Domstolsbeslut: Friskola ska stängas direkt
Ifrågasatt friskola får inte fortsätta driva sin verksamhet, enligt förvaltningsrättens dom. Foto: Henrik Montgomery/TT-arkivbild


En friskola i södra Stockholm måste stänga omedelbart. Ett domstolsbeslut innebär att mer än 200 elever snabbt måste få plats på andra skolor.

Det är friskolebolaget Elma School som inte får driva sin grundskola i Rågsved vidare. Förvaltningsrätten i Stockholm bedömer att bristerna i skolans ägar- och ledningskrets är mycket allvarliga. Därmed går domstolen på Skolinspektionens linje, och upphäver samtidigt den respit skolan fått i väntan på domen. Den juridiska termen är att inhibitionen hävs.

– Det innebär att bolaget inte har något tillstånd att driva verksamheten när vi häver inhibitionen. Det blir praktiska konsekvenser som kommunen får lösa, säger chefsrådman Lars-Åke Johansson till TT.

Kommunalt ansvar

Det är nämligen alltid elevernas hemkommun som har ansvar för att alla elever har en skola att gå till. I det här fallet innebär det att 230 elever snabbt måste erbjudas plats på andra skolor.

– Jag förstår att det drabbar många barn och föräldrar, att det blir en osäker måndag. Men vår prövning är begränsad till om Skolinspektionens beslut var riktigt, säger chefsrådman Lars-Åke Johansson.

Misskött ekonomi

Bakgrunden till domen och att skolan nu måste stänga är den skarpa kritik som Skolinspektionen riktade mot skolbolagets ledning i somras. Enligt Skolinspektionen hade skolan haft allvarliga brister under många år och ekonomin misskötts. Inspektionen drog in tillståndet, men skolan överklagade och fick alltså fortsätta driva verksamheten fram tills att domstol avgjort frågan.

Till bilden hör att Skolverket nyligen återkrävt nära 800 000 kronor av Elma School. Det rör sig om statliga bidrag som skolan inte redovisat hur de använts.

Skolbolaget kan överklaga förvaltningsrättens dom till kammarrätten och kan också begära ny inhibition. Men fram till ett eventuellt sådant beslut gäller förvaltningsrättens beslut.

(TT)