Besjälat på Waldemarsudde
En sådan eländig liten bleknos, akvarell, tusch av John Bauer. Här syns trollens uttryck som godmodiga gestalter till skillnad från Bauers tidiga skildringar. Foto: Bukowskis


John Bauer är en av våra mest folkkära konstnärer som i hög grad har präglat bilden av våra svenska folksagor. Han är mest känd för sina godmodiga tolkningar av trollen.

Fram till 23 maj visar museet Prins Eugens Waldemarsudde utställningen ”Trollbunden - John Bauer och den magiska naturen”. Jag deltar på en digital föreläsning och gör en snabb dykning ner i Bauers konst. Bauer var tidigt medveten om att han ville bli konstnär och hämtade i sitt skapande mycket inspiration från de småländska skogarna, men även från sina resor i Lappland där han träffade samer och förundrades över hur deras liv såg helt annorlunda ut än hans eget.

Bauer fick sin skolning på Kungliga Akademien för de fria konsterna där fokus låg på realistisk och korrekt återgivning av verkligheten. En skolning som kom att prägla hans konstnärskap. Han växte upp i Jönköping där de flesta av hans verk finns bevarade.

Bauer tillbringade tid ensam i fjällens vildmark.. Kanske kan man i dessa resor läsa in en del av vad som skapat hans konst och somliga av de troll han är så känd för. Föredragshållaren Carina Rech är intendent på museet och citerar ett brev Bauer skrev till sin fru Ester.

– Strax förut hade jag stående på ett block skrålat mina hymner till skönheten till fjällen till trollen till dej. Jag är vansinnig när jag är ensam i fjällen. Jag har en härlig röst när jag får skrika ut, och ingen, ingen hör mej. Ömsom är jag John Bauer, ömsom är jag vagant, ömsom är jag troll.

Bauer är mest känd för sina illustrationer av sagoberättelserna ”Bland tomtar och troll” som han började illustrera 1907. Trollen utvecklades med tiden till att bli till dem vi känner till idag.

– I de tidigare illustrationerna är trollen grymmare. De äger inget av den godmodighet som vi senare ser hos hans troll, berättar Rech.

Trollen är som en del av skogen, en del av vildmarken och kanske en del av det Bauer upplevde på sina ensliga skogsvandringar både i de småländska skogarna och i Lappland. Som naturälskare skapar han troll som är både varelser och natur, som en besjälning av den natur han älskade. Rech citerar Harald Schiller som skrev den första biografin om Bauer 1935.

– Bauers trollgubbar och gummor har organiskt vuxit fram ur de gigantiska, mossiga klippblocken. Deras kloliknande fingrar äro förvridna grenar, som han sett under sina ensliga skogsvandringar och vilka tagit form i hans fantasi. En naturälskares vakna och skarpa sinne har hos honom ingått föreningen med en romantiskt betonad fantasi.

I de nationella strömningarna runt sekelskiftet 1900 är just den besjälade naturen återkommande. Utställningen består av 150 verk och är en blandning av dåtidens naturromantik och nutida verk på det naturmystika temat. Bauer blir här en sammanhållande gestalt som sätter tonen för en vidare utställning där syftet är att ge möjlighet att reflektera över Bauers konstnärskap.

Bland sekelskifteskonstnärerna ser vi Nils Blommér och August Malmström, som representanter för romantikens natursyn. Nutida konstnärer är bland annat glaskonstnären Elisabeth Henriksson som har gjort den platsspecifika utställningen ”Frusen skog” som består av ett tiotal glasskulpturer. Dessa konstnärer, med flera, ger en skiftande men ändå sammanhållen utställning kring temat.

Visste du att vi även finns som papperstidning med veckoutgåva? Svenska Epoch Times – en traditionell nyhetstidning med klassisk, objektiv journalistik. Teckna din provprenumeration på papperstidningen idag – endast 99kr – klicka här för mer information.

 

Fakta

Prins Eugens Waldemarsudde

Museet Prins Eugens Waldemarsudde var ursprungligen hemmet till Prins Eugen som levde 1865–1947.

Stockholm stad ärvde byggnaderna och samlingarna genom Eugens testamente 1947, och 1995 överlämnades förvaltandet till staten.

Museet består av två byggnader: prinsens gamla hem samt en galleribyggnad som tillkom 1913.

Museet har som grundläggande uppgift att vårda byggnaderna men även att göra dess konst tillgänglig för besökarna.

Huvudfokus för utställningsverksamheten ligger på konst från 1900 och framåt.

Källa: Prins Eugens Waldemarsudde