenden som kan få dem att må ännu sämre, säger Michelle G. Newman, medförfattare till studien.

– Vi ville förstå vilka specifika hanteringsstrategier som skulle kunna hjälpa till att minska graden av depression, ångest och panikattacker, säger hon.

Forskningen gjordes med hjälp av data från 3 294 vuxna personer som studerades under en 18-årsperiod. Deltagarnas genomsnittliga ålder var 45 år, nästan alla var vita och drygt hälften var högskoleutbildade. Data samlades in vid tre intervall under studien.

Vid varje intervall ombads deltagarna att registrera sin måluthållighet (till exempel, när det finns ett problem, ger jag inte upp förrän det är löst), självförtroende (till exempel, jag vet att jag kan göra det jag bestämmer mig för), och positiv omvärdering (till exempel, jag kan se den ljusa sidan i varje situation). Diagnoser för allvarliga depressiva, ångest- och panikattacker samlades också in vid varje intervall.

Studien visade att de deltagare som hade mer optimism och måluthållighet under den första bedömningen hade färre ångest, depression och panikattacker under de 18 åren som studien pågick. De som inledde studien med färre psykiska problem uppvisade med åren en ökad beslutsamhet mot livsmål och blev bättre på att fokusera på den positiva sidan av olyckliga händelser.

Resultaten av studien är fördelaktig för psykoterapeuter som har klienter med ångest, depression och panikattacker.

– Läkare kan hjälpa sina patienter att förstå den onda cykeln som orsakas av att ge upp professionella och personliga ambitioner. Att ”ge upp” kan ge tillfällig känslomässig lättnad men ökar risken för bakslag i form av ånger och besvikelse, säger Zainal och fortsätter:

– Att stärka patientens optimism och motståndskraft genom att uppmuntra till  beslutsamhet i att göra vissa saker för att förverkliga drömmar, trots svårigheter, kan skapa ett positivare humör och en känsla av mening.

This article was first published on BelMarraHeatlh.com

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för felinformation. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi täcker viktiga nyheter som andra medier ignorerar. Många nyheter i de flesta andra medier är partiska och vridna. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld.

Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd!

Här ser du hur du kan stödja oss.