De flesta i USA är negativa till Kinas regim
Ny undersökning visar att allt färre har en positiv bild av det kinesiska kommunistpartiet
Majoriteten av den amerikanska befolkningen är kritiska till Kinas kommunistregim visar en ny undersökning. Foto: Ed Jones/AFP via Getty Images


Det kinesiska kommunistpartiet står inte högt i kurs hos amerikanerna. Över hälften av befolkningen är kritiskt inställda till Kinas regim, enligt en färsk undersökning. Förra året var svenskarna det folk som var bland de mest negativt inställda till regimen i hela världen.

63 procent av USA:s befolkning har en negativ bild av Kinas kommunistregim, och bara 7 procent har en positiv bild, enligt en opinionsundersökning som Epoch Times National Poll gjorde via Big Data Poll i augusti.

Ungefär en femtedel (19 procent) av de tillfrågade hade ingen åsikt alls om regimen, samtidigt som elva procent sade att de aldrig hade hört talas om det kinesiska kommunistpartiet (KKP).

Resultaten överensstämmer med den senaste undersökningen från opinionsinstitutet Pew Research Center, där de flesta amerikaner hade en negativ uppfattning om den kinesiska regimen under pandemin. Den här undersökningen som genomfördes i juli visade att 73 procent av de tillfrågade då hade kritiska åsikter om regimen, vilket var en ökning med sju procent sedan den tidigare undersökningen i mars.

Enligt Epoch Times nationella undersökning hade republikaner (69,2 procent) en mer negativ bild av KKP än demokrater (53.5 procent).

USA tar hårdare tag mot Peking 

Under det senaste halvåret har USA:s regering tagit allt hårdare tag mot Kinas regim inom flera områden, bland annat när det gäller stöld av amerikansk teknik och forskning, de ökade militära angreppen i Sydkinesiska havet, och kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Xinjiang och Hongkong.

USA:s president Donald Trump har också riktat hård kritik mot Kinas kommunistparti för dess hantering av KKP-viruset, vanligen kallat det nya coronaviruset.

Den här negativa inställningen till KKP:s hantering av pandemin visar sig även hos den amerikanska befolkningen. Så många som 78 procent anklagar den kinesiska regimen för att dess initiala hantering av KKP-virusutbrottet är orsak till den globala spridningen. Det här kan ses i undersökningen från Pew Research Center i juli. Hälften av de tillfrågade i undersökningen tyckte att Washington skulle hålla Peking ansvarigt för detta även om det innebär försämrade relationer med Kina.

Svenskarna mest kritiska i väst

Enligt en global undersökning som Pew Research Center gjorde i fjol var svenskarna det folk som var mest kritiska till Kinas regim av de tio europeiska västländer som deltog i undersökningen. Hela 70 procent av svenskarna hade en negativ inställning. Bara Japan kom före Sverige av samtliga 34 deltagarländer, där 80 procent av japanerna var negativa till Kinas kommunistparti.

Sveriges och Kinas relationer har blivit allt mer ansträngda under de senaste åren, där den kinesiska regimen tagit sig allt större friheter till att kritisera både svenska politiker och svensk media när de uttryckt kritik mot mänskliga rättigheter i Kina, vilket sannolikt har påverkat opinionen.

– Kina har blivit mer självsäkert och har utvecklat ”sharp power”, där man agerar och kritiserar mer aktivt än tidigare. I Sverige är frågan om den fängslade svensk-kinesiske bokförläggaren Gui Minhai en påfrestning på relationerna, sade Börje Ljunggren, tidigare ambassadör i Peking och Kinakännare, till SVT i samband med undersökningen förra året.

I Västeuropa var inställningen till Kinas regim övervägande negativ, medan den i Östeuropa vägde över till det positiva, enligt Pews undersökning.

Det land som var mest positivt till Kinas regim 2019 var Ryssland med 70 procent.

Färre positiva

Den positiva inställningen till Kinas regim har under de senaste åren minskat markant såväl i Sverige som i flera andra länder både i Europa och globalt. 2018 var 42 procent av Sveriges befolkning vänligt inställda till regimen, en siffra som föll till 25 procent 2019, enligt Pews undersökning.

I USA har siffrorna sjunkit drastiskt från 2018, då 38 procent av amerikanerna hade en positiv inställning till kommunistregimen. Antalet sjönk år 2019 till 26 procent, och 2020 ligger den på endast 7 procent, enligt Epoch Times nationella undersökning.

Även i Storbritannien, Nederländerna och Frankrike minskade den positiva inställningen till Kinas styrande kommunistparti mellan 2018 och 2019. Samtidigt ökade den positiva synen på KKP i Grekland, Italien och Polen under samma period. 

Inställningen till Kinas kommunistparti i Europa kan dock ha förändrats avsevärt under det senaste årets händelser i samband med KKP-viruspandemin.

Epoch Times nationella opinionsundersökning genomfördes av Big Data Poll. I undersökningen intervjuades 2 169 troliga väljare över hela landet mellan den 26 augusti och den 30 augusti 2020. Resultaten balanserades utifrån kön, ålder, ras, utbildning och region. Den partipolitiska tillhörigheten var 36 procent demokrater, 32 procent republikaner och 32 procent oberoende/annat, vilket speglar Aristoteles National Voter File Database.

Läs: AAPOR Öppenhetsinitiativets checklista (pdf)

Läs: Hela undersökningsresultatet (pdf)

Hjälp oss att driva tidningen vidare!

En donation till Epoch Times gör stor skillnad. Världen utsätts ständigt för vilseledande information. Epoch Times står för sanningsenlig och ansvarsfull journalistik. Vi bevakar viktiga nyheter som annars kan ignoreras. Vi vill ge våra läsare ett bredare perspektiv av vad som pågår i vår värld. Varje bidrag, stort som smått, räknas. Vi uppskattar verkligen ditt stöd! Här ser du hur du kan stödja oss.