En blyg försäljare
Gamla kinesiska berättelser
En sektion av rullen ”Längs floden under Qingming-festivalen” tecknad i bläck på silke av Zhang Zeduan (1085–1145) som visar en detaljerad bild av folklivet med försäljare och fotgängare. National Palace Museum, Peking.


Det här är en berättelse om en lärd man som trots flera försök inte klarade att ta examen. Då förstod han att han istället skulle kultivera och söka efter Dao. Han fick hjälp av en mästare som skickade ut honom som försäljare. Under sin lite annorlunda kultivering fick han olika insikter och kom fram till flera upplysningar.

För tvåtusen år sedan levde en lärd man som gång på gång misslyckades att ta en kejserlig examen. Till slut tröttnade han på att sträva efter pengar och anseende, och bestämde sig för att söka Dao istället. Mannen begav sig till en grotta i bergen och bad att få bli lärljunge till en Dao-mästare.

Efter en noggrann genomgång tog Dao-mästaren honom med glädje till sin lärljunge. Dao-mästaren undervisade mannen i hur han skulle meditera och han lärde sig något nytt varje dag.

Några år gick. En dag sade dao-mästaren till sin lärljunge: ”Jag vill bygga ett magnifikt palats, men jag har inte pengarna som krävs. Var snäll och gå till staden och sälj rouge på dagarna. Varje kväll när du kommer tillbaka ska du sitta i meditation”.

Den lärde mannen frågade: ”Mästare, jag har inga pengar hur ska jag kunna köpa rouge?”

Då pekade Dao-mästaren på en hög stenar som genast förvandlades till ett fint rouge. Den förvirrade mannen tänkte: ”Mästaren har förmågan att förvandla stenar till guld. Varför ber han mig återvända till samhället och sälja rouge för att tjäna pengar?”

Men den lärde mannen visste att det var viktigt att följa sin mästares instruktioner. Och trots att han var motvillig så lämnade han berget med rouget och gav sig iväg till marknaden i staden.

Överkomma sin rädsla

Den lärde mannen var mycket blyg så han tyckte det var väldigt svårt att ropa ut sina varor högt på gatorna. Han satte upp sitt stånd på ett ställe med lite trafik och talade lågt med nerböjt huvud. Eftersom han var lika tyst som en mygga kunde de förbipasserande  knappt höra honom alls.

Hans mästare som iakttog honom på avstånd såg att han var rädd för människor och behövde hjälp att komma över sin rädsla.

Dao-mästaren förvandlade sig till en burdus slaktare. Med en kniv i handen gick slaktaren fram till den lärde mannen och krävde att få veta vad han höll på med. Utan att lyfta huvudet svarade mannen: ”Jag säljer rouge”.

”Vad sade du? Jag hör dig inte”, ropade slaktaren och lade kniven mot mannens hals. Den lärde mannen försökte lugna sig, tittade på kniven och upprepade med darrande röst ”jag säljer rouge”.

Slaktaren skrek: ”Du måste ropa om du vill sälja någonting. Folk på gatan är så upptagna och din röst är så svag. Vem skulle kunna höra dig?”

Den förvirrade mannen undrade varför den här busen plötsligt hade uppenbarat sig. Hur som helst visste han att måste sälja rouge för att fullfölja sin mästares uppdrag. Och plötsligt försvann hans rädsla och han kunde ropa ut sin vara högt för att dra till sig kunder.

Under meditationen den kvällen tog det en stund innan han lugnat ner sig och kommit in i stillhet. Han frågade inte sin mästare om det som hänt utan försökte istället själv upplysas till det.

Den lärde mannen insåg att som en andlig kultiverare skulle hans hjärta vara helt tillägnat att kultivera karaktären. Bara då skulle han förbli opåverkad av samhället. Och som en kultiverare hade han inget att vara rädd för.

”Tyst lyssna till vinden i tallarna” 1200-talet före 1246, av Ma Lin. Hängande rulle på National Palace Museum i Taipei, Taiwan.

Ett oberört hjärta

En månad gick, men den lärde mannen hade ännu inte sålt en enda låda med rouge. Han grubblade över varför det var svårare att sälja rouge än att kultivera. Men eftersom hans mästare bett honom att sälja rouge var han fast besluten att göra det med glädje. Han insåg att han måste lägga hela sitt hjärta i både kultivering och försäljningen av rouge.

Han visste att han måste nå fram till de rätta kunderna, kvinnorna, för att kunna sälja rouge. Men han undrade hur han skulle kunna kultivera om han hade mycket kontakt med kvinnor. En del av dem pudrade sig med rouge och frågade honom sedan om de såg vackra ut.

Så småningom upplystes han till en ny förståelse: ”Människor är människor vare sig de är män eller kvinnor. Jag är en kultiverare inte en vanlig människa, så hur skulle dessa mänskliga saker kunna beröra mig?”

Den tanken gjorde honom lugn i sinnet. Därefter förblev hans hjärta oberört trots att han kom i kontakt med alla slags människor.

När han nått en viss nivå i kultiveringen kom himmelska älvor ner för att testa honom. De förvandlade sig till vackra kvinnor och lockade honom med olika gester. Men den lärde mannens hjärta var ständigt fokuserat på kultivering och han förblev oberörd. Då försvann de vackra älvorna.

Du hjälpte mig att bygga palatset

En dag kom en av de himmelska älvorna tillbaka förklädd till en gammal kvinna. Hon köpte mannens rouge och pudrade sitt ansikte. Genast förvandlades hon till en vacker ung kvinna. Alla människor på gatan som sett miraklet kom då för att köpa rouge, den ena efter den andra.

Samma dag kom kejsarinnan Dowager till staden för att bränna rökelse i templet. Hon såg hur folk flockades runt mannens marknadsstånd och skickade dit sin tjänare för att ta reda på vad det var. När tjänaren kom tillbaka och berättade att det var ett magiskt rouge gav hon order om att köpa allt för tio pounds guld.

Den lärde mannen tänkte att nu måste hans mästares önskan kunna uppfyllas. Glad i hågen tog han guldet för att gå tillbaka till sitt tempel.

På tillbakavägen stötte han på ett gäng soldater som trakasserade en grupp unga flickor. Den lärde mannen kände att det viktigaste han kunde göra var att rädda dem så han ropade: ”Jag har tio pounds guld. Jag ska ge er det om ni låter alla flickor gå.”

Bländade vid åsynen av guldet släppte soldaterna genast flickorna.

I samma ögonblick försvann allt guld och den lärde mannen stod där utan någonting. Modstulet fortsatte han till templet, undrande över hur hans mästares önskan nu skulle kunna uppfyllas.

När han kom fram till templet berättade han för mästaren vad som hänt. Mästaren pekade upp mot himlen. Den lärde mannen tittade upp och fick syn på ett vackert himmelskt palats i skyn.

Dao-mästaren sade: ”Du hjälpte mig bygga palatset. Du höll ditt hjärta oberört medan du sålde rouge, vilket gjorde det möjligt att bygga palatset.”

Den lärde mannen fick plötsligt en upplysning och utbrast: ”Att göra affärer är också ett sätt att kultivera.”

Han förstod också att hans mästare tog hand om honom hela tiden, förvandlade sig till olika personer för att testa honom och hjälpa honom att förbättra sig!

Översatt från engelska av Epoch Times Sverige. Berättelsen är återpublicerad med tillstånd från boken “Treasured Tales of China,” Vol 1.