”Den fria världen måste vakna – innan det är för sent”
Riksdagsseminarium: Så hotar Kinas kommunistregim Hongkong och övriga världen
Poliser kantar en gata medan den tonåriga demokratiaktivisten Tony Chung i Hongkong förs bort med bil 29 oktober, efter anklagelser om brott mot säkerhetslagen. Foto: Anthony Wallace/AFP via Getty Images.


Sedan den nya säkerhetslagen infördes i Hongkong i somras har situationen försämrats radikalt. Frågan engagerar svenska riksdagspolitiker som vill lära sig mer om hotet från Peking och vad Sverige bör vidta för åtgärder. Och budskapet var tydligt vid ett webbseminarium arrangerat av samtliga riksdagspartier, med inbjudna talare från Hongkong: Det är hög tid att världen agerar mot Kinas kommunistparti.

Elmer Yuen är storföretagaren som blev aktivist. Istället för att producera elektronik kämpar han för Hongkongs frihet. Numera lever han i exil i USA och försöker få det Kinesiska kommunistpartiet klassat som en transnationell kriminell organisation. Vid seminariet på temat att det som händer i Hongkong i dag kan drabba hela världen i morgon avslöjade han vad han ser som botemedlet mot Kinesiska kommunistpartiets globala maktambitioner – Ett USA lett av Donald Trump.

Det var meningen att Elmer Yuen skulle ha varit en av fyra Hongkongbördiga talare. På grund av den säkerhetslag som Peking införde i somras bedömdes risken för en av de medverkande, Cheryl Ng, biträdande chefredaktör för Epoch Media Group i Hongkong, vara alltför stor och hon fick en ersättare från Sverige.

Utöver Elmer Yuen medverkade Yik-Mo Wong, ledare för Hongkongs frihetsrörelse, Vasilios Zoupounidis, publisher för svenska Epoch Times samt Manyan Ng, ordförande för människorättsorganisationen ISRH. Moderator var Asienjournalisten Jojje Olsson.

En av de första in i Kina

Elmer Yuen har hunnit bli 71 år, men är fortfarande full av kraft. Han var en av de första entreprenörerna i Hongkong som gav sig in på den kinesiska marknaden, redan 1977. Han startade tillverkning av digitalklockor och annan elektronik och hade som mest nästan 60 000 anställda i Kina.

Vi förstod att de gör vad som helst för makten.

I början trodde alla att Kina kommer att öppna sig och en dag bli som vi, sade han till de riksdagsledamöter och andra åhörare som såg webbseminariet. Kinas dåvarande ledare Deng Xiaoping hade lovat att Hongkong skulle få vara ifred i 50 år. Förhoppningen var att det inte skulle behöva förändras sedan heller, eftersom man trodde att Kina skulle ta efter Hongkong.

När kommunistregimen 1989 slog ner studentrörelsen på Himmelska fridens torg, började väckarklockan ringa för Elmer Yuen.

– Vi förstod att de gör vad som helst för makten.

Han trodde dock att det bara handlade om Fastlandskina och att Hongkong skulle klara sig eftersom man hade avtalet om ”ett land, två system”. Hongkong ansågs också skyddat av att det drog in mycket utländsk valuta till Kina.

Trodde inte det gällde Hongkong

Elmer Yuen anser emellertid att Hongkong har backat alltsedan Kina tog över det från Storbritannien 1997.

– De höll aldrig riktigt löftet. De visade upp en fin fasad så att de kunde göra saker i kulisserna.

Bland annat köpte Kina in sig i medier för att kontrollera vilka influenser som nådde Hongkong. Allt färre människor kunde tala fritt, utan att riskera sin säkerhet.

När så Peking i maj i år föreslog den nya säkerhetslagen förstod Elmer Yuen att det var kört.

– Jag insåg att de tog över Hongkong och att det inte fanns någon frihet, inget rättssamhälle, ingen demokrati. Deras lagar kommer att gälla före Hongkongs lagar. Det skulle aldrig bli ”ett land, två system”, utan istället som Donald Trump uttryckte det, "ett land, ett system".

Avslutade alla affärer med Kina

Han bestämde sig för att avsluta all verksamhet i Kina och bli aktivist för Hongkongs frihet, med målet att det ska bli ungefär som under det brittiska styret, men med en egen regering. Han blev snabbt populär på sociala medier och har nu hundratusentals följare.

Han förstod att Hongkongs enda hopp står till USA, varifrån han numera verkar. Även om han inte förväntar sig någon omedelbar hjälp vet han att de inser problemet: Att man måste göra något åt Kinesiska kommunistpartiet. 

Elmer Yuen ser det amerikanska presidentvalet som en ödesfråga, inte bara för Hongkongs frihet, utan för hela världens. Han menar att Kina har bidragit till det påstådda valfusket, i syfte att få bort president Trump. Han tror att Joe Biden skulle göra vad som helst som Kinas ledare Xi Jinping säger åt honom att göra.

– Om Biden vinner kommer Kina praktiskt taget att kontrollera hela världen. Lita på mig. De behöver inte ens ”ett bälte, en väg”. Kontrollerar de Vita huset kontrollerar de hela världen.

Förordar Magnitskijlag

Yik-Mo Wong var en av ledarna för Hongkongs frihetsrörelse, men lever nu i exil i Taiwan. Han riktade sig på seminariet till politikerna med rådet att använda ekonomiska påtryckningsmedel mot Kina. Dels för att hjälpa Hongkong, dels för att göra hela Europa mindre ekonomiskt beroende av Kina. Han förordar en Magnitskijlag för att kunna genomföra ekonomiska sanktioner mot individer som misstänks för människorättsbrott.

Han anser att Hongkongs frihetsrörelse har misslyckats, trots dess massiva uppslutning och internationella uppmärksamhet. Den startades ursprungligen 2003 som en reaktion på ett dåvarande förslag till säkerhetslag. Den nya säkerhetslagen visar att rörelsen inte nådde sina mål.

Genom att tala för utländska parlamentariker bryter jag mot artikel 38, vilket innebär att Hongkong styr hela världen.

En artikel i säkerhetslagen oroar honom extra mycket. Den gör det möjligt för Peking att åtala folk som förordar Hongkongs självständighet eller säger något annat som ogillas av partiet, oavsett var i världen de befinner sig.

– Genom att tala för utländska parlamentariker bryter jag mot artikel 38, vilket innebär att Hongkong styr hela världen.

Yik-Mo Wong berättar att två lärare greps för att de pratade om självständigheten med sina studenter.

– Nu kan man alltså inte ens diskutera frågan för att kanske komma fram till att det inte är ett bra alternativ.

Ingen fri media

Seminariets moderator, Jojje Olsson, utbildade sig till journalist i Hongkong 2010 och minns det som en mycket fri miljö för en journalist att verka i. Sedan flera år tillbaka har han Taiwan som bas men har ändå märkt att pressfriheten försämrats mycket i Hongkong.

Därför fick Vasilios Zoupounidis, publisher för Epoch Times Sverige, tala istället för en företrädare för Epoch Media Group i Hongkong. Det ansågs farligt för henne att medverka. Det är en tydlig indikation på hur bistert medieklimatet har blivit, påpekade Zoupounidis.

– Hur kan du ha en fri media när du inte får tala fritt?

Det finns inte längre någon fri press i Hongkong, inte i den betydelse vi lägger i begreppet här i väst.

Peking har köpt aktier i Hongkongs medier ända sedan 1970-talet.

Kinas kommunistparti arbetar långsiktigt för att infiltrera och slutligen ta över den fria pressen. Det har hänt i Hongkong och pågår i Taiwan, i Asien och faktiskt över hela världen. På samma sätt gör Kina när det köper upp utländska företag. De använder en taktik som kommunisterna kallar ”stryp fienden med deras eget system”. Den utnyttjar demokratiska länders friheter för sina egna syften.

Inför seminariet hade Vasilios Zoupounidis pratat med Cherry Ng på Epoch Media Group i Hongkong. Hon berättade att de inte vet vad som kommer att hända, och att det har blivit som i Fastlandskina.

– Det finns inte längre någon fri press i Hongkong, inte i den betydelse vi lägger i begreppet här i väst, säger den svenske publishern.

Såg hotet tidigt 

Manyan Ng växte upp i Hongkong, men lever och verkar sedan många år i Europa. På 1980-talet delade han Elmer Yuens optimistiska syn på Kina och började tidigt göra affärer med landet. Men han var också en av dem som tidigast, redan 2004, insåg att det vore klokast att lämna Kina.

– Det fanns två orsaker. Den ena var att det förekom så mycket mutor och korruption. Den andra att de bara handlade med oss för att få tillgång till vår teknologi.

Idag vill jag säga till er att klockan inte längre är fem minuter i tolv, den är tre minuter i tolv.

Han anser att ledarna för Kinas kommunistparti är mästare på bedrägeri.

– Det finns en princip de verkligen tror på och alltid följer. Ändamålet helgar medlen. Det gäller alla medel: lögner, bedrägeri, dödande.

För två år sedan sade han i ett tal att ”Kina är det största hotet mot vår värld och det är redan fem minuter i tolv”.

–  Idag vill jag säga till er att klockan inte längre är fem minuter i tolv, den är tre minuter i tolv. Om européer och andra människor i den fria världen inte vaknar upp och agerar kan det bli för sent.

Se hela riksdagsseminariet på engelska nedan.

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för vilseledande information. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi bevakar viktiga nyheter som annars kan ignoreras. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld. Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd! Här ser du hur du kan stödja oss.

Fakta

Riksdagsseminarium om Hongkong

Idag Hongkong, i morgon världen? Webbseminarium arrangerat av ledamöter från samtliga riksdagspartier.

Medverkande:

Yik-Mo Wong, ledare för Hongkongs frihetsrörelse. Lever i exil i Taiwan.

Elmer Yen, företagare från Hongkong, nu frihetsaktivist i exil i USA.

Vasilios Zoupounidis, Epoch Times Sverige, ersatte Cheryl Ng från Epoch Media Group i Hongkong, på grund av Pekings säkerhetslag.

Manyan Ng, Kinaexpert och engagerad i mänskliga rättigheter. Växte upp i Hongkong, bor i Tyskland.

Moderator: Jojje Olsson, svensk journalist och författare, har bott i Asien sedan 2007.

Klicka här för att se hela riksdagsseminariet.