Därför ökar tandställningen bland vuxna


Allt fler väljer att skaffa tandställning i vuxen ålder. Enligt amerikanska studier beräknas var femte patient som vänder sig till tandvården för tandreglering vara över 18 år. Denna utveckling kan ses både internationellt och lokalt här hemma i Sverige. Ökad kunskap och ett större utbud av subtila, mindre synliga tandställningar är två bakomliggande faktorer.

Användandet av tandställning har sedan några år tillbaka klättrat allt högre upp i åldrarna. I dag uppskattas det att var femte patient med tandställning är vuxen. Denna grupp utgör därmed 20 procent av alla behandlingar.

Som specialist på en tandvårdskedja med stort fokus på just vuxenortodonti har utvecklingen varit än mer påtaglig. Faktum är att av de cirka 2000 patienter vi behandlar årligen är mer än hälften vuxna. Och då bör det betonas att du inom tandvården i Sverige betraktas som vuxen först det år du fyller 24. Så vad ligger bakom denna utveckling - och varför nu?

Tandställningar går att dölja

Först och främst börjar en felaktig och seglivad myt att dö ut om att tandställningar endast lämpar sig för barn och ungdomar. Det är alltså helt fel! En tandreglering, som syftar till att korrigera felaktigt placerade tänder och käkar, är ett utmärkt behandlingsalternativ för den som vill förändra sitt leende på ett naturligt sätt, oavsett ålder och förutsättningar.

Därtill går det att urskilja en tydlig förändring i inställningen till att skaffa tandställning, mycket tack vare utvecklingen av nya och mer anonyma alternativ. Numera behöver tandreglering inte per automatik innebära den traditionella rälsen som många förknippar med behandlingen.

I dag kan vi till exempel dölja tandställningen genom att tillverka fästen i ett tandfärgat keramiskt material, eller genom att fästa den på tandradens insida och därmed göra den helt osynlig för omgivningen. Vidare går det även att reglera tänderna med transparenta och uttagbara plastskenor som byts ut med jämna mellanrum.

Bild: Aqua Dental

Allt fler ser fördelarna för munhälsan

En annan anledning till att tandställningen växer i popularitet är ökad kunskap om hur bettfel och trångställda tänder kan påverka munhälsan. Förutom smärta och obehag föreligger det även en risk att det kan orsaka svårigheter med rengöringen, som i förlängningen kan utvecklas till karies, infektioner och tandlossning. Dessutom kan en tandreglering dramatiskt förbättra din tuggfunktion om du tidigare besvärades av till exempel ett underbett.

Sammantaget har denna insikt bidragit till att fler vuxna ser tandreglering som en långsiktigt förebyggande investering, och är villiga att utstå ett antal månader med tandställning i utbyte mot årtionden av rakare och friskare tänder.

Därför kan tandreglering bli nödvändig i vuxen ålder

Tänder kan flytta på sig med tiden, dels som följd av åldrande men även på grund av medicinska skäl. Till exempel kan tandlossningsbesvär yttra sig genom tillbakadraget tandkött och glesställda och roterande tänder. Raka tänder tidigt i livet är därmed ingen garanti för raka tänder i framtiden. Därför är det först i vuxen ålder som vissa känner ett behov av tandreglering.

 

Tandförflyttning kan även drabba dig som haft tandställning i din ungdom. Ofta beror det på att du inte har använt din så kallade retainer tillräckligt länge efter behandlingens slut. Vi vet i dag att många patienter kan behöva använda sin retainer betydligt längre än vad tandvården tidigare rekommenderat – ibland för resten av livet. För att få ett så beständigt resultat som möjligt och slippa ytterligare tandreglering senare i livet är det därför viktigt att man alltid följer sin tandläkares instruktioner.

André Wikholm är specialisttandläkare i ortodonti hos tandkliniken Aqua Dental.